Mathematics

Vrije Universiteit Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Wiskunde is een levendig en veelzijdig veld. De VU focust zowel in onderzoek als in onderwijs op pure wiskunde en toegepaste wiskunde.

open_in_newwebsite

locatieAmsterdam
diplomaMSc
typeregulier, 120 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Engels
opleidingsduur2 jaar voltijd, deeltijd
accreditatiesNVAO
croho-code66980
numerus fixusnee
honoursnee
Wij doen onderzoek in algebra, getaltheorie, geometrie, analyse, dynamische systemen, waarschijnlijkheid, statistiek en operationeel onderzoek.
Abstracte wiskundige theorieën vinden vaak hun weg naar onverwachte toepassingen. Moderne cryptografie maakt bijvoorbeeld gebruik van priemgetallen, bacteriële groei wordt bepaald door differentiaalvergelijkingen, en de verspreiding van bosbranden en infecties wordt voorspeld aan de hand van stochastische modellen. Op de VU passen we wiskundige theorieën toe in bedrijfsanalyses, big data, forensische statistiek, systeem biologie, neurowetenschappen en complexe systemen.
Als wiskunde student aan de VU kan je uit veel verschillende vakken kiezen, inclusief alles wat het nationale Mastermath-programma aanbiedt. Onze master geeft je dus uitstekende kansen om je algemene kennis en vaardigheden in de wiskunde te verdiepen en om je te specialiseren in een of meer gebieden naar keuze.

Waarom aan de Amsterdam VU?

De afdeling Wiskunde aan de VU heeft een uitstekende reputatie als onderzoeks- en onderwijsinstituut. Het Nederlands Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) kent regelmatig de prestigieuze VENI-VIDI-VICI toe aan onze onderzoekers.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

specialisaties

specialisatie Stochastics

De VU heeft een grote groep aan wiskundigen die werken aan belangrijke disciplines op het gebied van stochastics, statistiek, waarschijnlijkheid en operationeel onderzoek..

Onderzoeksonderwerpen variëren van therorie tot toepassingen.

specialisatie Algebra and Geometry

Deze afdeling heeft een sterke en actieve groep in de algebra en geometrie, twee belangrijke onderwerpen uit de moderne wiskunde. Onderzoek wordt gedaan naar een wijverspreid aantal onderwerpen.

specialisatie Analysis and Dynamical Systems

Een tweede grote expertise van de VU is dynamische systemen. Wetenschappers doen onderzoek naar een breed aantal onderwerpen binnen de differentiaal vergelijkingen en analyses.

specialisatie Biomedical Mathematics

Deze afdeling werkt al geruime tijd samen met het VUmc, en de systeem biologie groep van de VU

specialisatie Education

Met deze track heb je niet alleen een Masterdiploma in Wiskunde maar ook een eerstegraads bevoegdheid Wiskunde en kan je dus gaan les geven.

The programme consists of master courses in mathematics (36 EC), a Master's Project (24 EC), and 60 EC related to the Teaching Qualification (including an external internship). The part of the programme leading to the Teaching Qualification has the same content as the Master “Leraar VHO Wiskunde”, and is taught in Dutch. Students who already completed an “educatieve minor” during their Bachelor's attend less courses for their Teaching Qualification, and instead follow more mathematics courses.

specialisatie Teachers

Deze weg leidt naar een masterdiploma met een "eerstegraads bevoegdheid" voor het onderwijzen van wiskunde..

Het heeft een speciale toelatingseis: HBO-studenten van de "lerarenopleiding wiskunde" met een "tweedegraads bevoegdheid" kunnen deze track volgen na een premasterprogramma te hebben gevolgd, bestaande uit een specifieke selectie van 30 EC van eerstejaars bacheloropleidingen. De leerkrachttrack zelf bestaat uit 42 EC verplichte bacheloropleidingen wiskunde, 24 EC masteropleidingen, een masterproject (24 EC) en 30 EC gerelateerd aan de onderwijskwalificatie.

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
computer opdrachten, hoorcollege, individuele opdracht, mondelinge presentatie, onderzoek, project, seminar, stage, werkcollege, werkgroep, zelfstudie
doelstelling
Het programma beoogt de studenten voldoende kennis, vaardigheden en inzichten aan te dragen die relevant zijn in het veld van de wiskunde en daaraan gerelateerde disciplines, zodat de student in staat is om zelfstandig en professioneel aan de slag te gaan op academisch niveau(inclusief lesgeven), en om een geschikte kandidaat te zijn voor een PhD.
Daarnaast beoogt het programma het begrip van de student aangaande interacties tussen academische disciplines te ontwikkelen, en ook hun gevoel voor maatschappelijk verantwoording.

Toelating en kosten

startmomenten

1 februari 2021

collegegeld nog niet bekend

1 september 2021

aanmelding deadline : 1 juni 2021
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
WO bachelortoelaatbaar
WO mastertoelaatbaar
hbo bachelorEntrants from higher vocational education (HBO)
Holders of an HBO certificate generally have to follow a large part of the Bachelor's programme before they can be admitted to the Master's programme in Mathematics. An exception exists for students of hogeschool Windesheim who have attended a minor at VU University. They can be admitted to a special education variant of the Master's programme.
toelatingseisen

aanvullende vakeisen
90 EC of vergelijkbaar aan wiskundige vakken op BSc niveau, incuslief een aantal geavanceerde vakken

erkende certificaten
Engelse taalvaardigheden op het niveau van TOEFL score 580 of daarboven

vooropleiding
Een bachelorsdiploma

inbegrepen in collegegeld
registration fee
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

28 studenten volgen deze opleiding
25% daarvan is vrouw
2 eerstejaars gestart in 2017
100% daarvan is vrouw
22864 studenten aan de Vrije Universiteit Amsterdam
58% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Storm


Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/11 Universiteit Leiden
Mathematics and Education (NL)
€ 350 gemiddelde kamerhuur
20 eerstejaars
15% vrouw
? uur contacttijd/week
50% Nederlandstalig
50% Engelstalig
2/11 Universiteit Leiden
Mathematics and Science Communication and Society
€ 350 gemiddelde kamerhuur
20 eerstejaars
15% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/11 Universiteit Leiden
Applied Mathematics
€ 350 gemiddelde kamerhuur
20 eerstejaars
15% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
4/11 Universiteit Leiden
Algebra, Geometry and Number Theory
€ 350 gemiddelde kamerhuur
20 eerstejaars
15% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
5/11 Universiteit Leiden
Mathematics
€ 350 gemiddelde kamerhuur
20 eerstejaars
15% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
6/11 Universiteit Leiden
Mathematics and Business Studies
€ 350 gemiddelde kamerhuur
20 eerstejaars
15% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
7/11 RUG
Mathematics
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
8/11 Radboud Universiteit
Mathematics
€ 315 gemiddelde kamerhuur
3 eerstejaars
33% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
9/11 Radboud Universiteit
Cyber Security
€ 315 gemiddelde kamerhuur
3 eerstejaars
33% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
10/11 Radboud Universiteit
Mathematical Foundations of Computing Science
€ 315 gemiddelde kamerhuur
3 eerstejaars
33% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
11/11 Amsterdam UVA
Mathematics
€ 424 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.34.1
inhoud4.24.0
docenten4.04.0
studiefaciliteiten3.63.8
studielast3.53.6
studiebegeleiding4.33.6
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Mathematics aan de Vrije Universiteit Amsterdam is beoordeeld door 10 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.3 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Indien je afstudeert met uitstekende academische prestaties, word je aangemoedigd om je aan te melden voor een PhD postitie en te beginnen aan een academische carrière.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Een master in Mathematics bereidt je voor op een veelbelovende (internationale) carrière. Professionele wiskundigen werken in het onderzoek, onderwijs, financiën, techniek, gezondheidszorg etc. Jouw analytisch vermogen om problemen op te lossen is zeer waardevol voor werkgevers.

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Wiskunde educationalgeen aanvullende eisen
UULeraar VHO wiskunde (1 jarig) educationalgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Wiskunde educationalgeen aanvullende eisen
TU EindhovenLeraar VHO Wiskunde educational
TU DelftLeraar VHO Wiskunde educational
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

doctoral researcher
physical model designer at asm
risk manager
bron: StudieData

Contact

studievoorlichting
E: contact@vu.nl
T: (020) 598 5000
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite