Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen

Vrije Universiteit Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Een goede leraar inspireert je voor de rest van je leven. Behaal je eerstegraads lesbevoegdheid in de master Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen.

open_in_newwebsite

locatieAmsterdam
diplomaMA
typeregulier, 120 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur2 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code68532
numerus fixusnee
honoursnee
Lesgeven is spannend en uitdagend. Voor de klas kun je het beste uit jezelf halen. Met deze tweejarige master wordt ook jij een goede leraar Geschiedenis, Economie, Bedrijfseconomie, Godsdienst en Levensbeschouwing of Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen.

Waarom aan de Amsterdam VU?

- Vakinhoudelijke en vakdidactische kennis en vaardigheden worden zoveel mogelijk geïntegreerd aangeboden.
- Vakinhoud wordt afgestemd op vooropleiding en eisen gesteld aan leraarschap.
- Samenwerkingsverband met gerenommeerde middelbare scholen.
- Veel aandacht voor onderwijsonderzoek, ICT-vaardigheden en diversiteit in de klas.
- Direct toelaatbaar na je bachelor.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouw
Bij de master gaat academische vorming in een n van de Mens- en Maatschappijwetenschappen (Geschiedenis, Economie, Bedrijfseconomie, Godsdienst en Levensbeschouwing of Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen) hand in hand met vakdidactiek en praktijkkennis.
Eerste semester jaar 1
In het eerste semester van jaar 1 volg je vakinhoudelijke cursussen op het gebied Geschiedenis, Economie, Bedrijfseconomie, Godsdienst en Levensbeschouwing of Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen (24 ects*) met didactische aandachtspunten geprogrammeerd in het zogenaamde studielint. Hierin is ook aandacht voor intervisie en Methoden en Technieken van Onderwijskundig Onderzoek.

Tweede semester jaar 1
In het tweede semester van jaar 1 volg je didactische cursussen en maak je kennis met de schoolpraktijk door 3 dagen in de week stage te lopen op een school (30 ects).

Eerste semester jaar 2
In het eerste semester van jaar 2 volg je zowel vakinhoudelijke cursussen (12 ec*) als vakdidactische cursussen en loop je stage op een school (18 ec). Tevens wordt aandacht besteed aan ICT in het onderwijs.

Tweede semester jaar 2
In het tweede semester van jaar 2 rond je je opleiding af. Deze periode staat geheel in het teken van afronding stage en het doen van een afstudeeronderzoek.

  • Afhankelijk van de afstudeerrichting zijn er meer dan wel minder keuzevakken. Dit hangt ook af van de vooropleiding.


1e jaar In het eerste semester van jaar 1 volg je vakinhoudelijke cursussen op het gebied Geschiedenis, Economie, Bedrijfseconomie, Godsdienst en Levensbeschouwing of Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen (24 ects*) met didactische aandachtspunten geprogrammeerd in het zogenaamde studielint. Hierin is ook aandacht voor intervisie en Methoden en Technieken van Onderwijskundig Onderzoek.
periode
123456
Macroeconomic Policy in the EU keuzevak
Advanced Methods for Applied Economic Research
From Source to Public: The Historian's Flowchart through Imperial Eyes
6 EC
Hermeneutics
6 EC
Key Works in Contemporary Historical Thought
6 EC
Marketing Strategy
6 EC
OZ OW1: Onderwijspraktijkonderzoek en academische vaardigheden
6 EC
Microeconomics for Spatial Policy keuzevak
Advanced Management Accounting
6 EC
New Venture Creation and Development
6 EC
History and Theory
6 EC
Race, Religion and Profit in the Atlantic World, 17rh-19th century
6 EC
Economics of the Welfare State keuzevak
Didactiek 1
6 EC
Praktijk 1
6 EC
OZ OW2: Onderwijspraktijkonderzoek en literatuuronderzoek
3 EC
Didactiek 2
6 EC
Praktijk 2
9 EC
2e jaar In het eerste semester van jaar 2 volg je zowel vakinhoudelijke cursussen (12 ec*) als vakdidactische cursussen en loop je stage op een school (18 ec). Tevens wordt aandacht besteed aan ICT in het onderwijs.
periode
123456
Keuzevak 1
6 EC
Didactiek 3
9 EC
Praktijk 3
15 EC
Keuzevak 2
6 EC
ICT en onderwijs: Blended Learning
3 EC
Thesis afstuderen
21 EC

specialisaties

specialisatie Geschiedenisspecialisatie Economiespecialisatie Bedrijfseconomiespecialisatie Godsdienst en Levensbeschouwingspecialisatie Maatschappijleer en MaatschappijwetenschappenOnderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet30% zelfstudie
40% theorie
30% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, groepsdiscussie, groepsopdracht, individuele opdracht, integratie module, literatuurstudie, onderzoek, onderzoeksproject, portfolio, project, seminar, traineeship, werkgroep, zelfstudie
doelstelling
Bij de master gaat academische vorming in een van de Mens- en Maatschappijwetenschappen (Geschiedenis, Economie, Bedrijfseconomie, Godsdienst en Levensbeschouwing of Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen) hand in hand met vakdidactiek en praktijkkennis. En je wordt vertrouwd gemaakt met de voor het academisch leraarschap belangrijke principes van onderwijsonderzoek.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2021

aanmelding deadline : 1 juni 2021
collegegeld nog niet bekend

Aanmelden doe je uiterlijk 31 mei in Studielink. Je inschrijving is voltooid als je bevestiging hebt gekregen van Studielink en het collegegeld betaald hebt, uiterlijk op 31 augustus.
Als hbo'er kun je starten nadat je het schakeltraject, behorende bij de betreffende afstudeerrichting, met succes hebt afgerond.
toelatingseisen

cijferlijst

vooropleiding
Toelating tot de master Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen is afhankelijk van het afstudeertraject

Afstudeerrichting maatschappijleer en maatschappijwetenschappen met bacheloropleidingen Politicologie, Sociologie, Culturele Antropologie, bestuurs- & organisatiewetenschap en Communicatiewetenschap.

Afstudeerrichting Geschiedenis met bacheloropleiding Geschiedenis

Afstudeerrichting Godsdienst & Levensbeschouwing met bacheloropleiding Theologie en Religiewetenschappen

Afstudeerrichting Economie met bacheloropleiding Economie en Bedrijfseconomie - track Economics

Afstudeerrichting Bedrijfseconomie met bacheloropleiding Economie en Bedrijfseconomie - track Economics Bedrijfskunde

Als je nog niet aan deze eisen voldoet, ben je niet rechtstreeks toelaatbaar. De toelatingscommissie kan een op maat gemaakt premasterprogramma voorschrijven om vakinhoudelijke deficiënties weg te werken.

motivatiebrief
Om vast te laten stellen of je voldoet aan de toelatingseisen, moet je bij de Faculteit der Sociale Wetenschappen een verzoek tot toelating indienen. De toelatingscommissie beoordeelt elke aanvraag en stelt vast of je rechtstreeks kunt instromen. Als je niet voldoet aan de vooropleidingseisen, kun je tot de masteropleiding toegelaten worden nadat je (een deel van) de bijbehorende premaster of een schakeltraject op maat met succes hebt afgerond.

inbegrepen in collegegeld
certificate
examination
registration fee

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

4 studenten volgen deze opleiding
50% daarvan is vrouw
4 eerstejaars gestart in 2017
100% daarvan is vrouw
22864 studenten aan de Vrije Universiteit Amsterdam
58% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

EOS


Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/10 Amsterdam VU
Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen
€ 424 gemiddelde kamerhuur
4 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
2/10 Universiteit Leiden
Educatieve master Religie en Levensbeschouwing
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
3/10 RUG
Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen - Filosofie
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
4/10 RUG
Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
5/10 RUG
Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen - Aardrijkskunde
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
6/10 Radboud Universiteit
Tweejarige Educatieve Master Filosofie
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
7/10 Radboud Universiteit
Tweejarige Educatieve Master Maatschappijwetenschappen
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
8/10 Radboud Universiteit
Tweejarige Educatieve Master Aardrijkskunde
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
9/10 Radboud Universiteit
Tweejarige Educatieve Master Levensbeschouwing
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
10/10 Radboud Universiteit
Tweejarige Educatieve Master Geschiedenis
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.33.5
inhoud4.13.5
docenten4.43.9
studiefaciliteiten3.03.5
studielast-3.1
studiebegeleiding3.73.6
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam is beoordeeld door 32 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.3 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Wat kun je ermee worden?
  • Eerstegraads VO-leraar Geschiedenis, Economie, Bedrijfseconomie, Godsdienst en Levensbeschouwing of Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen
  • Docent voor andere groepen dan VO-leerlingen, zoals volwassenen (bijvoorbeeld HBO)
  • Docent in een mondiale context
  • Functies in het educatieve werkveld zoals bij de uitgeverijen
  • Functies in het beroepenveld van de communicatie
  • Managementfuncties in de private en publieke sector
  • Coach of trainer

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

De komende jaren ontstaat een tekort aan academisch opgeleide leraren. Met de kennis en vaardigheden die je tijdens deze master opdoet, kun je goed de weg vinden in het Voorbereidend Hoger Onderwijs. Je leert hoe je mensen vanuit inhoud kunt motiveren en hoe je ze aan het werk zet. Dat komt ook buiten het onderwijs goed van pas. Een baan in het Voorbereidend Hoger Onderwijs als leraar zul je naar verwachting zeer snel vinden.
Daarnaast geldt ook voor deze specialisatie dat functies in het educatieve werkveld een optie zijn.