Religiewetenschappen: Islam

Vrije Universiteit Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

De Islam is in Nederland niet meer weg te denken. Wil je weten wat de Islam nu eigenlijk echt inhoudt? Word Islam-expert en draag actief bij aan bezinning op de Islam.

open_in_newwebsite

locatieAmsterdam
diplomaBA
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalzeer weinig Engels
voornamelijk Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code50902
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
Dit bachelortraject biedt je een rijke, complete studie van de Islam. Je bekwaamt je op academisch niveau in Arabisch, Koran en Hadith, 'Aqīda en Kalām, Tafsīr, Fiqh en Geschiedenis. Tegelijkertijd ontwikkel je perspectief op de Nederlandse en Westerse/Europese context. Je verdiept je bovendien in de islamitische traditionele en moderne diversiteit op het gebied van tafsīr en hermeneutiek, fiqh-wetgeving en context, ethiek en contemporaine vraagstukken, geloofsleer en praxis.

Wezenlijk onderdeel van deze studie is dat je - letterlijk en figuurlijk - leert in dialoog te gaan met andere religies, wereldvisies, en levensbeschouwingen. Al doende leer je omgaan met praktische uitdagingen, diversiteit en conflictbeheersing in een seculiere samenleving op drift.
Deze opleiding heeft meerdere vormen :

Waarom aan de Amsterdam VU?

Bijzonder aan het traject islam is dat je beschrijvende teksten bestudeert over wat moslims denken en doen. En je leert zelf situaties en gedrag beschrijven en erover nadenken naar aanleiding van ontmoetingen met anderen.

Ook kun je stages volgen in het buitenland, bijvoorbeeld aan de befaamde en oudste islamitische universiteit al-Qarawiyyin in Fes.

De colleges worden gegeven door topdocenten die zelf moslim zijn en een lange lijst van publicaties hebben.

Onderwijs

taal van onderwijs20% en
80% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
excursie, groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, project, werkcollege, zelfstudie
onderwijsvormen
De meeste vakken volg je in kleine groepen. Je krijgt hoor- en werkcolleges en je werkt individueel of met medestudenten aan opdrachten.Je sluit een vak meestal af met een mondeling of schriftelijk tentamen of een werkstuk.
studeren in het buitenland
Je kunt in het derde jaar stage lopen op een middelbare school, in een ziekenhuis of in het buitenland. Het CIT heeft intensieve internationale contacten opgebouwd met Egypte, Marokko, Turkije en Indonesië om zo'n internationale stage mogelijk te maken. Verder worden er studiereizen naar deze landen georganiseerd.

Ook kun je stagelopen aan de befaamde en oudste islamitische universiteit: al-Qarawiyyin in Fes, aan de Kulliya Usul al-Din (faculteit der Godgeleerdheid).
bindend studieadvies
  • minimaal 42 EC in de eerste 12 maanden


De norm voor het Bindend Studieadvies (BSA) is 42 EC in het eerste jaar. Elke student krijgt dit advies (positief of negatief) aan het einde van het eerste studiejaar. Om je zo goed mogelijk op weg te helpen met je studie bestaat er een studiebegeleidingssysteem. Je kunt altijd een van de tutoren raadplegen. De tutor volgt je studievoortgang nauwlettend en fungeert als de coach voor je persoonlijke leertraject.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 mei 2020
collegegeld nog niet bekend

1 september 2021

aanmelding deadline : 1 mei 2021
collegegeld nog niet bekend

Je meldt je aan voor deze opleiding via Studielink. Aanmelden voor een studie doe je vóór 1 mei. Vervolgens doe je mee aan VU matching om te checken of de gekozen opleiding echt bij je past. Je inschrijving is pas volledig afgerond als je bevestiging hebt gekregen van Studielink en de betaling van het collegegeld hebt geregeld voor 31 augustus 2018.
toelaatbare profielen
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
hbo-pInstromen in de bachelor Religiewetenschappen op basis van een hbo-propedeuse/opleiding? Dat kan. Er zijn geen aanvullende eisen.
toelatingseisen

taaltoets
Alle eerstejaarsstudenten die in september aan hun studie aan de Vrije Universiteit beginnen, leggen de taaltoets Nederlands af. Deze taaltoets is verplicht en je kunt geen vrijstelling krijgen. Omdat taalbeheersing voor een academische studie onontbeerlijk is, worden alle eerstejaars bachelorstudenten getoetst.
Voor meer informatie zie: https://vu.nl/nl/opleidingen/praktische-informatie/regelingen/taaltoets/index.aspx

inbegrepen in collegegeld
registration fee
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

58 studenten volgen deze opleiding
62% daarvan is vrouw
3 eerstejaars gestart in 2016
33% daarvan is vrouw
22864 studenten aan de Vrije Universiteit Amsterdam
58% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Gulsum Gürbüz
Gulsum over Religie en levenbeschouwing: traject Islam

Deze studie geeft je de ruimte om je eigen mening te vormen en verder te kijken dan je gewend bent.

Deze studie geeft je de ruimte om je eigen mening te vormen en verder te kijken dan je gewend bent. Je leert hoe je verschillende visies op een objectieve manier kunt benaderen. Religies worden vanuit diverse perspectieven bekeken. We voeren dialoog in een fijne atmosfeer. De studiereis naar Egypte was voor mij een ware verrijking en daarmee het hoogtepunt van het jaar. We bezochten enkele belangrijke plekken; moskeeën, piramides, en het fascinerende museum van Cairo...
Ook ontmoetten we in Egypte belangrijke personen voor de samenwerking met onze studie. Deze reis was niet alleen heel leerzaam, het was ook erg gezellig met de groep studenten en docenten.


lees verder ...
Farhana
Farhana over Religie en levensbeschouwing: traject Islam

Je kunt er jezelf zijn, want ieders opvattingen worden gerespecteerd.

Wat ik prettig vind aan de VU, is dat geloof er een gewone plaats inneemt. Je kunt er jezelf zijn, want ieders opvattingen worden gerespecteerd. Je hoeft niet te doen alsof je niks gelooft. Sterker nog, je wordt gestimuleerd om kritisch na te denken over het geloof, en over wat mensen van het leven en hun geloof maken.
Jamila
Jamila, geestelijk verzorgster in het ziekenhuis

Voordat ik afgestudeerd was, kreeg ik al een baan aangeboden als moslima geestelijk verzorgster in een groot ziekenhuis in de Randstad. Hier werk ik nog steeds met veel plezier en passie met moslims die zorg nodig hebben.

“Religie en levensbeschouwing is een unieke studie waar je wat aan hebt. In de bachelor krijg je een brede oriëntatie op het gebied van religie, levensbeschouwing en zingeving, met bijzondere aandacht voor islamitische theologie." Jamila heeft de master van deze opleiding gevolgd en de afstudeerspecialisatie Islamitische geestelijke zorg...
Hier werk ik nog steeds met veel plezier en passie met moslims die zorg nodig hebben. Ook op spiritueel gebied!” In de islamitische geestelijke zorg zijn vooral mannen werkzaam. Sinds enige tijd zijn er ook moslimvrouwen. "In de begeleiding van vrouwelijke patiënten biedt ik uitkomst. Ook in de persoonlijke benadering. Veel islamitische vrouwen willen namelijk graag geholpen worden door vrouwelijke professionals. Zij hebben vooral baat bij mij wanneer het gaat om een kinderwens, zwangerschap, gynae-oncologie, (echtelijke) relaties, huiselijk geweld, etc. Vaak verdient dit een gender-specifieke aanpak en dan sta ik tot de beschikking.


lees verder ...
Hamza
Hamza, geestelijk verzorger bij justitie

Er is veel behoefte aan geestelijke verzorging in het gevangeniswezen onder moslims. Vaak is het hier waar zij zich kunnen bezinnen op vragen van het leven en waar ze de omslag maken. Hoe kijkt de islam daar tegenaan? Die zaken die er echt toedoen, komen ter sprake.

Moslims die om de één of ander reden in detentie komen, en er tóch voor hen zijn", daar doet Hamza (23), moslim geestelijk verzorger in penitentiaire inrichtingen, het voor. "Gevangenen geloven ook. Ook zij zijn op zoek naar de waarde van hun leven...
"De moslim geestelijk verzorger is aandachtig aanwezig, begeleidt gedetineerden bij lastige keuzes, geeft steun in moeilijke tijden, biedt hulp bij het zoeken naar antwoorden, leidt het gebed, beantwoordt vragen en geeft voorlichting," zegt hij. "Er is veel behoefte aan geestelijke verzorging in het gevangeniswezen onder moslims. Vaak is het hier waar zij zich kunnen bezinnen op vragen van het leven en waar ze de omslag maken. Hoe kijkt de islam daar tegenaan? Die zaken die er echt toedoen, komen ter sprake. Dan wil ik er als moslim geestelijk verzorger, professioneel, voor deze mensen zijn en meegeven dat je na een val altijd weer kunt opstaan. Daar doe ik het voor.


lees verder ...

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/9 Amsterdam VU
Islam
€ 424 gemiddelde kamerhuur
12 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
2/9 Amsterdam VU
Comparatief
€ 424 gemiddelde kamerhuur
12 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/9 Amsterdam VU
Boeddhisme
€ 424 gemiddelde kamerhuur
5 eerstejaars
60% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/9 Amsterdam VU
Hindoeïsme
€ 424 gemiddelde kamerhuur
5 eerstejaars
60% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
5/9 Universiteit Leiden
Religiewetenschappen
€ 350 gemiddelde kamerhuur
4 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
45% Nederlandstalig
55% Engelstalig
6/9 RUG
Religiewetenschappen
€ 303 gemiddelde kamerhuur
24 eerstejaars
58% vrouw
? uur contacttijd/week
50% Nederlandstalig
100% Engelstalig
7/9 Radboud Universiteit
Religiewetenschappen
€ 315 gemiddelde kamerhuur
12 eerstejaars
91% vrouw
? uur contacttijd/week
60% Nederlandstalig
40% Engelstalig
8/9 UU
Religiewetenschappen
€ 336 gemiddelde kamerhuur
8 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
9/9 Amsterdam UVA
Religiewetenschappen
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.44.3
inhoud4.14.0
docenten3.94.2
studiefaciliteiten3.83.8
studielast3.83.6
studiebegeleiding3.73.9
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Religiewetenschappen: Islam aan de Vrije Universiteit Amsterdam is beoordeeld door 8 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.4 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Na drie jaar Religiewetenschappen heb je een brede kennis van de grote wereldreligies en levensbeschouwing en heb je geleerd zelfstandig sociologisch onderzoek te doen. Waar je met de opleiding Islamitische theologie terechtkomt, is sterk afhankelijk van je masterspecialisatie.
Als je kiest voor de master Islamitisch geestelijke verzorging, kun je aan de slag bij zorginstellingen als ziekenhuizen, de geestelijke gezondheidszorg of verzorgingshuizen. Of bij een gevangenis, krijgsmacht, jeugdzorg of jongerencentrum. Maar ook bij een gemeente, overheid of non-profitorganisaties als beleids- of projectmedewerker.

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Tilburg UniversityDigital Culture Studies+ aanv. eisen
Universiteit LeidenEducatieve master Religie en Levensbeschouwing part-time educationalgeen aanvullende eisen
RUGEuropese Studiesgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitFilosofie van de godsdienstwetenschappengeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitFilosofie van een bepaald wetenschapsgebiedgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitGeestelijke verzorginggeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityHealth Humanities+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitIslamstudiesgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityKunst- en Cultuurwetenschappen+ aanv. eisen
UULeraar VHO godsdienst/levensbeschouwing full-time,part-time educational+ 60 EC pre-master
Universiteit LeidenLeraar VHO in Godsdienst en levensbeschouwing part-time educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Godsdienst en levensbeschouwing educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Godsdienst en levensbeschouwing part-time educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam VUMaster Educatie in de mens- en maatschappijwetenschappengeen aanvullende eisen
UvHMaster Humanistiekgeen aanvullende eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenMiddle Eastern Studies+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitReligie en beleidgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitReligiestudiesgeen aanvullende eisen
RUGReligion and Cultural Heritage+ aanv. eisen
RUGReligion and Pluralism, Ancient & Modern+ aanv. eisen
RUGReligion, Conflict and Globalization+ aanv. eisen
RUGReligion, Health and Wellbeing+ motivatiebrief
Universiteit LeidenReligious Studies+ aanv. eisen
Amsterdam UVAReligious Studies researchgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitTheologie part-timegeen aanvullende eisen
RUGTheologie & Religiewetenschappengeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitTheology+ aanv. eisen
Amsterdam UVAWestern Esotericismgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityUniversitaire Lerarenopleiding Godsdienst en Levensbeschouwing part-timegeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

geestelijk verzorger krijgsmacht
geestelijk verzorger zorginstelling
bron: UWV

Contact

studievoorlichting
E: contact@vu.nl
T: (020) 598 5000
Studentenbalie
Yasser Ellethy

Overige vragen

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite