Mathematics (Wiskunde)

Vrije Universiteit Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

De bachelor Mathematics is een Engelstalige, internationale wiskundeopleiding. Na het eerste basisjaar kies je voor de major zuivere wiskunde of toegepaste wiskunde.

open_in_newwebsite

locatieAmsterdam
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code59322
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
De internationale bachelor Mathematics (Wiskunde) aan de Vrije Universiteit Amsterdam biedt een brede en uitdagende opleiding voor studenten die houden van logisch nadenken en niet bang zijn voor abstractie en complexe berekeningen. In het eerste jaar van de studie leg je een stevige wiskundige basis. Daarna kies je voor de major zuivere wiskunde of de major toegepaste wiskunde. Binnen de major zuivere wiskunde specialiseer je je in Algebra & Meetkunde, Analyse & Dynamische systemen of Kansrekening & Statistiek. Binnen de major toegepaste wiskunde specialiseer je je in Biomedische Wiskunde, Theoretische Informatica, Econometrie of Data Science. Binnen beide majors kun je de Educatie-richting volgen, om leraar te worden. Ook kun je een semester in het buitenland studeren. Onze afgestudeerden zijn kwantitatieve allrounders, die zeer gewild zijn op de arbeidsmarkt, en welkom bij een breed scala aan Masteropleidingen.
Deze opleiding heeft meerdere vormen :

Waarom aan de Amsterdam VU?

  • Stevige wiskundige basis in het eerste jaar. Daarna kun je kiezen tussen een major Zuivere Wiskunde of Toegepaste Wiskunde.
  • Beide majors bestaan uit studie-tracks en in beide richtingen kun je kiezen voor een Onderwijs-variant. Er zijn veel keuzevakken.
  • Docenten zijn ook toponderzoekers, die je alles kunnen leren over de meest recente ontwikkelingen in de wiskunde.
  • Je krijgt persoonlijke begeleiding van tutors en studieadviseurs waardoor je met succes studeert en je thuisvoelt.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwHet eerste jaar bestaat uit een evenwichtig programma. Dit geeft je een stevige wiskundige basis voor de rest van je studie. In het tweede jaar kies je voor een major in de pure of toegepaste wiskunde. Verschillende studietrajecten en tal van keuzevakken zorgen ervoor dat je jouw persoonlijke interesses kunt volgen. Het programma sluit je af met een onderzoeksproject, waar je alles wat je hebt geleerd kunt gebruiken.
1e jaar Het eerste jaar bestaat uit een evenwichtig programma dat je samen met al je mede-studenten volgt. Dit geeft je een stevige wiskundige basis voor de rest van je studie. Je leert alles over de wiskundige grondslagen, zoals algebra, calculus, waarschijnlijkheid, en je ontwikkelt academische vaardigheden.
periode
12345
Basic concepts of mathematics
6 EC
Linear algebra
6 EC
Single variable calculus
6 EC
Discrete mathematics
6 EC
Introduction to mathematical modelling, Latex and Mathematica
3 EC
Introduction to programming (Python)
3 EC
Analysis
6 EC
Multivariable calculus
6 EC
2e jaar In jaar twee besluit je om door te gaan met een major in ofwel pure of toegepaste wiskunde. Verschillende studietrajecten en tal van keuzevakken zorgen ervoor dat je jouw persoonlijke interesses kunt nastreven.
3e jaar In het derde jaar volg je een minor die volledig is gericht op je favoriete onderwerp. Het programma wordt afgesloten met een onderzoeksproject waarin alles wat je hebt geleerd wordt gecombineerd. Bij beide majors kun je kiezen voor het onderdeel Educatie, waarvan de vakken in het Nederlands worden aangeboden. Na het volgen van dit onderwijstraject ontvangt u een kwalificatie voor het lesgeven in Wiskunde op Nederlandse middelbare scholen.

tracks

minor Advanced Minor Mathematics (Verdiepende minor Wiskunde)

Om je optimaal voor te bereiden op de Mathematics Master, kun je kiezen voor de minor Advanced Mathematics.

Deze minor biedt vakken die je meer diepgaande kennis geven op verschillende gebieden van de wiskunde. Twee delen (12 EC) van deze minor zijn verplicht. Voor de andere 18 EC kun je je eigen keuzes maken.

major Applied Mathematics

Binnen de major Applied Mathematics, kun je kiezen tussen de volgende tracks: biomedische wetenschappen, informatica, econometrie en data science.

major Pure Mathematics

Binnen de major Pure Mathematics kun je kiezen tussen de volgende tracks: Algebra and Geometry, Analysis and Dynamical Systems, en Probability and Statistics.

minor Educatieve minor Wiskunde

Als je het beroep van leraar in het voortgezet onderwijs serieus overweegt, is het een goede keuze om je minorruimte te gebruiken voor de educatieve minor.

Je kunt dan gekoppeld aan je bachelordiploma een beperkte tweedegraads lesbevoegdheid behalen waarmee je aan de slag kunt als docent in de onderbouw van havo/vwo en in het vmbo-t. Bovendien heb je dan de mogelijkheid om straks naast je master een bijbaan als bevoegd docent in het onderwijs te hebben. Als je na het behalen van je masterdiploma dan ook nog de eerstegraads lesbevoegdheid wilt behalen, kun je hiervoor bovendien een verkort traject volgen.

track Pure Mathematics: Algebra and Geometry

Als je van abstracte algebraïsche structuren of meetkundige constructies houdt, is dit de juiste track voor jou.

Tijdens deze track volg je vakken als Number Theory, Galois Theory, Differential Geometry, en Representation Theory.

track Pure Mathematics: Analysis and Dynamical Systems

Deze track evolueert rond wiskundige modellen voor veel fysieke en maatschappelijke processen.

Deze modellen zijn nodig om bijvoorbeeld het weer, het uitbreken van ziekten en de verspreiding van informatie via internet te voorspellen. Je gaat vakken volgen zoals Chaotic Dynamical Systems, Partial Differential Equations en Functional Analysis.

track Pure Mathematics: Probability and Statistics

In deze track bestudeer je de fundamenten van kansrekeningtheorie en wiskundige statistiek.

Je leert over krachtige statistische methoden en verrassende probabilistische paradoxen in vakken zoals Statistical Data Analysis, Measure Theory, Markov Chains en Bayesian Statistics.

track Applied Mathematics: Biomedical science

In deze track, die uniek is in Nederland, volg je vakken in wiskunde, biologie en geneeskunde.

Je verkrijgt er alle noodzakelijke hulpmiddelen voor het oplossen van kwantitatieve problemen in de levenswetenschappen. Hier leer je hoe je het leven kunt berekenen! Voorbeelden zijn de analyse van het menselijk genoom, de zoektocht naar nieuwe medicijnen en het begrip van de hersenen. Je gaat de volgende vakken volgen: biochemie, wiskunde, biologie, bio-informatica en neurowetenschappen.

track Applied Mathematics: Computer science

Dit is het juiste pad voor jou als je een deskundige wiskundige programmeur of theoretische computerwetenschapper wilt worden.

Je zult vakken volgen zoals Programming in Java, Data Structures and Algorithms, en Advanced Programming.

track Applied Mathematics: Econometrics

Deze track bereidt je voor op kwantitatieve banen in het bedrijfsleven, de economie of financieel bankieren.

Wiskundigen die deze track volgden vinden banen als risicoanalist, financieel analist, archiefmedewerker en zelfs als trader. Je gaat vakken volgen zoals Mathematical Economics, Operations Research, en Financial Mathematics.

track Applied Mathematics: Data science

Maak deel uit van de datarevolutie en volg vakken zoals Statistical Data Analysis, Databases, etc.

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
onderwijsopzet30% zelfstudie
60% theorie
10% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, computer opdrachten, groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, poster presentatie, practicum, project, seminar, stage, werkcollege, werkgroep, zelfstudie
doelstelling
De doelstelling van de opleiding is dat studenten zodanige theoretische en praktische basiskennis en vaardigheden verwerven op het gebied van de wiskunde en eventuele aanverwante bètadisciplines, dat zij in staat zijn een masteropleiding in de wiskunde of aanverwante discipline te volgen, of toe te treden tot de arbeidsmarkt.
studeren in het buitenland
https://www.vu.nl/nl/opleidingen/studeren-in-het-buitenland/index.aspx
bindend studieadvies
  • minimaal 42 EC in de eerste 12 maanden


De meeste bacheloropleidingen aan de VU hanteren het Bindend Studie Advies (BSA). Het BSA betekent dat je in het eerste jaar van je bachelor 42 EC moet halen. Lukt het je niet om aan de norm te voldoen in het eerste jaar, dan mag je deze opleiding aan de VU niet voortzetten en je gedurende drie opeenvolgende jaren niet opnieuw inschrijven voor deze opleiding. Dit geldt ook voor andere opleidingen aan de VU die het eerste jaar met deze opleiding gemeen hebben.
honours-/excellence program VU Honours Programme

Het Honours Programme is voor studenten die: 1) gemotiveerd en getalenteerd zijn 2) meer uit hun studie willen halen.

De VU heeft een Bachelor Honours Programma voor excellente studenten, waarin ook de Faculteit der Bètawetenschappen meedoet. Het Honours Programma heeft als doelstelling dat talentvolle studenten zich onder intensieve begeleiding kunnen verdiepen en verbreden. Het VU Honours traject beslaat 30 studiepunten (EC) verdeeld over 2,5 jaar. Het heeft een faculteitsdeel van 12-18 EC, en een faculteit overstijgend deel van 12-18 EC. Het honourstraject komt bovenop het reguliere programma en is alleen toegankelijk voor studenten die meer willen en kunnen dan het reguliere programma hen biedt.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 mei 2020
collegegeld nog niet bekend

1 september 2021

aanmelding deadline : 1 mei 2021
collegegeld nog niet bekend

Na het maken van je studiekeuze biedt VU Matching je de mogelijkheid om te bepalen of de studie overeen komt met het beeld en de verwachtingen die je hebt en of de studie bij jou past. VU Matching is een onderdeel van de aanmeldprocedure voor alle bacheloropleidingen van de VU en bestaat uit twee onderdelen. Na het inloggen op VUnet doe je het eerste onderdeel: de digitale vragenlijst. Het tweede onderdeel is de activiteit van de opleiding op de VU Campus.
Kijk hier voor meer informatie: https://bachelors.vu.nl/nl/toelating-inschrijven/matching/index.aspx


toelaatbare profielen
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gwiskunde B
vwo E&Mwiskunde B
vwo C&Mwiskunde B
hbo-pAls je in wilt stromen in de bachelor Wiskunde op basis van een hbo-propedeuse diploma (zonder vwo-diploma) dien je te voldoen aantwee extra eisen: Engels en Wiskunde B op 6 VWO niveau
inbegrepen in collegegeld
registration fee
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

118 studenten volgen deze opleiding
34% daarvan is vrouw
64 eerstejaars gestart in 2018
34% daarvan is vrouw
22864 studenten aan de Vrije Universiteit Amsterdam
58% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Storm


Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Na de studie

Unsplashed background img 2
Jouw VU-bachelordiploma kwalificeert je meteen voor de VU-masteropleidingen Mathematics en Stochastic and Financial Mathematics. Afhankelijk van de gekozen vakken zijn er verschillende andere masterprogramma's waar je je aan kunt melden, inclusief Business Analytics, Econometrics and Operations Research, en Bioinformatics and Systems Biology.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Werkeloosheid is zeldzaam onder wiskundigen. Je kunt aan de slag bij technologiebedrijven, banken, ministeries, ziekenhuizen, consultancy, IT, of in het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. De kennis die je hebt opgedaan van de fundamentele en toegepaste wiskunde kan je goed inzetten bij verschillende functies. Banen in de biomedische wiskunde zullen vooral aantrekkelijk zijn indien je wilt werken in de farmaceutische industrie.
Afgezien van je specifieke wiskundige kennis, zijn de meeste bedrijven en instellingen ook zeer geïnteresseerd in de algemene analytische en probleemoplossende vaardigheden die je in de loop van je studie hebt opgedaan. Dit betekent dat wiskundigen in een enorme diversiteit aan banen terechtkomen.

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
TU DelftComplex Systems Engineering & Management+ aanv. eisen
TU DelftEngineering & Policy Analysis+ aanv. eisen
Amsterdam UVAForensic Science+ aanv. eisen
Amsterdam VUMathematics full-time,part-timegeen aanvullende eisen
TU DelftScience Communication+ toelatingsgesprek
Amsterdam VUStochastics and Financial Mathematicsgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

consultant
data-analist
leraar wiskunde
meteoroloog
promovendus
bron: StudieData

Contact

studievoorlichting
E: contact@vu.nl
T: (020) 598 5000
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite