Communicatiewetenschap

Vrije Universiteit Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

In de masteropleiding Communicatiewetenschap kijk je vanuit verschillende invalshoeken naar het belang en de rol van communicatie. Je analyseert hoe communicatieprocessen werken en te sturen zijn.

open_in_newwebsite

locatieAmsterdam
diplomaMSc
typeregulier, 60 EC
start1 september
taalvoornamelijk Nederlands
zeer weinig Engels
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code66615
numerus fixusnee
honoursnee
Welke rol spelen 'alternatieve feiten' bij de keuze om kinderen wel of niet in te enten? Hoe helpt webcare organisaties bij het omgaan met negatieve publiciteit? Wat is het geheim van de succesvolste vloggers? Tijdens de master Communicatiewetenschap doe je actueel onderzoek.

Steeds meer mensen delen informatie en beïnvloeden de beeldvorming van bijvoorbeeld bedrijven, merken of politieke partijen. Veel organisaties weten niet goed hoe ze met deze verandering moeten omgaan. Daarom is er steeds meer vraag naar communicatie-experts. Als Communicatiewetenschapper aan de VU analyseer je de veranderende communicatieprocessen en zoek je naar oplossingen.

Waarom aan de Amsterdam VU?

 • Je doet toegepast onderzoek bij een externe stakeholder
 • Relatie wetenschap en maatschappij wordt sterk benadrukt
 • Veel aandacht voor nieuwe media
 • Vrijheid om gedurende het jaar zelf je afstudeerrichting te bepalen
 • Persoonlijk contact docenten
 • Amsterdam biedt veel netwerkmogelijkheden

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouw
 • Je kiest één van de vier afstudeerrichtingen:

- Mediapsychologie
- Corporate communicatie en nieuwe media
- Marketing en gezondheidsvoorlichting
- Politieke communicatie
 • Je vult de gekozen afstudeerrichting aan met een keuzevak
 • Je volgt één onderzoek methodologisch vak: Multivariate Analyse
 • Je doet onderzoek voor een externe stakeholder bij Science for Impact 2
 • Je schrijft individueel je masterthesis
Je kiest uit vier afstudeerrichtingen: Mediapsychologie, Corporate communicatie en nieuwe media, Marketing en gezondheidsvoorlichting of Politieke communicatie. Je volgt twee vakken binnen je specialisatie en één erbuiten. Deze vakken combineren kennis en onderzoek. Nadat je intensief hebt kennisgemaakt met de vakinhoud, voer je onder begeleiding van een docent een deel van een onderzoek uit, individueel of met een kleine groep.
periode
123456
Public relations OR Niewsdynamiek in de digitale samenleving OR Marketing Communication an the Consumer OR Essentials of Media Psychology OR Social Robotics
6 EC
Essentials of media psychology keuzevak
6 EC
Interne communicatie en nieuwe media keuzevak
6 EC
Marketing Communication and the Consumor keuzevak
6 EC
Nieuwsdynamiek in de digitale samenleving keuzevak
6 EC
Public relations keuzevak
6 EC
Gezondheidsvoorlichting
6 EC
Science for Impact 1
6 EC
Interne communicatie en nieuwe media keuzevak
6 EC
News Impacts in the Digital Age keuzevak
6 EC
Problematic and beneficial effects of media use keuzevak
6 EC
Science for Impact 2
6 EC
Multivariate analyse MSc
6 EC
Masterthesis Communicatiewetenschap afstuderen
24 EC

afstudeerrichtingen

afstudeerrichting Corporate communicatie en nieuwe media

Je bestudeert hoe organisaties door interne communicatie medewerkers trachten te beïnvloeden en hoe PR-activiteiten kunnen bijdragen aan het beeld van de organisatie in de maatschappij.

Hierbij is speciale aandacht voor de rol van nieuwe media, zoals problematische gevolgen van internetgebruik door medewerkers en het gebruik van online PR.

afstudeerrichting Marketing en gezondheidsvoorlichting

Bij Marketing en Gezondheidsvoorlichting leer je hoe communicatie het koopgedrag van consumenten kan beïnvloeden.

Dat kan bijvoorbeeld door merkpositionering en het gebruik van sociale media als marketingkanaal. Maar je leert ook hoe campagnes het gezondheidsgedrag van mensen kan verbeteren.

afstudeerrichting Mediapsychologie

Bij Mediapsychologie leer je psychologische processen de mediagebruiker beïnvloeden.

Hierbij staat onderzoek naar de effecten van mediagebruik centraal. Je leert zowel over positieve gevolgen van mediagebruik voor het algemeen welbevinden als over problematische maatschappelijke gevolgen zoals cyberbullying en agressie door het spelen van gewelddadige videogames.

afstudeerrichting Politieke communicatie

In deze afstudeerrichting leer je hoe journalisten de selectie van het nieuws bepalen en hoe politici en politieke partijen proberen de nieuwsagenda naar hun hand te zetten.

Hierbij is er speciale aandacht voor onderzoekstechnieken om veranderende effecten van nieuws op bijvoorbeeld de publieke opinie over tijd te bestuderen.

Onderwijs

taal van onderwijs80% nl
20% en
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, groepsdiscussie, groepsopdracht, individuele opdracht, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, poster presentatie, project, werkcollege, werkgroep, zelfstudie
doelstelling
Met de opleiding wordt beoogd studenten goed voor te bereiden op de professionele arbeidsmarkt. De opleiding wordt gekenmerkt door een sterke theoretische verdieping en studenten worden getraind deze theoretische kennis toe te passen op maatschappelijke vraagstukken. Studenten leren onderzoek te interpreteren, opzetten en uitvoeren. De focus ligt op het toepassen van academische kennis en vaardigheden op maatschappelijk relevante vraagstukken.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 juni 2020
wettelijk tarief : € 2143 (€1072 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 14762

1 september 2021

aanmelding deadline : 1 juni 2021
collegegeld nog niet bekend

Niet-VU-studenten en niet-direct-toelaatbare-VU-studenten: aanmelden uiterlijk 31 mei in Studielink en VUnet. Je aanmelding is pas volledig afgerond als je bevestiging hebt gekregen van Studielink, het portal hebt voltooid, toegelaten bent en het collegegeld betaald hebt op 31 augustus. Als hbo'er kun je starten nadat je de premaster met succes hebt afgerond. VU-studenten die rechtstreeks toelaatbaar zijn (premasters CW en FSW-bachelors CW en B&O): vóór 31 juli aanmelden in Studielink en VUne
toelaatbare profielen
WO bachelortoelaatbaar
hbo bachelorAls hbo-bachelor kun je starten met de master Communicatiewetenschap nadat je de premasterclass met succes hebt afgerond. Je wordt toegelaten tot de premasterclass Communicatiewetenschap als je beschikt over een diploma van een hbo-opleiding met een studielast van 240 ECTS-studiepunten (168 'oude' studiepunten) én het premasterassessment hebt behaald.
toelatingseisen

cijferlijst

resumee

motivatiebrief
Om vast te laten stellen of je voldoet aan de toelatingseisen, moet je bij de Faculteit der Sociale Wetenschappen een verzoek tot toelating indienen. De examencommissie beoordeelt elke aanvraag en stelt vast of je rechtstreeks kunt instromen. Als je niet voldoet aan de vooropleidingseisen, kun je tot de masteropleiding toegelaten worden nadat je (een deel van) de premaster Communicatiewetenschap met succes hebt afgerond.

inbegrepen in collegegeld
registration fee
certificate
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

193 studenten volgen deze opleiding
79% daarvan is vrouw
143 eerstejaars gestart in 2017
79% daarvan is vrouw
22864 studenten aan de Vrije Universiteit Amsterdam
58% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

EOS


Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/10 Amsterdam VU
Communicatiewetenschap
€ 424 gemiddelde kamerhuur
143 eerstejaars
79% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
2/10 Radboud Universiteit
Prosociale Communicatie
star Keuzegids topopleiding 2017
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
75% Nederlandstalig
25% Engelstalig
3/10 Radboud Universiteit
Communicatiewetenschap
star Elsevier
Elsevier
Keuzegids beste opleiding 2017  1e
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
75% Nederlandstalig
25% Engelstalig
4/10 Radboud Universiteit
Informatiemarketing
star Keuzegids topopleiding 2017
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
75% Nederlandstalig
25% Engelstalig
5/10 Radboud Universiteit
Commerciële Communicatie
star Keuzegids topopleiding 2017  1e
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
75% Nederlandstalig
25% Engelstalig
6/10 Amsterdam UVA
Entertainment communication
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
7/10 Amsterdam UVA
Political Communication
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
8/10 Amsterdam UVA
Corporate communication
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
9/10 Amsterdam UVA
Communication Science
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
10/10 Amsterdam UVA
Persuasive Communication
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.34.2
inhoud3.93.9
docenten3.83.8
studiefaciliteiten3.43.4
studielast3.63.7
studiebegeleiding3.73.6
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Communicatiewetenschap aan de Vrije Universiteit Amsterdam is beoordeeld door 108 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.3 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Als master Communicatiewetenschap vind je doorgaans snel een passende baan. Je wordt bijvoorbeeld onderzoeker van communicatievormen en -effecten bij een marketing- of reclamebureau, mediabedrijven of voorlichtingsafdelingen van (overheids)organisaties.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Afgestudeerden vervullen verschillende functies in tal van organisaties. Voorbeelden zijn: onderzoeker van communicatievormen en -effecten bij een marketing- of reclamebureau, redacteur bij een mediabedrijf, voorlichter bij een (overheids-)organisatie, congresmanager, communicatieadviseur of journalist.
Met een master Communicatiewetenschap op zak ben je in staat kritisch te kijken naar communicatievraagstukken. Je hebt inzicht in communicatieprocessen in de samenleving en op de werkvloer. Je herkent communicatieproblemen en weet hoe je ze kunt oplossen.

Afgestudeerden vervullen verschillende functies in tal van organisaties. Voorbeelden zijn: onderzoeker van communicatievormen en -effecten bij een marketing- of reclamebureau, redacteur bij een mediabedrijf, voorlichter bij een (overheids-)organisatie, congresmanager, communicatieadviseur of journalist.
beroepen: Social media-analyst,Social media-contentregisseur,Redacteur,Research consultant,PR consultant,Onderzoeker,Marketingmanager,Woordvoerder,Custumer relationship manager,Communicatieadviseur
beroepen: Social media-analyst,Social media-contentregisseur,Redacteur,Research consultant,PR consultant,Onderzoeker,Marketingmanager,Woordvoerder,Custumer relationship manager,Communicatieadviseur

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Nederlands educational+ aanv. eisen
Tilburg UniversityLeraar VHO in Nederlandse Taal en Cultuur (educatieve post-master) educational+ 66 EC pre-master
Tilburg UniversityLeraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen educational+ aanv. eisen
UULeraar VHO Nederlands full-time,part-time educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Maatschappijleer educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Maatschappijleer part-time educational+ aanv. eisen
Amsterdam VUSocial and Cultural Anthropologygeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

communicatieadviseur
custumer relationship manager
marketingmanager
onderzoeker
pr consultant
redacteur
research consultant
social media-analyst
social media-contentregisseur
woordvoerder
bron: StudieData

Contact

studievoorlichting
E: contact@vu.nl
T: (020) 598 5000
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite