Communicatie- en Informatiewetenschappen: Taal en Communicatie in Organisaties

Vrije Universiteit Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Bestudeer 'talige communicatie in context', teksten en gesprekken in de maatschappij en in organisaties tijdens het masterprogramma Taal & Communicatie in Organisaties.

locatieAmsterdam
diplomaMA
typeregulier, 60 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code66826
numerus fixusnee
honoursnee
Goed communiceren is meer dan correcte spelling en verzorgd taalgebruik. CIW: Taal & Communicatie in Organisaties houdt zich bezig met talige communicatie op allerlei plekken in de samenleving: of het nu om een arts gaat die met een patiënt praat, een burger die via internet van de overheid informatie probeert te krijgen, een bedrijf dat een persbericht doet uitgaan of reclame maakt voor een product. Je leert theoretische inzichten en methoden gebruiken om het verloop van de communicatie in een instelling te verbeteren. Onderzoek naar de vormgeving van de meest uiteenlopende genres in sociale media, op websites, of in professionele gesprekken, leert hoe je communicatie van organisaties met taal op maat kunt maken. In dit masterprogramma besteed je aandacht aan de studie van de vormgeving van teksten en gesprekken van en in organisaties. Voor organisaties als de overheid en het bedrijfsleven speelt taalgebruik een cruciale rol. Je kunt in dit masterprogramma dus kennismaken met talige communicatie in uiteenlopende omgevingen, zoals bedrijven, overheidsinstellingen of non-profit-organisaties. Deze talige communicatie wordt op uiteenlopende platforms bestudeerd.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet75% zelfstudie
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
ontwerpproject, groepsopdracht, groepsdiscussie, individuele opdracht, stage, hoorcollege, literatuurstudie, project, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, zelfstudie, werkcollege, werkgroep
onderwijsvormen
Je bestudeert de kenmerkende elementen in communicatie. Je leert hoe je de effectiviteit van die elementen kunt onderzoeken met uiteenlopende methoden, zowel kwantitatief als kwalitatief.
Je ontwikkelt (bij een afstudeeropdracht) vanuit een stage in de beroepspraktijk een relevant onderzoeksontwerp voor je masterscriptie. Zo kun je organisaties een gefundeerd advies geven over de verbetering van hun communicatieproces of -uitingen. 


doelstelling
Na het afronden van de master Communicatie- en Informatiewetenschappen: Taal en Communicatie in Organisaties ben jij een expert in het analyseren van teksten en gesprekken.
Met deze kennis kan je communicatie binnen instellingen en bedrijven verbeteren. Ook weet jij hoe je optimaal kan communiceren met klanten via social media kanalen.


Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2021

aanmelding deadline : 1 juni 2021
wettelijk tarief : € 2168 (€1084 in het eerste jaar)

1 september 2022

aanmelding deadline : 1 juni 2022
collegegeld nog niet bekend

toelatingseisen

aanvullende vakeisen

basiskennis

vooropleiding

motivatiebrief

inbegrepen in collegegeld
registration fee

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

110 studenten volgen deze opleiding
80% daarvan is vrouw
2 eerstejaars gestart in 2017
100% daarvan is vrouw
22864 studenten aan de Vrije Universiteit Amsterdam
58% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Esmée Schregardus
werkzaam als Alumna
De opleiding is actueel, inspirerend en academisch

“Na mijn bacheloropleiding Communicatie-en Informatiewetenschappen aan de Vrije Universiteit was de master Communicatie- en Informatiewetenschappen een logische vervolgstap. Ik heb gekozen voor de specialisatie Taal en Communicatie in Organisaties (TCO) omdat deze perfect aansloot bij mijn wensen. Ik zou de opleiding beschrijven als actueel, insprirerend en academisch. Actueel omdat de studie onderwerpen behandelt die nu spelen in de maatschappij zoals de groeiende hoeveelheid aan informatie en de opkomst van digitale media...
Hoewel er in de opleiding TCO vaak gebruik wordt gemaakt van praktijkvoorbeelden, ligt de nadruk nog steeds op de academische kant van het communicatievak. Dit vond ik erg goed, omdat dit hetgene is wat de opleiding onderscheidt van een HBO-opleiding in hetzelfde vakgebied.”

“Een ander voordeel van de opleiding TCO is dat 'organisaties' zeer breed wordt gedefinieerd. Als student kun je zelf bepalen in welk type organisaties je geinteresseerd bent en hier je vakkeuze op aanpassen. Hierbij kun je denken aan digitale media, juridische communicatie of gezondheidscommunicatie. Zelf heb ik voor de laatste optie gekozen. In samenwerking met de Huisartsenkring Amsterdam heb ik onderzoek gedaan naar de informatiebehoeften van waarnemers op de huisartsenpost in het kader van een groter onderzoek naar het Elektronisch Patientendossier. Dit was een ontzettend leerzaam project waarbij ik veel van de in de TCO opleiding verkregen kennis kon toepassen. Kortom, als je op zoek bent naar een academische opleiding die relevante, actuele en vooral interessante onderwerpen bespreekt op het gebied van communicatie, dan is de opleiding CIW- Taal en Communicatie in Organisaties precies wat je zoekt.”


lees verder ...
Lina Yu
werkzaam als Alumna
Een onderzoeksstage in politieke speeches

“Taal en communicatie en organisaties vond ik een goede master, waarbij ik veel vrijheid kreeg om mijn master zelf in te delen. Ik heb in plaats van keuzevakken een onderzoeksstage gedaan bij de Dienst Publiek en Communicatie van het ministerie van Algemene Zaken. Hier heb ik onderzoek gedaan naar metaforen en framing in politieke speeches en mijn scriptie erover geschreven. Mijn scriptie was het resultaat van 4 jaar studeren aan de Vrije Universiteit en ik ben er trots op.”

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/17 Amsterdam VU
Taal en Communicatie in Organisaties
€ 424 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/17 Amsterdam VU
Multimodal Communication
€ 424 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/17 Amsterdam VU
Journalistiek
€ 424 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/17 Amsterdam VU
Schrijven en Vertalen
€ 424 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/17 RUG
Computercommunicatie
€ 303 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
6/17 RUG
Communicatiekunde
€ 303 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
7/17 RUG
Informatiekunde
€ 303 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
8/17 RUG
Communicatie en educatie
€ 303 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
9/17 RUG
Communicatie- en informatiewetenschappen
€ 303 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
10/17 RUG
Digital Humanities
€ 303 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
11/17 Radboud Universiteit
Communicatie en Beïnvloeding
star Elsevier
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
12/17 Radboud Universiteit
Communicatie- en Informatiewetenschappen (brede master)
star Elsevier
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
13/17 Radboud Universiteit
International Business Communication
star Elsevier
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
14/17 Tilburg University
Communicatie- en Informatiewetenschappen
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
5% Nederlandstalig
100% Engelstalig
15/17 Tilburg University
Bedrijfscommunicatie en Digitale Media
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
5% Nederlandstalig
100% Engelstalig
16/17 Tilburg University
New Media Design
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
17/17 Tilburg University
Communicatie en Cognitie
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
5% Nederlandstalig
100% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Op dit moment vinden vrijwel alle afgestudeerde CIW'ers binnen enkele maanden een baan die aansluit bij de opleiding. Je kunt bijvoorbeeld terechtkomen in functies als:
communicatieadviseur, beleidsmedewerker, voorlichter, journalist, educatief medewerker, redacteur, vertaler, public-affairsconsultant, teksteditor, trainer of marktonderzoeker. Ook is het programma een goede springplank voor een wetenschappelijke loopbaan.


aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Nederlands educational+ aanv. eisen
Tilburg UniversityLeraar VHO in Nederlandse Taal en Cultuur (educatieve post-master) educational+ 66 EC pre-master
Tilburg UniversityLeraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen dual educational+ aanv. eisen
UULeraar VHO Nederlands full-time,part-time educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Maatschappijleer part-time educational+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

bedrijfstrainer
communicatiemanager
educatief medewerker
marketingonderzoeker
online-marketingstrateeg
public-affairs consultant
redacteur
speechschrijver
tekstschrijver
voorlichter
webcaremanager
webredacteur
bron: StudieData

Contact

studievoorlichting
E: contact@vu.nl
T: (020) 598 5000
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.