Deze opleiding

Dit bachelortraject biedt je een rijke, complete studie van de Islam. Je bekwaamt je op academisch niveau in Arabisch, Koran en Hadith, 'Aqīda en Kalām, Tafsīr, Fiqh en Geschiedenis.

open_in_newwebsite

locatieAmsterdam
diploma
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Engels
volledig Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie, NVAO
croho-code50910
numerus fixusnee
honoursnee
Tegelijkertijd ontwikkel je perspectief op de Nederlandse en Westerse/Europese context. Je verdiept je bovendien in de islamitische traditionele en moderne diversiteit op het gebied van tafsīr en hermeneutiek, fiqh-wetgeving en context, ethiek en contemporaine vraagstukken, geloofsleer en praxis.Kernvakken volg je altijd met alle studenten van de bachelor Theology and Religious Studies gezamenlijk. Deze vakken zijn in het Engels. Dat betekent dat de collegezaal gevuld is met studenten uit verschillende landen, culturen en geloofsovertuigingen. Je leert in dialoog te gaan met andere religies, wereldvisies, en levensbeschouwingen. Al doende leer je omgaan met praktische uitdagingen, diversiteit en conflictbeheersing in een seculiere samenleving en in de globale context.

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
100% nl
onderwijsopzet30% zelfstudie
40% theorie
30% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
excursie, groepsopdracht, groepsdiscussie, individuele opdracht, hoorcollege, literatuurstudie, mondelinge presentatie, project, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, zelfstudie, seminar, werkcollege, werkgroep
onderwijsvormen
In het eerste jaar maak je kennis met het vakgebied<i>. </i>Je volgt vakken als Inleiding Koran en Soenna, geschiedenis van de Islam tot 1800 en islamitische filosofie.
Ook volg je vakken als World Religions, Christianity en Judaism. Je gaat aan de slag met onderzoeksvaardigheden in het Research Lab. In het tweede jaar leer je Arabisch en Tajwid, het islamitisch recht, exegese en verdiep je je in (inter)religieuze hermeneutiek en sociale wetenschappen. In het derde jaar volg je de minor Islam. 


bindend studieadvies
  • minimaal 42 EC in de eerste 12 maanden
doelstelling
De Faculteit Religie en Theologie is het academische kenniscentrum over religie. Zie het als een uniek experimenteel theologisch laboratorium in Europa:
hier wordt kritisch nagedacht over de betekenis van religie en theologie. Tijdens je studie, train je een kritisch-reflectieve en betrokken houding. Het is belangrijk dat je je eigenheid kunt houden én dat je over de schutting van je eigen religie kunt en durft te kijken. Je wordt gestimuleerd om tijdens je studie naar het buitenland te gaan. Ook word je betrokken bij het internationale onderzoek van de docenten. Om je optimaal voor te bereiden op het internationale werkveld, geven we veel vakken in het Engels. De toekomst van de theologie en religiewetenschappen ligt immers in een globaal speelveld.Met deze brede internationale bachelor kun je bijvoorbeeld aan de slag als consultant, journalist, of als pionier in een religieuze gemeenschap. Of je stroomt door naar één van onze Masterprogramma’s.


Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2022

aanmelding deadline : 1 mei 2022
wettelijk tarief : € 2209 (€1105 in het eerste jaar)

inbegrepen in collegegeld
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in
?% daarvan is vrouw
22864 studenten aan de Vrije Universiteit Amsterdam
58% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/4 Amsterdam VU
Theology and Religious Studies: Islam
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
2/4 Amsterdam VU
Theology and Religious Studies: Theology
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
3/4 Amsterdam VU
Theology and Religious Studies: Religious Studies
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
4/4 Amsterdam VU
Theology and Religious Studies
€ 424 gemiddelde kamerhuur
57 eerstejaars
52% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Met de studie Theology and Religious Studies kun je op veel plekken aan het werk.
Ga bijvoorbeeld aan de slag als:
  • geestelijk verzorger
  • onderzoeker
  • beleidsmedewerker
  • docent
  • journalist
De wereld wacht op mensen die verstand hebben van religie en theologie.


aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
UvHBurgerschap & Kwaliteit van Samenlevengeen aanvullende eisen
UvHMaster Humanistiekgeen aanvullende eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Contact

studievoorlichting
E: contact@vu.nl
T: (020) 598 5000
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite