Bestuurskunde: Kwaliteit van Besturen

Vrije Universiteit Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleidingopen_in_newwebsite

locatieAmsterdam
diplomaMSc
typeregulier, 60 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur12 maanden voltijd, deeltijd
accreditatiesNVAO
croho-code66627
numerus fixusnee
honoursnee
In de master Bestuurskunde: Kwaliteit van besturen verwerf je brede kennis over én zoek je actief naar mogelijkheden om het openbaar bestuur beter te laten functioneren. Je bent een wetenschapper midden in de maatschappij. De overheid speelt een beslissende rol bij de inrichting van onze samenleving. Besturen is problemen oplossen, maar wie of wat bepaalt wat het probleem is? En er is niet één overheid: het Rijk, provincies, gemeenten en Europa hebben zo hun eigen waarden en belangen. Tegelijkertijd wil de overheid burgers steeds meer bij het bestuur betrekken. In de masteropleiding Kwaliteit van besturen aan de VU ontdek je de mogelijkheden om het openbaar bestuur beter te laten functioneren.

Je leert welke rol en verantwoordelijkheid een bestuurskundige heeft in het beter laten werken van de overheid. Er is speciale aandacht voor de integriteit van een bestuur. Wanneer is een bestuur een goed bestuur? Bij deze master ben je een wetenschapper midden in de maatschappij.

De master is ook in deeltijd te volgen. Je volgt dan op vrijdag overdag college en doet verder aan zelfstudie.

Waarom aan de Amsterdam VU?

Unieke focus op de kwaliteit van besturen ten aanzien van zowel de totstandkoming van beleid als aanzien van de uitvoering en effecten van beleid (met ook aandacht voor ethiek en integriteit). Je leert herkennen en kritisch beoordelen wat het (openbaar) bestuur doet, waarom, en hoe dat in een breder perspectief van kwaliteit te plaatsen is.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwIn de master Bestuurskunde: Kwaliteit van Besturen volg je drie algemene vakken die je kennis verbreden en je een solide basis meegeven. Daarnaast volg je drie specialisatievakken over de werking van ons openbaar bestuur, over globale vraagstukken van internationaal besturen, en over de rol en betekenis van (bestuurskundige) kennis in het openbaar bestuur. Tot slot volg je een vak methoden en technieken van bestuurskundig onderzoek ter voorbereiding op de masterthesis.
In de voltijdmaster heb je in het eerste semester ongeveer zeven contacturen, verspreid over de gehele week. De rest van de tijd (30-35 uur) besteed je aan zelfstudie. Aan het einde van het tweede semester schrijf je zelfstandig je masterthesis. In de deeltijdvariant volg je onderwijs op vrijdag. In het eerste jaar volg je vakken, in de eerste vier maanden van het tweede jaar ook. Vanaf januari in het tweede jaar schrijf je zelfstandig je masterthesis.
periode
123456
Beleid en management
6 EC
Bestuurskundige theoriën
6 EC
Dynamiek van internationaal besturen
6 EC
Interbestuurlijke betrekkingen
6 EC
Goed bestuur voltijd
6 EC
Methoden en technieken van bestuurskundig onderzoek
6 EC
Openbaar bestuur en kennis
6 EC
Masterthesis bestuurskunde afstuderen
18 EC

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet40% zelfstudie
40% theorie
20% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, ontwerpproject, project, werkcollege, werkgroep, zelfstudie
doelstelling
De masteropleiding Bestuurskunde beoogt studenten op te leiden tot academisch gevormde bestuurskundigen, die in staat zijn verschillende (staf)functies te vervullen in organisaties in en rondom het openbaar bestuur, dan wel te opereren als zelfstandig bestuurskundig onderzoeker of adviseur. Zij beschikken over het vermogen om complexe situaties en opgaven op het terrein van bestuur en organisatie te analyseren en te adviseren omtrent te volgen handelwijzen.
Zij hebben daarbij oog voor de politieke en maatschappelijke context waarin het openbaar bestuur functioneert. Zij zijn in staat om de resultaten van sociaal-wetenschappelijk onderzoek te beoordelen en om zelf onderzoek op te zetten en uit te voeren.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2021

aanmelding deadline : 1 juni 2021
collegegeld nog niet bekend

a) Niet-VU-studenten en niet rechtstreeks toelaatbare VU-studenten: Aanmelden doe je vóór 31 mei in Studielink en VUnet. Je aanmelding is pas volledig afgerond als je bevestiging hebt gekregen van Studielink, het portal voltooid hebt, toegelaten bent en het collegegeld betaald hebt op 31 augustus.
Als hbo'er kun je starten nadat je de bijbehorende premaster met succes hebt afgerond.
b) Voor rechtstreeks toelaatbare VU-studenten geldt de deadline 31 juli
Als hbo'er kun je starten nadat je de bijbehorende premaster met succes hebt afgerond.


toelaatbare profielen
WO bachelortoelaatbaar
hbo bachelorAls hbo-bachelor kun je starten met de master Bestuurskunde nadat je de premasterclass met succes hebt afgerond. Je wordt toegelaten tot de premasterclass Bestuurskunde als je beschikt over een diploma van een hbo-opleiding met een studielast van 240 ECTS-studiepunten (168 'oude' studiepunten) én het premasterassessment hebt behaald.
toelatingseisen

cijferlijst

resumee

motivatiebrief
Om vast te laten stellen of je voldoet aan de toelatingseisen, moet je bij de Faculteit der Sociale Wetenschappen een verzoek tot toelating indienen. De examencommissie beoordeelt elke aanvraag en stelt vast of je rechtstreeks kunt instromen. Als je niet voldoet aan de vooropleidingseisen, kun je tot de masteropleiding toegelaten worden nadat je het door de toelatingscommissie voorgeschreven schakeltraject, of (een deel van) de premaster Bestuurskunde, met succes hebt afgerond.

inbegrepen in collegegeld
registration fee
certificate
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

270 studenten volgen deze opleiding
47% daarvan is vrouw
138 eerstejaars gestart in 2017
48% daarvan is vrouw
22864 studenten aan de Vrije Universiteit Amsterdam
58% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

EOS


Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/7 Amsterdam VU
Besturen van Zorgvernieuwing
€ 424 gemiddelde kamerhuur
138 eerstejaars
47% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/7 Radboud Universiteit
Publiek Management
star Keuzegids beste opleiding 2016  1e  66
€ 315 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/7 Radboud Universiteit
Comparative Politics, Administration and Society
star Keuzegids beste opleiding 2016  1e  70
Elsevier
€ 315 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
4/7 Radboud Universiteit
Besturen van veiligheid
star Keuzegids beste opleiding 2016  1e  66
€ 315 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/7 Radboud Universiteit
Bestuurskunde
star Keuzegids beste opleiding 2016  1e  66
€ 315 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/7 Radboud Universiteit
Beleidsadvisering
star Keuzegids beste opleiding 2016  1e  66
€ 315 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/7 Tilburg University
Public Administration, Economics and Law
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.04.0
inhoud3.83.9
docenten3.83.9
studiefaciliteiten3.33.5
studielast3.73.6
studiebegeleiding3.23.5
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Bestuurskunde: Kwaliteit van Besturen aan de Vrije Universiteit Amsterdam is beoordeeld door 53 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.0 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Als afgestudeerde van de master Bestuurskunde: Kwaliteit van besturen is het meestal niet moeilijk om een passende baan te vinden. Je wordt breed opgeleid en bent dan ook breed inzetbaar. Je krijgt niet alleen hele specifieke kennis en theorieën aangereikt, maar ontwikkelt ook nadrukkelijk de vaardigheden en attitude om goed te functioneren en je staande te houden in een steeds complexere bestuurswereld en beleidspraktijk.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Als master Bestuurskunde is het meestal niet moeilijk om een passende baan te vinden. Je kunt gaan werken als beleidsmedewerker, bestuurs- of organisatieadviseur, projectleider, voorlichter, manager of onderzoeker. Veel verschillende soorten organisaties hebben behoefte aan professionele bestuurskundigen zoals ministeries, provincies en gemeenten. Maar je kunt ook terechtkomen bij zelfstandige bestuursorganen, adviesraden, onderzoeks- en adviesbureaus of bij grote bedrijven.
beroepen: Trainee,Beleidsmedewerker,Bestuurs- of organisatieadviseur,Projectleider,Voorlichter,Manager,Onderzoeker
beroepen: Trainee,Beleidsmedewerker,Bestuurs- of organisatieadviseur,Projectleider,Voorlichter,Manager,Onderzoeker

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Tilburg UniversityLeraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Maatschappijleer educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Maatschappijleer part-time educational+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

beleidsmedewerker
bestuurs- of organisatieadviseur

Veel verschillende soorten organisaties hebben behoefte aan professionele bestuurskundigen zoals ministeries, provincies en gemeenten. Maar je kunt ook terechtkomen bij zelfstandige bestuursorganen, adviesraden, onderzoeks- en adviesbureaus of bij grote bedrijven.

manager
onderzoeker
projectleider
trainee
voorlichter
bron: StudieData

Contact

studievoorlichting
E: contact@vu.nl
T: (020) 598 5000
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite