Master Zorgethiek en Beleid

Universiteit voor Humanistiek

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Van vragen over marktwerking en menswaardigheid, tot vragen over technologische vooruitgang en sociale ongelijkheid – alles komt samen in het thema zorg.

open_in_newwebsite

locatieUtrecht
diplomaMA
typeregulier, 60 EC
start1 september
taalvoornamelijk Nederlands
zeer weinig Engels
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60953
numerus fixusnee
honoursnee
Als je je verdiept in de vraag wat goede zorg is, stuit je op uitdagende ethische vraagstukken. Zorgethiek is een interdisciplinaire menswetenschap, waarin verschillende filosofische en sociaalwetenschappelijke benaderingen worden gebruikt om complexe ethische kwesties te doorgronden, en daarin passende oplossingen te ontwikkelen.

De Universiteit voor Humanistiek is gestoeld op de filosofische traditie van het humanisme. Dat betekent dat er wordt gestreefd naar het menswaardig en betekenisvol invullen van zulke oplossingen. Daarom is er bij ons veel aandacht voor de praktische toepassing en persoonlijke ontwikkeling, naast de theorie. Je leert onderzoeken, kritisch te reflecteren op beleid, een visie te ontwikkelen en zo een mensgerichte bijdrage te leveren aan de zorg- en welzijnssector. In deze master leer je door een 'zorgbril' te kijken, waardoor je veel nieuwe subtiliteiten ontdekt in onze samenleving. Je ontwikkelt een onafhankelijke denkwijze waarmee je niet alleen in de gezondheidszorg, maar ook in de politiek, media en onderwijs kan komen tot nieuwe perspectieven op hoe we voor elkaar zorgen.

Waarom aan de UvH?

Dit is de enige master wereldwijd op het gebied van zorgethiek.
De docenten van de master Zorgethiek en Beleid hebben goede banden met de zorginstellingen. Via onderwijs en onderzoek, via adviesraden en ethische commissies zijn zij nauw betrokken bij wat zich in zorginstellingen afspeelt. Zij ontwikkelen hun visie op zorg, via onderzoek dat ook in de zorg zelf plaatsvindt. Voor deze zorgethiek is het perspectief van de patiënt en dat van de professionele zorgverlener belangrijk.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouw
De masteropleiding Zorgethiek en beleid is een voltijdse, eenjarige masteropleiding gericht op professionals in de zorg.
https://www.uvh.nl/onderwijs/master-zorgethiek-en-beleid/inhoud-van-de-opleiding

periode
1234
Inleiding zorgethiek
7.5 EC
Theorieën van zorgethisch onderzoek
7.5 EC
Veldverkenningen en veldonderzoek
7.5 EC
Zorgethiek en beleid in zorg en welzijnsorganisaties
7.5 EC
Ethische competenties in zorg- en welzijnswerk
7.5 EC
Afstudeeronderzoek
15 EC
Zorgethisch analyseren
7.5 EC

Onderwijs

taal van onderwijs80% nl
20% en
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, groepsopdracht, groepsdiscussie, individuele opdracht, hoorcollege, literatuurstudie, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, mondelinge presentatie, poster presentatie, zelf-evaluatie, zelfstudie, seminar, werkcollege, werkgroep
doelstelling
Zorgethiek is een interdisciplinaire menswetenschap, waarin verschillende filosofische en sociaalwetenschappelijke benaderingen worden gebruikt om complexe ethische kwesties te doorgronden, en daarin passende oplossingen te ontwikkelen.
studielast
De studielast van gemiddeld 42 uur per week is inclusief 10-12 contacturen.

Toelating en kosten

toelatingseisen

basiskennis
Voor alle diploma's die toelating geven tot de opleiding geldt als aanvullende toelatingseis beheersing van de Engelse taal op het niveau van het Nederlands VWO-examen.

studie kosten
bron: Universiteit voor Humanistiek
bedrag kostenpost
€ 500.00studiematerialenper jaar
inbegrepen in collegegeld
registration fee
examination

De stad

studievereniging

SvH
De SvH is de studievereniging van de Universiteit voor Humanistiek. De studievereniging organiseert via haar commissies activiteiten voor alle studenten van de opleidingen Humanistiek en Zorgethiek en Beleid.
De SvH bestaat uit de commissies OpDrift, Uitzinnig, LevensKunst, Groene Humanistiek, de Humanistiek Fabriek en ZinDroom. Samen met het bestuur verzorgen zij alle activiteiten voor leden van de SvH, zoals borrels, bijeenkomsten over de arbeidsmarktpositie van alumni, aftertentamenfeestjes, een eigen universiteitsblad, toneelvoorstellingen, muziekoptredens, uitjes, etentjes, lezingen, een kerstdiner, een liftwedstrijd en studiereizen.

De SvH helpt ook bij het opzetten en uitvoeren van je eigen wensen en plannen. Wil je bijvoorbeeld samen muziek maken, een debatgroep starten of bijeenkomsten organiseren over een onderwerp dat je aan het hart gaat? Het kan allemaal.

Kijk op http://www.svhumanistiek.nl voor een overzicht van alle activiteiten en uitjes, en het aanmeldingsformulier. Ook kun je hier al je studieboeken kopen en verkopen, samenvattingen downloaden, studietips uitwisselen, gesprekken starten op ons forum en alle informatie over de commissies lezen.

Na de studie

Unsplashed background img 2
https://www.zorgethiek.nu/categorie/master-zeb/leven-na-de-zeb

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

https://www.zorgethiek.nu/categorie/master-zeb/leven-na-de-zeb

Potentiële beroepen

arts
beleidsmedewerker
docent
onderzoeker
verpleegkundige
zorgcoordinator
zorgcoördinator
bron: StudieData

Contact

Inge Marlies Bulsink

Studieadviseur

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite