Biomedical Sciences

Vrije Universiteit Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Wil jij de biologie van de mens combineren met moleculaire biologie? Of je een jaar lang verdiepen in biomedisch wetenschappelijk onderzoek? Dan ben je bij deze masteropleiding aan het juiste adres!

open_in_newwebsite

locatieAmsterdam
diplomaMSc
typeregulier, 120 EC
start1 september
taalvolledig Engels
opleidingsduur2 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code66990
numerus fixusnee
honoursnee
De master biomedische wetenschappen biedt een groot scala aan specialisaties. Aan de hand van jouw interesses word je klaargestoomd voor een carrière in het wetenschappelijk onderzoek. In het tweede jaar kan je echter ook kiezen voor een specialisatie die zich minder op het onderzoek focust. Zo kan je bijvoorbeeld aan de slag als beleidsmedewerker, wetenschapsjournalist of wetenschappelijk adviseur. Daarnaast kun je je ook specialiseren in educatie (alleen in het Nederlands) zodat je als leraar aan de slag kan op bijvoorbeeld een middelbare school.

Waarom aan de Amsterdam VU?

Op de VU zijn er maar liefst 8 specialisaties van de master biomedische wetenschappen. Daarnaast kan je er ook voor kiezen om een deel van het programma in het buitenland te volgen. Het wordt vooral aangemoedigd om een stage in het buitenland te gaan lopen. Ook doe je als student aan de VU veel ervaring op in het onderzoek. Je gaat namelijk twee keer een stage lopen van twintig weken. Zo verrijk je niet alleen jouw praktische vaardigheden, maar ontdek je ook wat voor baan bij jou past.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwIn het eerste jaar kan je kiezen uit drie specialisaties gefocust op het onderzoek: Immonology, Infectious Disease of Neurobiology. In het tweede jaar kan je ervoor kiezen om nog een andere specialisatie te doen of om een specialisatie te kiezen uit een van de volgende onderwerpen: International Public Health, Science Communication, Science in Society of je kiest voor de eerstegraads leraren opleiding (alleen in het Nederlands). Daarnaast volg je twee stages en schrijf je een scriptie.
1e jaar In het eerste jaar kies je een van de volgende specialisaties met een focus op het onderzoek: Immunology, Infectious Diseases of Neurobiology. De specialisatie bestaat uit een stage en het volgen van verschillende vakken op het vakgebied van de specialisatie. Daarnaast sluit je het eerste jaar af met een van de volgende onderdelen: het schrijven van een literatuurscriptie, een extra vak of een verlenging van je stage.

Voor meer informatie: https://studiegids.vu.nl/nl/Master/2019-2020/biomedical
periode
123456
Advanced Molecular Immunology and Cell Biology
6 EC
Containment Strategies of Infectious Diseases in Global Context
6 EC
Data Analysis and Visualisation
6 EC
Internship Immunology/Infectious Diseases/Neurobiology stage
30 EC
2e jaar In het tweede jaar van de master kan de student een tweede specialisatie kiezen met een focus op onderzoek (Immunology, Infectious Diseases of Neurobiologie), of kan de student een specialisatie kiezen met een andere focus: International Public Health, Science Communication, Science in Society of Educatie (alleen in het Nederlands). Deze specialisaties bestaan uit vier vakken en een stage.

Voor meer informatie: https://studiegids.vu.nl/nl/Master/2019-2020/biomedical-sciences#study-program

specialisaties

specialisatie Immunology

Met een specialisatie in Immonologie doet de student brede kennis op van immunologische processen.

Immunologie gaat niet alleen over moleculaire en cellulaire interacties tussen gastheer en ziekteverwekker, maar ook over de rol van het immuunsysteem in verschillende ziekten. Denk bijvoorbeeld aan kanker, besmettelijke ziektes en auto-immuunziekten. Je gaat je specialiseren in een van de onderwerpen in het veld van de immunologie, en zult kennis opdoen over huidige theorieën en onderzoeksvragen. Daarnaast gaat deze specialisatie in op de wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie van het vakgebied. Drie vakken (18 EC) en een wetenschappelijk stage (30 EC) zijn verplicht. De student kiest vervolgens of nog een keuzevak (6 EC), een verlening van de stage (6 EC) of voor het schrijven van een litaratuurscriptie (9 EC).

specialisatie Infectious Diseases

In deze specialisatie krijg je een breed beeld van de biologie van ziekteverwekkers en de interacties die zij met hun gastheren aangaan.

Je leert hoe je wetenschappelijk onderzoek uitvoert op het gebied van de medische microbiologie en om kritisch naar de resultaten te kijken. Je zult je specialiseren in een onderwerp binnen het vakgebied van de medische microbiologie. De gehele specialisatie bestaat uit drie verplichte vakken (18 EC) en een stage (30 EC). Daarnaast kan de student kiezen uit: het volgen van een keuzevak (6 EC), een verlenging van de stage (6 EC) of het schrijven van een literatuurscriptie (9 EC).

specialisatie International Public Health

Tijdens International Public Health ga je je breed oriënteren op de huidige en toekomstige uitdagingen van de internationale gezondheid. Ook houd je je bezig met oorzaken en interventies.

Je zult gespecialiseerde kennis opdoen over relevante concepten uit verschillende disciplines zoals de epidemiologie, beleidswetenschappen, antropologie, management, biomedische wetenschappen en gezondheidswetenschappen. Je zult in staat zijn om wetenschappelijk onderzoek uit te voeren op het gebied van de internationale gezondheid, en om kritisch naar de resultaten te kijken. Daarnaast zul je je specialiseren in een onderwerp van het vakgebied en doe je kennis op over de huidige theorieën en onderzoeksvragen. Ook gaat deze specialisatie in op de wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie van dit vakgebied.

Het programma heeft een totaal aan 54 EC en kan alleen worden gevolgd in het tweede masterjaar.

specialisatie Neurobiology

Tijdens de specialisatie doe je kennis op over de ontwikkelende theorieën en inzichten op het gebied van de belangrijkste onderzoeken in de neurowetenschappen.

Je leert om wetenschappelijk onderzoek uit te voeren op het gebied van de neurobiologie en ook om de resultaten kritisch te bekijken. Daarnaast ga je je specialiseren in een onderwerp van de neurobiologie en leer je over de relevantie van de neurobiologie in de context van hersenonderzoek en de klinische implicaties daarvan.
De specialisatie bestaat uit drie verplichte vakken (18 EC) en een stage (30 EC). Daarnaast kiest de student een van de volgende onderdelen: een keuzevak (6 EC), een verlenging van de stage (6 EC) of het schrijven van een literatuurscriptie (9 EC).

specialisatie Science in Society

Deze specialisatie gaat over beleid, management en ondernemerschap op het gebied van de biologie en in de medische wereld.

Als je kiest voor de Science in Society specialisatie ga je academische vaardigheden combineren met competencies om wetenschappelijk onderzoek uit te voeren op het snijvlak van biomedische wetenschappen en de maatschappij. Deze specialisatie houdt zich bezig met het ontwikkelen van strategiën die een bijdrage kunnen leveren aan het begrijpen en oplossen van complexe maatschappelijke problemen door middel van interdisciplinair onderzoek. Daarnaast ga je de sociale, economische en ethische aspecten van nieuwe biomedische ontwikkelingen analyseren en bekijken wat ze voor de maatschappij betekenen. Je zult vaardigheden ontwikkelen zodat je kunt samenwerken en communiceren met onderzoekers uit verschillende disciplines en maatschappelijke actoren.

De specialisatie Science in Society bestaat uit 54 EC en kan alleen gevolgd worden in het tweede jaar van de master.

specialisatie Communication specialization

Het programma gaat over de theorie, het onderzoek en de praktijk van de wetenschapscommunicatie.

Biomedische wetenschappen is steeds meer een interdisciplinair onderzoeksgebied aan het worden. Wetenschappers voeren hun werk niet langer in isolatie uit. Zij profiteren nu van de interacties die zij aangaan met wetenschappers van andere velden zoals moleculaire biologie, neurobiologie en immonologie. Maar ook van interacties met maatschappelijke actoren als doktors, patiënten en beleidsmakers. Wetenschapscommunicatie vindt plaats tussen academische collega's maar ook tussen wetenschappers en het publiek. Daarom gaat deze specialisatie over een complex en dynamisch veld van onderzoek en praktijk. Denk bijvoorbeeld aan patiëntenparticipatie in gezondheidsonderzoek, of het gebruik en de effecten van de media, of het publieke begrip van technologische ontwikkelingen.
Met deze specialisatie krijg je een theoritische begrip van de complexe problemen van de wetenschapscommunicatie. Je ontwikkelt de benodigde vaardigheden om professioneel te handelen op het gebied van de communicatie tussen wetenschap en maatschappij.

specialisatie Education specialization (Dutch)

Lerarenopleiding voor het Nederlands VWO of het beroepsonderwijs.

Als je deze specialisatie voltooid, ontvang je een certificaat dat je kwalificeert om biologieles te geven op de middelbare school. Het gaat om een eerstegraads certificaat, wat betekent dat je les mag gaan geven aan leerlingen die een biologie examen moeten gaan maken. Het programma bestaat uit één jaar en je krijgt er 60 EC voor. Het wordt enkel aangeboden in het Nederlands, en kan zowel gestart worden in september als in februari.
De specialisatie is gelijk aan de Master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs - Biologie.

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
computer opdrachten, excursie, groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, laboratoriumwerk, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, ontwerpproject, portfolio, poster presentatie, practicum, project, seminar, stage, tentoonstelling, werkcollege, werkgroep, workshop, zelfstudie
doelstelling
Het doel van het programma is om de student relevante kennis en vaardigheden aan te dragen zodat hij of zij aan het werk kan gaan in het biomedisch onderzoek. De studenten krijgen de kans om veel ervaring op te doen in het wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast krijgen zij een stevige academische basis en leren zij communiceren op internationaal niveau.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2021

aanmelding deadline : 1 juni 2021
collegegeld nog niet bekend

toelatingseisen

toelatingsgesprek
Als aan alle criteria wordt voldaan is er een interview met de student om de compenties om op academische masterniveau te functioneren in te schatten.

erkende certificaten
De student moet bepaalde onderzoek -en laboratoriumvaardigheden hebben ontwikkeld, namelijk: praktische laboratoriumtechnieken opgedaan in vakken en bij voorkeur in een stage van meer dan 12 EC in een laboratorium. Die stage moet gevolgd zijn aan een onderzoeksafdeling van een universiteit, academische medisch centrum of een erkend onderzoeksinstituut.

instaptoets
De student gaat een artikel bespreken dat gekozen wordt door de toelatingscommissie.

cijfergemiddelde
Als de student een bachelordiploma heeft in een relevant veld dan is er een intake procedure als: eindcijfer bachelor stage/these in een relevant veld (moleculaire biologie of humane biologie) tenminste een 7.5 bedraagt en het gemiddelde cijfer voor de bachelor ten minste een 7.0 is (exclusief stage). Als je een bachelordiploma hebt van het hoger onderwijs (HBO/HLO) is er een intake procedure als je minimaal 240 EC hebt behaald (4 jaar studeren, inclusief propedeuse).

basiskennis
Een minimum van 24 EC aan vakken in de moleculaire biologie en een minumum aan vakken in de humane biologie. Deze vakken bestaan ten minste uit: Cell biology, Biochemistry, Genetics, Immunology, Microbiology and Statistics. And preferably also (Human) anatomy and physiology and Histology and pathology.

taaltoets
Vrije Universiteit vereist alle inschrijvers om een Engelse taalvaardigheidstest te maken

motivatiebrief

inbegrepen in collegegeld
registration fee
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

105 studenten volgen deze opleiding
72% daarvan is vrouw
1 eerstejaars gestart in 2016
100% daarvan is vrouw
22864 studenten aan de Vrije Universiteit Amsterdam
58% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Gyrinus Natans


Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/21 Amsterdam VU
Biomedical Sciences
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
2/21 Universiteit Leiden
Communication
€ 350 gemiddelde kamerhuur
3 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/21 Universiteit Leiden
Biomedical Sciences
€ 350 gemiddelde kamerhuur
97 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
4/21 Universiteit Leiden
Research
€ 350 gemiddelde kamerhuur
3 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
5/21 Universiteit Leiden
Management
€ 350 gemiddelde kamerhuur
3 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
6/21 Universiteit Leiden
Education
€ 350 gemiddelde kamerhuur
3 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
50% Nederlandstalig
50% Engelstalig
7/21 RUG
Biomedical Sciences
€ 303 gemiddelde kamerhuur
4 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
8/21 Radboud Universiteit
Biomedical Sciences
€ 315 gemiddelde kamerhuur
106 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
9/21 tUL
Biomedical Sciences
€ 308 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
10/21 Maastricht University
Biomedical Sciences
€ 308 gemiddelde kamerhuur
56 eerstejaars
57% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
11/21 UU
Cancer, Stem Cells and Developmental Biology
€ 336 gemiddelde kamerhuur
43 eerstejaars
74% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
12/21 UU
Medical Imaging
€ 336 gemiddelde kamerhuur
43 eerstejaars
74% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
13/21 UU
Regenerative Medicine and Technology
€ 336 gemiddelde kamerhuur
43 eerstejaars
74% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
14/21 UU
One Health
€ 336 gemiddelde kamerhuur
43 eerstejaars
74% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
15/21 UU
Epidemiology
€ 336 gemiddelde kamerhuur
43 eerstejaars
74% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
16/21 UU
Biology of Disease
€ 336 gemiddelde kamerhuur
43 eerstejaars
74% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
17/21 UU
Biofabrication
€ 336 gemiddelde kamerhuur
43 eerstejaars
74% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
18/21 UU
Toxicology and Environmental Health
€ 336 gemiddelde kamerhuur
43 eerstejaars
74% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
19/21 Amsterdam UVA
Biomedical Sciences
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
20/21 Amsterdam UVA
Medical Biology
€ 424 gemiddelde kamerhuur
21 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
21/21 Amsterdam UVA
Neurobiology
€ 424 gemiddelde kamerhuur
21 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.94.0
inhoud3.83.9
docenten3.63.7
studiefaciliteiten3.53.6
studielast3.53.6
studiebegeleiding3.13.4
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Biomedical Sciences aan de Vrije Universiteit Amsterdam is beoordeeld door 141 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.9 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
De specialisaties gericht op onderzoek bereiden je voor op een carrière in het onderzoek.
De IPH specialisatie bereidt je voor op een carrière als wetenschappelijk onderzoeker, beleidsmaker, adviseur of manager in het veld van internationale gezondheidszorg. Je komt te werken aan een universiteit, onderzoeksinstituut, ministerie of bij internationale organisaties. Met de sociale specialisatie kan je aan de slag als bijvoorbeeld beleidsmedewerker, en met de communicatie specialisatie kan je aan de slag als bijvoorbeeld wetenschapsjournalist of in het veld van de publieke relaties. Met de specialisatie educatie (alleen in het Nederlands) mag je les gaan geven op het VWO of aan het hoger beroepsonderwijs.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Je baankansen zijn uitstekend met een master in de biomedische wetenschappen. De meesten gaan aan het werk in het wetenschappelijk onderzoek. Als je de specialisatie Science in Society gaat volgen, is het meer voor de hand liggend dat je in het beleid gaat werken. Met de specialisatie Educatie is het bijna zeker dat je leraar wordt en met een specialisatie in de wetenschapscommunicatie krijg je de kans om aan de slag te gaan als wetenschapsjournalist, persvoorlichter of onderwijsfunctionaris.

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
UULeraar VHO biologie full-time,part-time educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Biologie educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Biologie part-time educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Scheikunde educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Biologie educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Scheikunde part-time educational+ 21 EC pre-master
TU EindhovenLeraar VHO Scheikunde educational+ aanv. eisen
TU DelftLeraar VHO Scheikunde educational+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

adviseur
beleidsmaker/officier beleid
consultant
journalist
leraar
onderzoeker
promovendus (phd)
bron: StudieData