Deze opleiding

Graag leidt de VU je op tot een succesvolle en inspirerende eerstegraads bevoegd docent in Bètavakken.

open_in_newwebsite

locatieAmsterdam
diplomaMSc
typeregulier, 60 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code68533
numerus fixusnee
honoursnee
Denk je nog wel eens terug aan de spannende proeven van je scheikundedocent op de middelbare school? Of juist aan je wiskundelerares die de lesstof altijd zo slecht presenteerde? Waarom boeide de ene docent wel, terwijl de andere alle aandacht leek te verliezen? Heb jij hart voor het onderwijs en vind je het een uitdaging om je kennis en vaardigheden over te dragen op jonge mensen? Kies dan na je afgeronde universitaire masteropleiding voor de Master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs. Daarna laat je direct zien dat jij die enthousiaste docent bent, waar iedere leerling later nog aan terugdenkt. Je volgt de opleiding in een van de volgende specialisaties:

 • Wiskunde
 • Natuurkunde
 • Scheikunde
 • Biologie
 • Informatica

Waarom aan de Amsterdam VU?

 • Na 1 jaar mag je al als bevoegd docent in het voortgezet onderwijs aan de slag.
 • Je wordt opgeleid tot professional die op verantwoorde wijze wetenschappelijke (vak)kennis bereikbaar maakt voor leerlingen.
 • De opleiding is praktijkgericht.
 • Helder en samenhangend programma, waarbij je persoonlijke ontwikkeling centraal staat.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

specialisaties

specialisatie Wiskunde

De wiskundeprogramma's zijn verdeeld over vier vakken: wiskunde A, B, C en D.

Wiskunde A is het profielvak voor het profiel 'Economie en Maatschappij' en 'Natuur en Gezondheid'. Wiskunde B is het profielvak voor het profiel 'Natuur en Techniek'. Wiskunde C is het profielvak voor het profiel 'Cultuur en Maatschappij' (alleen op vwo) en wiskunde D is een profielkeuzevak voor het profiel 'Natuur en Techniek'. Alle programma's streven naar het bijbrengen van de juiste mix aan technieken, concepten en toepassingen voor het betreffende profiel. Zo ligt bij wiskunde B meer de nadruk op algebraïsche technieken dan bij wiskunde C, waar juist meer aandacht is voor het gebruik van wiskunde in contexten die je als kritische burger tegenkomt.

Tijdens de lerarenopleiding leer je hoe leerlingen in de leeftijd van 12 t/m 18 jaar wiskundige begrippen en vaardigheden kunnen ontwikkelen en toepassen. Ook is het je taak als docent om hen te helpen betekenis te geven aan wiskundige concepten. Daarnaast leer je leerlingen onderzoek te doen, waarbij je aandacht besteed aan thema's als bronnenonderzoek, presentatie van onderzoeksresultaten en evaluatie van eigen werk.

specialisatie Natuurkunde

Natuurkunde is een vak met veel mogelijkheden in school. Het is sterk conceptueel, maar je kunt er ook mee rekenen en zelfs modelleren.

Natuurkunde heeft historisch-filosofische aspecten maar je kunt er ook dagelijks leven verschijnselen mee verklaren. Nieuwe examenonderwerpen zoals medische beeldvorming en elementaire deeltjes geven nieuwe mogelijkheden en andere onderwerpen als relativiteitstheorie en quantumfysica, geofysica en biofysica kunnen nu eindelijk als keuzeonderwerpen gedaan worden binnen natuurkunde of NLT.

We besteden aandacht aan schoolvakontwikkelingen, begripsproblemen en hoe hiermee om te gaan; ontwerpen/uitvoeren/evalueren van natuurkundelessen met actieve werkvormen zoals predict-observe-explain, demonstratieproeven, practica en leren onderzoeken. Hierbij wordt ook ingegaan op de toepassing van ICT. Uiteraard doe je ook kennis op over de eindexamenprogramma's, het landelijke examen en de schoolexamens en over het toetsen van leerlingen in de klas. Je leert, binnen de rol van professional, hoe een praktijkonderzoek op te zetten, uit te voeren en erover te schrijven. Dit onderzoek kan allerlei zaken op school betreffen, maar vakdidactisch onderzoek behoort ook tot de mogelijkheden.

specialisatie Scheikunde

In 2013 is een nieuw examenprogramma voor bovenbouw havo/vwo gestart. Scholen kunnen er voor kiezen om de context-concept benadering in te voeren.

Hiervoor zijn door verschillende groeperingen modules ontwikkeld voor zowel de havo als het vwo. Scheikunde wordt gegeven binnen de profielen 'Natuur- en Gezondheid' en 'Natuur en Techniek'. Eerstegraads scheikundedocenten zijn ook bevoegd om natuurkunde in de onderbouw te geven.

We besteden aandacht aan schoolvakontwikkelingen, begripsproblemen en hoe hiermee om te gaan; ontwerpen/uitvoeren/evalueren van scheikkundelessen met actieve werkvormen zoals predict-observe-explain, demonstratieproeven, practica, en leren onderzoeken. Hierbij wordt ook ingegaan op de toepassing van ICT. Uiteraard doe je ook kennis op over de eindexamenprogramma's, het landelijke examen en de schoolexamens en over het toetsen van leerlingen in de klas. Je leert, binnen de rol van professional, hoe een praktijkonderzoek op te zetten, uit te voeren en erover te schrijven. Dit onderzoek kan allerlei zaken op school betreffen, maar vakdidactisch onderzoek behoort ook tot de mogelijkheden.

specialisatie Biologie

Biologie speelt een belangrijke rol in het dagelijks leven van leerlingen. Zoals ieder mens maken zij, bewust of onbewust, keuzes over voeding, verzorging, gezondheid en seksualiteit.

Daarnaast kunnen leerlingen direct of indirect in aanraking komen met allerlei andere (medisch-)biologische fenomenen, zoals erfelijke en niet-erfelijke ziektes maar ook IVF en andere voortplantingstechnieken. Op een andere schaal zijn er uiteenlopende maatschappelijke vraagstukken met een biologische dimensie, zoals het milieu en klimaatverandering, de ongelijke verdeling van voedsel, energie en grondstoffen, genetische modificatie en stamcellen, en de betaalbaarheid van de gezondheidszorg.

Tenslotte is biologie natuurlijk ook gewoon een prachtig vakgebied! Of we nou een medische of juist een ecologische achtergrond hebben, we delen met elkaar een passie voor de levende natuur. Het vak biologie biedt gelukkig allerlei mogelijkheden om verwondering en nieuwsgierigheid bij leerlingen te wekken. Van daar uit begint een ontdekkingstocht naar alledaagse verschijnselen en mysterieuze fenomenen, op allerlei organisatieniveaus en vanuit allerlei perspectieven.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.

Toelating en kosten

startmomenten

1 februari 2021

collegegeld nog niet bekend

1 september 2021

collegegeld nog niet bekend

Wil je in september 2018 starten met de Master Leraar VHO (universitaire lerarenopleiding)? Meld je dan vóór 1 mei 2018 aan via studielink. Voor het volgen als zij-instromer geldt een apart aanmeldprocedure. Voor meer informatie, kijk op: https://masters.vu.nl/en/application/ulo/index.aspx.
toelatingseisen

vooropleiding
Per specialisatie gelden andere toelatingseisen. Voor meer informatie, kijk op: https://masters.vu.nl/en/programmes/leraar-vho-taal-cultuurwetenschappen

inbegrepen in collegegeld
registration fee
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in
?% daarvan is vrouw
22864 studenten aan de Vrije Universiteit Amsterdam
58% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Rebecca Boerebach
werkzaam als Eerstegraads docent biologie bij Marecollege Leiden
Opleiding voor het leven: kwaliteit, persoonlijkheid en gezelligheid

'De docentenopleiding aan de VU biedt niet alleen de kennis en vaardigheden die je nodig hebt als eerstegraads bevoegd docent, maar ook persoonlijke begeleiding, die jou als docent en individu in staat stelt jezelf te ontwikkelen en te blijven ontwikkelen. Hierdoor geeft de docentenopleiding aan de VU niet alleen verrijking op het gebied van onderwijs, maar ook in andere aspecten van je leven. De opleiding is kleinschalig, wat de kwaliteit en gezelligheid van de opleiding ten goede komt.'

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/15 Amsterdam VU
Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Bètawetenschappen
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
2/15 Universiteit Leiden
Leraar VHO in Wiskunde
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
3/15 Universiteit Leiden
Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Bètawetenschappen
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
4/15 Universiteit Leiden
Leraar VHO in Scheikunde
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
5/15 Universiteit Leiden
Leraar VHO in Natuurkunde
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
6/15 Universiteit Leiden
Leraar VHO in Biologie
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
7/15 Radboud Universiteit
Eenjarige Educatieve Master Wiskunde
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
8/15 Radboud Universiteit
Eenjarige Educatieve Master Scheikunde
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
9/15 Radboud Universiteit
Eenjarige Educatieve Master Natuurkunde
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
10/15 Radboud Universiteit
Eenjarige Educatieve Master Biologie
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
11/15 Amsterdam UVA
Lerarenopleiding Natuurkunde
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
12/15 Amsterdam UVA
Lerarenopleiding Biologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
13/15 Amsterdam UVA
Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Bètawetenschappen
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
14/15 Amsterdam UVA
Lerarenopleiding Wiskunde
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
15/15 Amsterdam UVA
Lerarenopleiding Scheikunde
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Ben je opgeleid tot een eerstegraads bevoegd docent in:
 • wiskunde
 • natuurkunde
 • scheikunde
 • biologie
 • informatica

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Als docent wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie en infomatica zijn je vooruitzichten op een baak goed. Momenteel is er een flink tekort aan docenten natuurkunde en scheikunde.

Contact

studievoorlichting
E: contact@vu.nl
T: (020) 598 5000
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite