Deze opleidinglocatieAmsterdam
diplomaMA
typeregulier, 120 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur2 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60970
numerus fixusnee
honoursnee
In deze master wordt het verband tussen hedendaagse vraagstukken en de dynamiek van cultuur uitgelicht en haar invloed vanuit filosofisch oogpunt benaderd.Of het nu gaat om de coronacrisis, de kredietcrisis, de kloof tussen professionals en management, het gebruik van sociale media of de problemen rond de euro – het wordt steeds duidelijker dat een louter kwantitatieve, technische en/of economische horizon tekort schiet om complexe maatschappelijke en historische processen te begrijpen en te (be)sturen. De complexiteit van grootschalige vraagstukken houdt verband met wat we ook wel de ‘dynamiek van cultuur’ kunnen noemen. Bij deze master bestudeer je hedendaagse ontwikkelingen op sociaal, economisch en technologisch vlak vanuit de filosofische traditie. De leerweg van deze master betreft een op onze tijd en cultuur toegespitste filosofieopleiding met de nadruk op de continentale traditie, gecombineerd met praktische vaardigheden en ervaring: een unieke thematiek voor Nederland!

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
groepsopdracht, groepsdiscussie, individuele opdracht, hoorcollege, literatuurstudie, mondelinge presentatie, project, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, zelfstudie, werkcollege, werkgroep
onderwijsvormen
In deze opleiding worden vraagstukken van deze tijd benaderd vanuit een cultuurfilosofisch perspectief. Studenten leren om kwesties rondom (geo)politiek, economie, en bestuur grondig te analyseren.
Filosofische reflectie wordt daarbij gecombineerd met vakwetenschappelijke kennis en praktische wijsheid. Op die manier krijg je inzicht in de culturele dimensie van hedendaagse ontwikkelingen en ben je in staat om een beredeneerde inschatting te maken hoe men daarop het best kan inspelen.


doelstelling
Vooral degenen die een strategische functie binnen het bedrijfsleven of de overheid ambiëren (of hebben), journalistieke of media gerelateerde aspiraties hebben of willen promoveren in thematiek van cultuurfilosofische vraagstukken vinden in deze master een unieke voorbereiding op hun toekomstplannen. Deze mastertrack beantwoordt namelijk aan de veel gehoorde roep om denkers die in staat zijn hedendaagse vraagstukken rondom (geo)politiek, economie, bestuur en bijvoorbeeld digitalisering in een bredere context te plaatsen, grondig te analyseren en richting te geven.


Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2022

aanmelding deadline : 1 mei 2022
wettelijk tarief : € 2209 (€1105 in het eerste jaar)

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

84 studenten volgen deze opleiding
56% daarvan is vrouw
3 eerstejaars gestart in 2017
100% daarvan is vrouw
22864 studenten aan de Vrije Universiteit Amsterdam
58% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

De studenten van de master Filosofie van Cultuur en Bestuur komen, gezien hun interdisciplinaire oriëntatie en gedegen training in spreek-, luister- en schrijfvaardigheid, terecht bij diverse bestuurlijke, strategische en/of organisatorische functies. Denk aan het bestuur van bedrijven en overheden, diverse maatschappelijke organisaties, de journalistiek of media in bredere zin, of promotieonderzoek.


Contact

studievoorlichting
E: contact@vu.nl
T: (020) 598 5000
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.