Earth Sciences

Vrije Universiteit Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

De VU Amsterdam gaat je helpen een geowetenschapper te worden die zich er bewust van is hoe belangrijk het is om te leren over de intrigerende relaties van Systeem Aarde.

open_in_newwebsite

locatieAmsterdam
diplomaMSc
typeregulier, 120 EC
start1 september
taalvolledig Engels
opleidingsduur2 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code66986
numerus fixusnee
honoursnee
Meerdere medewerkers en studenten komen uit het buitenland. Dit zorgt ervoor dat het een internationale master is waarbij de hele wereld jouw studieveld is. De VU Amsterdam staat erom bekend alle specialisaties van de Aardwetenschappen te combineren met andere vakgebieden. Aardwetenschappen aan onze universiteit is nauw verbonden met Biologie en Milieuwetenschappen. Waarom zou je jezelf beperken tot een geoloog of een geograaf? Word een echte aardwetenschapper met een verreikende achtergrondkennis waarmee je het beste uit je toekomst kunt halen. Hoe werken ijstijden, leven, platentektoniek en CO2-cycli in de aardkorst en oceanen precies op elkaar in? Wat is de relatie tussen landschaps- en foutbewegingen in de datering van gesteenten of in processen zoals opheffing en erosie? De uitstekende reputatie van het programma komt deels door het feit dat het klein genoeg is om persoonlijk contact te hebben tussen alle deelnemers, en toch ook groot genoeg om veel specialisaties te kunnen bieden. Op die manier lijken Amsterdam en deze master wel een beetje op elkaar: indrukwekkend, en toch klein genoeg om je er thuis te voelen.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

specialisaties

specialisatie Earth Surface Processes, Climate and Records (ESPCaR)

Deze specialisatie focust op de impact van klimaatverandering op de natuurlijke omgeving en het op klimaat.

The Earth Surface Processes, Climate and Records programme focusses on the impact of climate change on the natural environment and on society.

specialisatie Earth Sciences and Economics

Deze specialisatie bestaat uit 63 EC aan verplichte vakken en 27 tot 30 EC aan keuze vakken.

The specialisation programme in Earth Sciences and Economics consists of 63 credits of compulsory components for all students and 27 or 30 credits for the theme of choice.

specialisatie Science Communication

Dit tweejarige masterprogramma bestaat uit een jaar vakken aangaande aardwetenschappen en een jaar vakken aan communicatie.

The two-year master programme Science Communication (C-variant) consists of one year of further education and specialisation in Earth Sciences and one year of specific communication training.

specialisatie Geology and Geochemistry

Deze specialisatie beoogt om kennis van petrologie, geochemie, sedimentologie en tectonie te combineren.

Geology and Geochemistry aims to combine knowledge of petrology, geochemistry, sedimentology, and tectonics.

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
computer opdrachten, excursie, groepsopdracht, groepsdiscussie, individuele opdracht, stage, laboratoriumwerk, hoorcollege, literatuurstudie, mondelinge presentatie, poster presentatie, practicum, project, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, zelfstudie, werkcollege, werkgroep
doelstelling
Het masterprogramma Earth Sciences biedt onderwijs van hoge wetenschappelijke kwaliteit op een academisch niveau.
De doelen van het programma zijn om de student te voorzien van kennis, houdingen, vaardigheden en inzichten die de student: *in staat stellen om zelfstandig zijn of haar beroep uit te kunnen oefenen *kwalificeren om verdere training te krijgen in het wetenschappelijk onderzoek Daarnaast moet de afgestudeerde student competitief zijn in zijn/haar veld op de internationale arbeidsmarkt, zowel voor werkgelegenheid in de handel in industrie of overheid, als binnen promotieonderzoeksprogramma's bij internationale wetenschappelijke instituten.


Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2022

aanmelding deadline : 1 juni 2022
wettelijk tarief : € 2209 (€1105 in het eerste jaar)

1 september 2023

aanmelding deadline : 1 juni 2023
collegegeld nog niet bekend

toelatingseisen

cijferlijst

taaltoets

vooropleiding

motivatiebrief

inbegrepen in collegegeld
registration fee

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

113 studenten volgen deze opleiding
33% daarvan is vrouw
8 eerstejaars gestart in 2016
25% daarvan is vrouw
22864 studenten aan de Vrije Universiteit Amsterdam
58% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

GeoVusie
Naast borrels en feesten organiseert GeoVUsie excursies in binnen- en buitenland, een zeilweekend, feesten, speciale borrels, sporttoernooien, een trektocht, introductieweek en -weekend voor de eerstejaars, uitwisselingen, culturele uitstapjes, een loopba

Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/10 Amsterdam VU
Earth Sciences
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
2/10 UU
Water Science and Management
€ 336 gemiddelde kamerhuur
46 eerstejaars
52% vrouw
? uur contacttijd/week
3/10 UU
Earth Structure and Dynamics
€ 336 gemiddelde kamerhuur
46 eerstejaars
52% vrouw
? uur contacttijd/week
4/10 UU
Earth Surface and Water
€ 336 gemiddelde kamerhuur
46 eerstejaars
52% vrouw
? uur contacttijd/week
5/10 UU
Marine Sciences
€ 336 gemiddelde kamerhuur
46 eerstejaars
52% vrouw
? uur contacttijd/week
6/10 UU
Earth, Life and Climate
€ 336 gemiddelde kamerhuur
46 eerstejaars
52% vrouw
? uur contacttijd/week
7/10 Amsterdam UVA
Environmental Management
€ 424 gemiddelde kamerhuur
12 eerstejaars
58% vrouw
? uur contacttijd/week
8/10 Amsterdam UVA
Earth Sciences
€ 424 gemiddelde kamerhuur
12 eerstejaars
58% vrouw
? uur contacttijd/week
9/10 Amsterdam UVA
Geo-ecological Dynamics
€ 424 gemiddelde kamerhuur
12 eerstejaars
58% vrouw
? uur contacttijd/week
10/10 Amsterdam UVA
Future Planet Ecosystem Science
€ 424 gemiddelde kamerhuur
12 eerstejaars
58% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.04.2
inhoud3.84.0
docenten3.73.9
studiefaciliteiten4.13.7
studielast3.93.7
studiebegeleiding3.33.3
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Earth Sciences aan de Vrije Universiteit Amsterdam is beoordeeld door 15 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.0 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
UULeraar VHO aardrijkskunde full-time,part-time educationalgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Aardrijkskunde educationalgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Aardrijkskunde part-time educationalgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

docent geologie
hoogleraar aardwetenschappen
universitair (hoofd)docent aardwetenschappen
wetenschappelijk onderzoeker aardwetenschappen
bron: UWV

Contact

studievoorlichting
E: contact@vu.nl
T: (020) 598 5000
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite