Theology & Religious Studies: Predikantsopleiding

Vrije Universiteit Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

De masteropleiding Theologie en Religiewetenschappen leidt je in drie jaar (zes jaar in deeltijd) op tot een academisch geschoolde theoloog die is toegerust tot het ambt van predikant.

open_in_newwebsite

locatieAmsterdam
diplomaMA
typeregulier, 60 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60825
numerus fixusnee
honoursnee
Als je de hele masteropleiding hebt afgerond, dan kun je je aanmelden voor het kerkelijk examen bij de Doopsgezinde Broederschap in Nederland, de Hersteld Hervormde Kerk, de Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland of de Remonstrantse Broederschap.

Je verdiept en verbreedt je theologische kennis. Je leert hoe je theologie, geloof en kerkelijke praktijk op een academische wijze benadert en hoe je verworven kennis weer toepast in de praktijk. En je krijgt de ruimte voor je eigen academische en theologische vorming. Houd jij van verdiepend contact met mensen? Ben je gemotiveerd om geestelijke leiding te geven binnen een kerkelijke gemeente? Werk je graag samen met anderen binnen en buiten de kerk? Dan is de masteropleiding Theologie and Religiewetenschappen iets voor jou.

Binnen de driejarige master worden de volgende vier verschillende predikantsprofielen aangeboden. Elk profiel heeft eigen vakken, aangeboden door docenten van de bijbehorende seminaries.
  • Unie van Baptistengemeenten
  • Hersteld Hervormde Kerk
  • Doopsgezinde Broederschap
  • Remonstrants Broederschap

Deze opleiding heeft meerdere vormen :

Waarom aan de Amsterdam VU?

  • De enige échte oecumenische predikantenopleiding in Nederland. Het Baptisten Seminarium, het Doopsgezind Seminarium, het Hersteld Hervormde Seminarium en het Remonstrants Seminarium zijn verbonden aan de faculteit en studenten van deze verschillende seminaries ontmoeten elkaar regelmatig in en buiten de colleges.
  • Je bestudeert bronnen in de context van nu, waardoor je een stevige academische basis ontwikkeld, die nodig is om de kwaliteit van het predikantschap hoog te houden.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet60% zelfstudie
20% theorie
20% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
groepsdiscussie, groepsopdracht, individuele opdracht, literatuurstudie, onderzoek, onderzoeksvoorstel, werkgroep

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2021

aanmelding deadline : 1 juni 2021
collegegeld nog niet bekend

Je moet je voor 1 juni aanmelden in Studielink. Je inschrijving moet voor 31 augustus in orde zijn. Let bij het aanmelden goed op welke opleiding je kiest. Dit is de driejarige opleiding Theologie & Religiewetenschappen.
toelatingseisen

toelatingsgesprek
Als je de master Theologie en Religiewetenschappen (3 jaar) aan de VU wilt volgen, heb je een (verplicht) intakegesprek met docenten en specialisten van de universiteit en het eigen kerkgenootschap. Als doopsgezinde student moet je bovendien een psychologische test doen. Als je niet tot een van de kerkgenootschappen behoort of de master niet volgt om predikant te worden vervalt deze plicht.

basiskennis
Een groot deel van de master is in het Nederlands en een deel is in het Engels. Je moet dus zowel een goede beheersing van de Nederlandse als de Engelse taal hebben.

vooropleiding

  • Je kunt je direct inschrijven voor de 3-jarige master Theologie en Religiewetenschappen (predikantsopleiding) als je in het bezit bent van een bachelordiploma Godgeleerdheid/Theologie van een Nederlandse universiteit.
  • Heb je een HBO-Theologie diploma, dan kun je een premaster doen en na dat programma worden toegelaten tot deze master. Sommige seminaries schrijven een eigen aanvullend premasterprogramma voor, neem daarvoor contact op met het betreffende seminarie. Met het algemene premasterprogramma word je wel toegelaten tot de master, maar zal toelating tot het ambt in het kerkgenootschap een probleem op leveren.

inbegrepen in collegegeld
registration fee
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

28 studenten volgen deze opleiding
29% daarvan is vrouw
9 eerstejaars gestart in 2019
33% daarvan is vrouw
22864 studenten aan de Vrije Universiteit Amsterdam
58% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

De master is gericht op het predikantschap in de Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland, in de Doopsgezinde Broederschap, in de Hersteld Hervormde Kerk of in de Remonstrantse Broederschap. Je kunt als academisch opgeleide predikant aan de slag in kerken. Maar ook in ziekenhuizen, verpleeginstellingen, justitiële instellingen en de krijgsmacht. Wie na deze master nog wil doorstuderen, kan de onderzoeksmaster Theology & Religious Studies (research) volgen of denken aan postacademisch onderwijs
Om predikant te worden, meld je je aan bij je eigen kerkgenootschap. Ieder kerkgenootschap stelt eigen eisen aan de opleiding van hun predikant. Het is dus goed om je zo vroeg mogelijk te laten informeren welke eisen dat zijn en welke opleiding daar het beste bij aansluit. Ook moet je namens de kerk een geschiktheidsprocedure of kerkelijk examen ondergaan.

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
UULeraar VHO godsdienst/levensbeschouwing full-time,part-time educationalgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Godsdienst en levensbeschouwing part-time educationalgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Godsdienst en levensbeschouwing part-time educationalgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Contact

studievoorlichting
E: contact@vu.nl
T: (020) 598 5000
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite