Nederlandse Letterkunde en het Literaire Veld

Vrije Universiteit Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

In deze master word je opgeleid tot specialist op het gebied van de Nederlandse literatuur.

open_in_newwebsite

locatieAmsterdam
diplomaMA
typeregulier, 60 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60813
numerus fixusnee
honoursnee
In de master Nederlandse Letterkunde en het literaire veld leer je Nederlandse teksten uit heden en verleden zelfstandig te bestuderen en te analyseren. Daarbij betrek je zowel de literairhistorische context als het geheel van literaire instituties dat we het literaire veld noemen. Je breidt je kennis uit van de rol die literaire teksten in onze maatschappij vervuld hebben en nog altijd vervullen bij waardeoverdracht, in het cultureel debat en bij identiteitsvorming. Je bereidt je daarmee voor op beroepen waarin deze processen een belangrijke rol spelen, zoals in het onderwijs en bij uitgeverijen en culturele instellingen.

Het masterprogramma bestaat uit een goede combinatie van literair-historistische, literair-theoretische en toepassingsgerichte onderdelen. Je leert Nederlandse teksten in hun internationale en maatschappelijke context te plaatsen en bestudeert wat zij ons zeggen over de maatschappij en cultuur waarin ze (zijn) ontstaan. Je leert onderzoek doen naar lezen en literaire instituties en bekijkt hoe je die onderzoeksresultaten in de praktijk kunt toepassen.

Waarom aan de Amsterdam VU?

  • Maatschappelijke relevantie in een stimulerend studieklimaat.
  • Actueel en maatschappelijk relevant programma.
  • Brede opleiding met diepgang, waar je je voordeel mee doet tijdens je stage en na het behalen van je mastertitel.
  • Intensieve en persoonlijke begeleiding: docenten en studenten werken gezamenlijk aan een onderzoeksvraag.
  • Werkcolleges leiden regelmatig tot concrete resultaten, zoals een publicatie of een (web)tentoonstelling.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

specialisaties

specialisatie Nederlandse literatuur in context

In dit traject word je opgeleid tot specialist op het gebied van de Nederlandse literatuur.

Je verwerft grondige kennis van het verschijnsel literatuur door de eeuwen heen, van het denken over literatuur en de bestudering ervan. Je verdiept je in de moderne literatuur (1800-nu) en de oudere literatuur (vóór 1800), waarbij ook aandacht is voor de relatie tussen literatuur en beeldcultuur en voor het genre van de literaire column. Ook volg je de verplichte colleges 'Theoretische perspectieven' (periode 1) en 'De auteur en het literaire veld' (periode 2-3). Je sluit dit afstudeertraject af met een eindscriptie.

specialisatie De dynamiek van het literaire veld

In dit traject ligt het zwaartepunt op de bestudering van het literaire veld.

De colleges 'Theoretische perspectieven' (periode 1), 'Literaire socialisatie' (periode 2-3), 'De auteur en het literaire veld' (periode 2-3) en 'Jeugdliteratuur' (periode 2) zijn verplicht. Daarnaast maakt een stage bij een literaire instelling (uitgeverij/bibliotheek, Literatuurmuseum, Stichting Lezen, Raad voor Cultuur) deel uit van het programma. Door middel van deze stage doe je praktische kennis op van het literaire veld. Je sluit dit afstudeertraject af met een eindscriptie.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet75% zelfstudie
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, onderzoek, onderzoeksproject, stage, tentoonstelling, werkcollege, werkgroep, zelfstudie

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 juni 2020
collegegeld nog niet bekend

1 september 2021

aanmelding deadline : 1 juni 2021
collegegeld nog niet bekend

Wie toegelaten wil worden tot de master Nederlandse Letterkunde moet zich voor 1 juni aanmelden via Studielink voor de opleiding Letterkunde (60 studiepunten). Na aanmelding in Studielink ontvang je een e-mail met je inlogcodes voor VUnet (VU studentenportal). In VUnet rond je je aanmelding af en kan je je pasfoto uploaden. Vul bij specialisatie Nederlandse Letterkunde en het literaire veld in.
toelatingseisen

vooropleiding
Met een bachelordiploma Literatuur & Samenleving: Nederlands, Nederlandse taal en cultuur of een bachelordiploma Literatuurwetenschap word je in principe rechtstreeks tot de master toegelaten. Als je een ander bachelordiploma of hbo-diploma hebt behaald op het gebied van literatuur en cultuur of een hbo-diploma van de lerarenopleiding Nederlands moet je een verzoek tot toelating indienen bij de Toelatingscommissie.

motivatiebrief
De volgende documenten moet je per email sturen aan de Toelatingscommissie:

  • Toelatingsformulier van de faculteit
  • Cijferlijst (scan van origineel)
  • Motivatiebrief
  • Curriculum vitae

inbegrepen in collegegeld
examination
registration fee

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

20 studenten volgen deze opleiding
80% daarvan is vrouw
2 eerstejaars gestart in 2017
50% daarvan is vrouw
22864 studenten aan de Vrije Universiteit Amsterdam
58% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/21 Amsterdam VU
Nederlandse Letterkunde en het Literaire Veld
€ 424 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
50% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/21 Amsterdam VU
Franse Letterkunde
€ 424 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
50% vrouw
? uur contacttijd/week
3/21 Amsterdam VU
English Literature in a Visual Culture
€ 424 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
50% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
4/21 Universiteit Leiden
German Literature and Culture
€ 350 gemiddelde kamerhuur
10 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
5/21 Universiteit Leiden
Literary Studies
€ 350 gemiddelde kamerhuur
10 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
6/21 Universiteit Leiden
English Literature and Culture
€ 350 gemiddelde kamerhuur
10 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
7/21 Universiteit Leiden
Italian Literature and Culture
€ 350 gemiddelde kamerhuur
10 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
8/21 Universiteit Leiden
Literature in Society. Europe and Beyond
€ 350 gemiddelde kamerhuur
10 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
9/21 Universiteit Leiden
French Literature and Culture
€ 350 gemiddelde kamerhuur
10 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
10/21 RUG
Europese Letteren en Interculturaliteit
€ 303 gemiddelde kamerhuur
9 eerstejaars
55% vrouw
? uur contacttijd/week
50% Nederlandstalig
50% Engelstalig
11/21 RUG
Letterkunde
€ 303 gemiddelde kamerhuur
9 eerstejaars
55% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
12/21 RUG
Writing, Editing and Mediating
€ 303 gemiddelde kamerhuur
9 eerstejaars
55% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
13/21 RUG
English Literature and Culture
€ 303 gemiddelde kamerhuur
9 eerstejaars
55% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
14/21 Radboud Universiteit
Letterkunde
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
15/21 Radboud Universiteit
Literair bedrijf
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
16/21 Radboud Universiteit
Europese Letterkunde
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
17/21 UU
Literatuur vandaag
€ 336 gemiddelde kamerhuur
25 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
18/21 Amsterdam UVA
Literature and Education
€ 424 gemiddelde kamerhuur
20 eerstejaars
80% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
19/21 Amsterdam UVA
English Literature and Culture
€ 424 gemiddelde kamerhuur
20 eerstejaars
80% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
20/21 Amsterdam UVA
Literature, Culture and Society
€ 424 gemiddelde kamerhuur
20 eerstejaars
80% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
21/21 Amsterdam UVA
Comparative Literature
€ 424 gemiddelde kamerhuur
20 eerstejaars
80% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.13.9
inhoud3.63.7
docenten4.34.1
studiefaciliteiten3.63.6
studielast3.43.4
studiebegeleiding3.33.5
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Nederlandse Letterkunde en het Literaire Veld aan de Vrije Universiteit Amsterdam is beoordeeld door 24 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Nederlandse letterkundigen werken in het brede literair-culturele veld, bijvoorbeeld als redacteur bij een uitgeverij, een cultureel-literair programma of een krant of tijdschrift. Een functie bij een bibliotheekinstelling of een culturele (overheids)instelling behoort ook tot de mogelijkheden. Wist je dat er een tekort is aan leraren Nederlands in het voortgezet onderwijs? Na deze masteropleiding kun je de eenjarige opleiding Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs volgen.

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Nederlands educationalgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityLeraar VHO in Nederlandse Taal en Cultuur (educatieve post-master) educationalgeen aanvullende eisen
UULeraar VHO Nederlands full-time,part-time educational+ aanv. eisen
UULeraar VHO Spaans full-time,part-time educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Nederlands educational+ 120 EC pre-master
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

literatuuronderzoeker
bron: UWV

Contact

studievoorlichting
E: contact@vu.nl
T: (020) 598 5000
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite