Communicatie- en Informatiewetenschappen

Vrije Universiteit Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Als student Communicatie- en Informatiewetenschappen word jij de verbinder tussen taal en communicatie.

open_in_newwebsite

locatieAmsterdam
diploma
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56826
numerus fixusnee
honoursnee
Tijdens de bachelor Communicatie- en Informatiewetenschappen leer je hoe taal ons denken aanstuurt en andersom, en hoe de context (zoals je doel en je doelgroep, maar ook allerlei ongeschreven regels van taalgebruik) de taalvormen bepaalt die je kunt of moet gebruiken. Ook leer je hoe communicatie wordt bestudeerd, en hoe mechanismen als selectieve perceptie, attitudeverandering en beeldvorming te begrijpen zijn. Verder onderzoek je de manier waarop verschillende media communicatie beïnvloeden. De bacheloropleiding Communicatie- en Informatiewetenschappen aan de Faculteit der Geesteswetenschappen is een brede bachelor met vier specialisaties. Twee daarvan zijn internationaal, wat betekent dat ze gevolgd worden door studenten van over de hele wereld en dat de voertaal in die specialisaties Engels is. De specialisaties diepen ieder op een eigen manier de thema's van de opleiding uit. *Language Learning and Language Teaching (voertaal Engels) *Language and Media (voertaal Engels) *Media en Journalistiek *English Language and Communication Studies (voertaal Nederlands en- vooral- Engels)

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet30% zelfstudie
35% theorie
35% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, colloquium, computer opdrachten, ontwerpproject, excursie, groepsopdracht, groepsdiscussie, individuele opdracht, stage, hoorcollege, literatuurstudie, mondelinge presentatie, portfolio, poster presentatie, onderzoek, onderzoeksvoorstel, zelf-evaluatie, zelfstudie, werkcollege, werkgroep, workshop
onderwijsvormen
Door de internationale oriëntatie van twee specialisaties volg je een aantal colleges samen met Nederlandse, maar ook met internationale studenten.
De voertaal in het gezamenlijke deel van de opleiding (eerste half jaar van jaar 1) is in de hoorcolleges dan ook altijd Engels. Bij de werkcolleges kun je steeds kiezen voor een Nederlandstalige of Engelstalige werkgroep.


bindend studieadvies
  • minimaal 42 EC in de eerste 12 maanden
doelstelling
Met een bachelor Communicatie- en Informatiewetenschappen ben je breed inzetbaar dankzij je academische opleiding en je specifieke kennis van taal, media en communicatie.
Je kunt weloverwogen communicatie- en educatieproducten ontwikkelen of erover adviseren. Na het afronden van je studie kan je je verder specialiseren of gaan werken.
  • Met Media en Journalistiek word je opgeleid tot een communicatieprofessional die weet hoe je kunt inspelen op een speelveld dat volop in ontwikkeling is. Je kent het traditionele en nieuwe medialandschap. 
  • Als student English Language and Communication Studies weet je op welke manier mensen het Engels wereldwijd gebruiken, zowel in het dagelijkse als professionale leven. Je hebt kennis over de variëteiten van het Engels wereldwijd, en weet hoe taal verandert. Daarnaast heb je geleerd over de rol van het Engels in de maatschappij en in verschillende sociale situaties.
  • Met Language and Media word je opgeleid tot een communicatieprofessional. Je hebt kennis over mediagebruik in relatie tot taalgebruik, de doelen die ermee behaald kunnen worden en beschik je over relevante onderzoeksvaardigheden waarmee je communicatie boodschappen kunt bestuderen en vormgeven. 
  • Met Language Learning and Language Teaching heb jij de kennis en vaardigheden verworven die nodig zijn als taalspecialist. Toegepaste taalwetenschappers zijn zeer gewild.


Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2023

aanmelding deadline : 1 mei 2023
wettelijk tarief : € 2314 (€1157 in het eerste jaar)

toelaatbare profielen
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
hbo-pInstromen in de bachelor Communicatie- en Informatiewetenschappen op basis van een hbo-propedeuse/opleiding? Dat kan als je hiernaast ook deelcertificaten hebt behaald voor de vakken Nederlands, Engels en naar keuze Duits, Frans of Geschiedenis
toelatingseisen

vooropleiding

taaltoets

inbegrepen in collegegeld
registration fee

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
43 eerstejaars gestart in 2019
84% daarvan is vrouw
22864 studenten aan de Vrije Universiteit Amsterdam
58% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Kliché
K.L.I.C.H.é (Kunst, Literatuur, Interdisciplinair, Communicatie, Historie, et cetera) is de studievereniging voor alle studenten van de afdelingen Kunst & Cultuur, Literatuur & Cultuur en Taal & Communicatie. K.L.I.C.H.é organiseert verschillende activite

Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Stephanie Cleuijpool
Stephanie Cleuijpool over Communicatie- en informatiewetenschappen

In de twee jaar dat ik nu CIW studeer, heb ik geleerd met een kritische blik naar teksten te kijken.

In de twee jaar dat ik nu CIW studeer, heb ik geleerd met een kritische blik naar teksten te kijken. Een tekst kan op het eerste gezicht goed lijken, maar blijkt dan helemaal niet aan te slaan bij de doelgroep. Bij CIW ontdek je waar dat aan ligt. CIW is overigens een relatief kleine opleiding. Daardoor ken ik veel medestudenten en is het contact met de docenten persoonlijk. Komend jaar ga ik vakken volgen in Barcelona...


lees verder ...
Fabiënne Rommens
Fabiënne Rommens over Communicatie- en informatiewetenschappen

Tijdens mijn studie CIW heb ik stage gelopen en verschillende netwerken opgebouwd. Daardoor had ik na mijn afstuderen snel een baan bij SBS Shownieuws.

Tijdens mijn studie CIW heb ik stage gelopen en verschillende netwerken opgebouwd. Daardoor had ik na mijn afstuderen snel een baan bij SBS Shownieuws. Dagelijks neem ik interviews af, maak ik sportitems en bezoek ik onder andere premières of concerten. Samen met de redactie beslis ik waar ik heen ga en hoe ik het wil aanpakken. Deze baan is een springplank voor mijn carrière: hier krijg ik als junior kansen en verantwoordelijkheden...


lees verder ...

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/11 Amsterdam VU
Communicatie- en Informatiewetenschappen
€ 424 gemiddelde kamerhuur
68 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/11 Amsterdam VU
Language and Media
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
3/11 Amsterdam VU
Language Learning and Language Teaching
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
4/11 Amsterdam VU
Communication and Information Studies
€ 424 gemiddelde kamerhuur
34 eerstejaars
85% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
5/11 Amsterdam VU
English Language and Communication Studies
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
6/11 Amsterdam VU
Media en Journalistiek
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
7/11 RUG
Communication and Information Studies
€ 303 gemiddelde kamerhuur
9 eerstejaars
88% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
8/11 Radboud Universiteit
International Business Communication
€ 315 gemiddelde kamerhuur
120 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
9/11 Radboud Universiteit
Communicatie- en Informatiewetenschappen
€ 315 gemiddelde kamerhuur
117 eerstejaars
70% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
10/11 UU
Communicatie- en informatiewetenschappen
€ 336 gemiddelde kamerhuur
123 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
11/11 Tilburg University
Communicatie- en Informatiewetenschappen
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
40% Nederlandstalig
60% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Kijk ook eens naar ..


Kom je er echt niet uit? Zoek hulp bij een studiekeuzeadviseur in jouw buurt.

opleidinggelijkenis met Communicatie- en Informatiewetenschappen
International Business Communication
Radboud Universiteit
bekijk

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.63.9
inhoud3.63.6
docenten3.53.6
studiefaciliteiten3.63.6
studielast3.53.5
studiebegeleiding3.03.5
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Communicatie- en Informatiewetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam is beoordeeld door 54 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.6 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Met een bachelor Communicatie- en Informatiewetenschappen ben je breed inzetbaar dankzij je academische opleiding en je specifieke kennis van taal, media en communicatie.
Je kunt weloverwogen communicatie- en educatieproducten ontwikkelen of erover adviseren. Afhankelijk van je CIW-profiel kun je terecht in elke sector, van bedrijfsleven via overheid tot onderwijs.
  • Met Media en Journalistiek kun je kiezen uit beroepen als journalist, webredacteur of redacteur voor in- of externe communicatie bij een bedrijf of overheidsinstelling.
  • Studenten die English Language and Communication Studies afronden, vinden onder andere werk als taaldocent, vertaler, schrijver/redacteur of communicatieadviseur, zowel in Nederland als in het buitenland. 
  • Met Language and Media word je opgeleid tot een communicatieprofessional. Mogelijke functies zijn webeditor, webcaremanager of bijvoorbeeld copywriter.
  • Studenten die Language Learning and Language Teaching afronden, gaan onder andere aan de slag als toetsontwikkelaar, docent of ontwikkelaar van lesmateriaal.


huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2059gemiddeld bruto maandloon
61%kans op een vaste baan
19%kans op een voltijd baan
29%kans op een baan op niveau
49%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
64%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
RUGApplied Linguistics - TEFL+ aanv. eisen
Amsterdam VUComparative Arts and Media Studies+ aanv. eisen
Amsterdam VUDesign Cultures+ aanv. eisen
UvHBurgerschap & Kwaliteit van Samenlevengeen aanvullende eisen
ErasmusBusiness Information Management+ basiskennis
Radboud UniversiteitCommerciële Communicatie+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitCommunicatie en Beïnvloedinggeen aanvullende eisen
RUGCommunicatie en educatiegeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityCommunicatie- en Informatiewetenschappen+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitCommunicatie- en Informatiewetenschappen (brede master)geen aanvullende eisen
Amsterdam VUJournalistiek+ basiskennis
+ motivatiebrief
Amsterdam VUMultimodal Communicationgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitCommunicatiewetenschap+ 60 EC pre-master
Universiteit TwenteCommunication Sciencegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUCulture, Organization and Management+ aanv. eisen
Tilburg UniversityData Science and Society+ aanv. eisen
RUGDigital Humanitiesgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitEuropese Studies+ aanv. eisen
Tilburg UniversityFilosofie part-time+ 30 EC pre-master
Radboud UniversiteitGlobal Communication and Diversitygeen aanvullende eisen
UUHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
Amsterdam VULinguistics researchgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityKunst- en Cultuurwetenschappen+ aanv. eisen
RUGLanguage and Cognition research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitLanguage Variation and Multilingualism+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Nederlands educational+ 90 EC pre-master
UULeraar VHO Nederlands full-time,part-time educational+ 30 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Nederlands educational+ aanv. eisen
Tilburg UniversityLerarenopleiding Nederlands - educatieve master educational+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitLinguistics and Communication Sciences (research) research+ cijfergemiddelde
+ toelatingsgesprek
+ motivatiebrief
Tilburg UniversityMarketing Management+ 30 EC pre-master
ErasmusMarketing Management+ basiskennis
UvHMaster Humanistiekgeen aanvullende eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitNederland-Duitsland Studies+ toelatingsgesprek
+ motivatiebrief
Tilburg UniversityOrganization and Management Studies+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitProsociale Communicatie+ 60 EC pre-master
Amsterdam VUWork and Organizational Psychologygeen aanvullende eisen
Universiteit TwentePublic Administration+ 15 EC pre-master
Tilburg UniversityResearch Master in Linguistics and Communication Sciences research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitTaalwetenschappen/Linguistics+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitTourism and Culturegeen aanvullende eisen
RUGVertalen in Europa+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

(online) community manager
communicatieadviseur
communicatiestrateeg
journalist
public-relationsmanager
redacteur
social media-specialist
taaldocent
vertaler
webredacteur
woordvoerder
bron: StudieData

Contact

studievoorlichting
E: contact@vu.nl
T: (020) 598 5000
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite