Theologie (joint degree PthU/VU)

Vrije Universiteit Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Als je gefascineerd bent door wat geloof is en wat het met mensen doet. Als je met mensen in gesprek wilt gaan over wat zij geloven. Overweeg dan eens om theologie te gaan studeren.

open_in_newwebsite

locatieAmsterdam
diploma
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur6 jaar deeltijd
accreditatiesNVAO
croho-code55004
numerus fixusnee
honoursnee
Als je kiest voor de opleiding Theologie (joint degree) van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) en de Vrij Universiteit Amsterdam, dan kies je voor een opleiding die diep geworteld is in de protestantse kerkelijke traditie en ga je het gesprek aan met mede-gelovigen uit de hele breedte van de Protestantse Kerk in Nederland. Vanuit de traditie, kijk je de wereld in en bestudeer je de wisselwerking tussen kerk, religie, maatschappij en cultuur. Binnen de joint bachelor krijg je les van docenten van de PThU en van de Vrije Universiteit. Ook volg je colleges samen met studenten van de Vrije Universiteit met uiteenlopende achtergronden. Zo sta je al in de bachelor theologie met beide benen in de diversiteit van de Nederlandse samenleving.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
groepsopdracht, individuele opdracht, onderzoek, zelfstudie, werkcollege
onderwijsvormen
De opleiding theologie is een academische, kleinschalige, persoonlijke opleiding. Het onderwijs bestaat uit werkcolleges, groepswerk, zelfstudie en (aanbevolen) mentoraat.
Je kunt in de vrije ruimte kiezen voor een studietijd in het buitenland. En aan het einde van de opleiding doe je (deels) zelfstandig onderzoek.


doelstelling
De meeste studenten kiezen ervoor om door te studeren, maar je kunt ook aan de slag in verschillende functies. De opleiding heeft je een stevige basis gegeven.
Je weet waar je staat en hoe je je kunt verhouden tot anderen in de samenleving. Je kunt goed luisteren, weet waar de persoonlijke behoefte van individuen ligt en het verlangen van een groep naar toe beweegt. Je hebt inzicht in de rol van religie in een pluralistische cultuur, bent bekend met multireligieuze dilemma’s en conflicten en weet hoe je een gesprek aan kunt gaan vanuit of over de christelijke traditie. Je hebt ervaring opgedaan met het voeren van dialogen, kunt goed argumenteren, debatteren en reflecteert voortdurend op je eigen levensbeschouwelijke positie. Je hebt geleerd hoe belangrijk verschillende overtuigingen zijn en hoe je verbindingen kunt leggen. Je bent de spin in het web.


bindend studieadvies
  • minimaal 42 EC in de eerste 12 maanden

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2022

aanmelding deadline : 1 mei 2022
wettelijk tarief : € 2209 (€1105 in het eerste jaar)

inbegrepen in collegegeld
examination
registration fee

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

17 studenten volgen deze opleiding
18% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2017
?% daarvan is vrouw
22864 studenten aan de Vrije Universiteit Amsterdam
58% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.04.0
inhoud3.73.7
docenten3.93.9
studiefaciliteiten3.93.9
studielast3.53.5
studiebegeleiding3.83.8
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Theologie (joint degree PthU/VU) aan de Vrije Universiteit Amsterdam is beoordeeld door 41 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.0 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Een bachelor Theologie leidt je op tot algemeen theoloog. Voor een beroepskwalificatie is een vervolgopleiding nodig in de vorm van een master.
Van onze studenten kiest ongeveer 40% voor het predikantschap. 10% gaat aan het werk als geestelijk verzorger. De overige 50% komt in allerlei vakgebieden terecht. Bijvoorbeeld als wetenschapper, leraar, journalist, jurist, burgemeester of beleidsmedewerker.


aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
UvHBurgerschap & Kwaliteit van Samenlevengeen aanvullende eisen
UULeraar VHO godsdienst/levensbeschouwing full-time,part-time educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Godsdienst en levensbeschouwing educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Godsdienst en levensbeschouwing part-time educational+ 60 EC pre-master
UvHMaster Humanistiekgeen aanvullende eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityUniversitaire Lerarenopleiding Godsdienst en Levensbeschouwing part-timegeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Contact

studievoorlichting
E: contact@vu.nl
T: (020) 598 5000
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite