Onderwijswetenschappen

Universiteit van Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Onderwijswetenschappen is een praktijkgericht en multidisciplinair wetenschapsgebied, dat als doel heeft de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.

open_in_newwebsite

locatieAmsterdam
diplomaMSc
typeregulier, 60 EC
start1 september
taalvoornamelijk Nederlands
zeer weinig Engels
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60099
numerus fixusnee
honoursnee
In onze kennissamenleving is goed onderwijs essentieel. Hoe leren kinderen en volwassenen en hoe kun je onderwijs daarop afstemmen? Hoe kunnen scholen lerende organisaties worden,
waarin ook leraren zich blijven ontwikkelen? Wat is de rol van de overheid in het bewaken van de kwaliteit van het onderwijs?
Als onderwijswetenschapper doe je onderzoek, geef je (beleids)advies of ontwikkel je (opleidings)programma's.
Deze opleiding heeft meerdere vormen :

Waarom aan de Amsterdam UVA?

De master Onderwijswetenschappen aan de UvA is uniek, omdat alle niveaus aan bod komen; het onderwijsproces (micro), de (school)organisatie (meso) en het onderwijsbeleid (macro). Hierdoor word je breed opgeleid. Er zijn drie specialisaties mogelijk tijdens de afstudeerfase:
  • leren en leeromgeving
  • schoolorganisatie en -ontwikkeling
  • onderwijsbeleid en -kwaliteit

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwDe master Onderwijswetenschappen is een voltijdsprogramma van 1 jaar, maar kan gevolgd worden in deeltijdtempo. In semester 1 volg je mastermodulen en in semester 2 loop je stage en doe je onderzoek voor je scriptie. Daarnaast volg je een keuzevak.
Voor studenten die de Master Onderwijswetenschappen in deeltijdtempo volgen, geldt een aanbevolen volgorde verdeeld over anderhalf of twee jaar.
periode
Democratic citizenship and education
Leren en leeromgeving
Onderwijsbeleid: stelsel en sturing
Masterscriptie onderzoek
Stage stage
Diversiteit en onderwijs
Leadership for educational change
Masterclass Onderwijsonderzoek

specialisaties

specialisatie Leren en leeromgeving

Je kunt ervoor kiezen je tijdens je stage en/of scriptie te specialiseren op het microniveau van de Onderwijswetenschappen, gericht op het proces van leren binnen het onderwijs of in bedrijven.

specialisatie Schoolorganisatie en schoolontwikkeling

Deze mogelijke specialisatie binnen de stage en/of scriptie richt zich op het mesoniveau van Onderwijswetenschappen: de organisatie van een school, (ondersteunen van) leraren en (school)leiderschap.

specialisatie Onderwijsbeleid en onderwijskwaliteit

Binnen deze specialisatie binnen de stage en/of scriptie verdiep je je in het macroniveau van de Onderwijswetenschappen: het onderwijsbeleid, lokaal of landelijk.

Onderwijs

taal van onderwijs90% nl
10% en
onderwijsopzet30% zelfstudie
50% theorie
20% praktijk
avondonderwijs30 %
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
colloquium, groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, stage, werkcollege, zelfstudie
studeren in het buitenland
Het is mogelijk om de stage en/of scriptie in het buitenland uit te voeren of keuzemodulen te volgen aan een buitenlandse universiteit. Er wordt vanuit de opleiding informatie en ondersteuning geboden.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2022

aanmelding deadline : 1 mei 2022
collegegeld nog niet bekend

1 september 2023

aanmelding deadline : 1 mei 2023
collegegeld nog niet bekend

Zie www.uva.nl/msc-onderwijswetenschappen, onder Toelating en inschrijving.
toelatingseisen

vooropleiding
Bachelor Onderwijskunde

motivatiebrief
Bij andere vooropleiding schriftelijk verzoek voor toelating indienen bij de Examencommissie Onderwijswetenschappen (voor 1 mei). Toelating is mogelijk als kennis van onderwijs of opleiding of organisatiekunde aanwezig is in de vooropleiding.

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

36 studenten volgen deze opleiding
0% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2017
?% daarvan is vrouw
32588 studenten aan de Universiteit van Amsterdam
55% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Comenius

Studievereniging Pedagogische en Onderwijskundige wetenschappen

Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/5 Amsterdam UVA
Onderwijswetenschappen
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
2/5 RUG
Learning in Interaction
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/5 RUG
Onderwijsinnovatie
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/5 RUG
Onderwijswetenschappen
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
5/5 Radboud Universiteit
Onderwijswetenschappen
€ 315 gemiddelde kamerhuur
89 eerstejaars
88% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.83.8
inhoud3.83.8
docenten3.93.7
studiefaciliteiten3.23.7
studielast2.93.3
studiebegeleiding3.43.4
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Onderwijswetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam is beoordeeld door 34 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.8 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Na afstuderen kan je als onderwijskundige gaan werken of kiezen voor een promotietraject (binnen de universiteit).

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Het scala aan functies voor afgestudeerde onderwijswetenschappers is zeer breed. Je wordt niet alleen opgeleid tot wetenschapsbeoefenaar, maar ook tot een wetenschappelijk geschoolde onderwijskundige professional.
Ongeveer 80% van de afgestudeerden vindt binnen 6 maanden werk. Het gemiddelde starterssalaris is ongeveer 2740 euro per maand (bruto).
beroepen: onderwijskundig medewerker/adviseur,docent- of leerlingbegeleider/coach,curriculum- of toetsontwikkelaar,beleidsmedewerker bij scholen, een gemeente of de landelijke overheid,onderwijsspecialist,ontwikkelaar onderwijsmateriaal,onderwijsinspecteur,docent in het hoger onderwijs,opleidingscoördinator binnen een bedrijf

Potentiële beroepen

beleidsmedewerker bij scholen, een gemeente of de landelijke overheid
curriculum- of toetsontwikkelaar
docent in het hoger onderwijs
docent- of leerlingbegeleider/coach
onderwijsinspecteur
onderwijskundig medewerker/adviseur
onderwijsspecialist
ontwikkelaar onderwijsmateriaal
opleidingscoördinator binnen een bedrijf
bron: StudieData

Contact

Onderwijsbalie Pedagogische En Onderwijswetenschappen Uva

Onderwijsadministratie

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite