Midden-Oostenstudies

Universiteit van Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Midden-Oostenstudies aan de UvA is een interdisciplinair masterprogramma, waarin je de kennis en vaardigheden ontwikkelt om het moderne Midden-Oosten te begrijpen, te onderzoeken en uit te leggen.

open_in_newwebsite

locatieAmsterdam
diplomaMA
typeregulier, 60 EC
start1 september
taaldeels Nederlands
deels Engels
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60842
numerus fixusnee
honoursnee
Deze opleiding kent drie richtingen: Arabische studies, Hebrew and Jewish Studies en Midden-Oostenstudies.
  • Arabische studies: Hierin voltooi je jouw opleiding in de arabistiek; je richt je op de cultureel-maatschappelijke, literaire en sociolinguïstische problematiek van de hedendaagse Arabische wereld en je werkt intensief met Arabische bronnen.
  • Hebrew and Jewish Studies: In deze richting krijg je de mogelijkheid om je te ontwikkelen tot specialist in de Joodse en Hebreeuwse studies, waarbij je deels cursorisch en deels via tutorials je eigen interesses kunt volgen.
  • Midden-Oostenstudies: Deze richting is uitgesproken interdisciplinair en gericht op het moderne Midden-Oosten vanuit geesteswetenschappelijk en sociaalwetenschappelijk perspectief.

Midden-Oostenstudies in Amsterdam omvat de expertise van meer dan 70 onderzoekers en docenten. De opleiding blijft echter kleinschalig en persoonlijk, voor een optimale realisatie van je ambities. De opleiding biedt goede mogelijkheden voor stages in binnen- en buitenland. Afgestudeerden komen o.m. te werken in de wetenschap, bij ministeries (Buza, Defensie), de journalistiek, de culturele sector en het (internationale) bedrijfsleven.

Waarom aan de Amsterdam UVA?

Dankzij het brede onderwijsaanbod van de Universiteit van Amsterdam kan het programma Midden-Oostenstudies interessante thema's belichten vanuit de volgende disciplines: Arabische en Hebreeuwse talen en culturen, religiewetenschappen, rechten en politicologie.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
periode
Scriptie
Vakken

specialisaties

specialisatie Arabisch

Wil je je verdiepen in de Arabische taalkunde, letterkunde of cultuur? Kies dan voor het masterprogramma Midden-Oostenstudies.

De specialisatie in de Arabische taal bouwt voort op de bachelor Arabische taal en cultuur. Naast een verdieping van de reeds opgedane taalvaardigheid Arabisch verwerven masterstudenten Arabisch een grondige kennis van de geschiedenis, sociolinguïstiek en literatuur van de Arabische wereld. Het studieprogramma - volledig geconcentreerd op de moderne tijd - bestaat uit werkgroepen waar secundaire literatuur wordt bediscussieerd, en aparte leesgroepen waar de betreffende bronteksten worden besproken.

specialisatie Hebreeuws

Binnen het masterprogramma Midden-Oosten studies kun je je verder specialiseren in het Hebreeuws en de Joodse cultuur.

Binnen de master Midden-Oosten studies kun je je verdiepen in het Hebreeuws en de Joodse cultuur. Je bestudeert vragen als: Hoe onderzoek je een middeleeuws manuscript? Hoe werkt de Hebreeuws-Jiddische diglossie in het joodse 'polysystem'? Hoe vond de middeleeuwse filosofie haar weg in bijbelexegese, polemiek en poëzie? Maar je kunt je ook verdiepen in vraagstukken als:

  • de omgang met rabbijnse teksten;
  • middeleeuwse Joodse filosofie en ethiek;
  • 'Jewish memory' door de eeuwen heen;
  • nieuwste ontwikkelingen in het Israëlische Hebreeuws.

De opleiding bevindt zich in het centrum van Amsterdam, van oudsher het middelpunt van het Joodse leven in Nederland. Amsterdam bezit hierdoor een aantal belangrijke bibliotheekcollecties, zoals die van het Joods Historisch Museum, de Ets Haim/Livraria Montezinos en de Bibliotheca Rosenthaliana, die deel uitmaakt van de Universiteitsbibliotheek van de UvA.

specialisatie Midden-Oostenstudies

De specialisatie Midden-Oostenstudies omvat een unieke combinatie van vakken gericht op de bestudering van het moderne Midden-Oosten en Noord-Afrika.

De specialisatie Midden-Oostenstudies heeft een interdisciplinaire benadering, waarmee de veelzijdigheid van het moderne Midden-Oosten tot haar recht komt. Maatschappelijke ontwikkelingen, culturele kwesties en politieke verhoudingen worden in werkgroepen aan grondige analyses onderworpen door middel van secundaire literatuur en bronteksten in vertaling. 'Oost-West' verhoudingen, ideologie en beeldvorming zijn zwaartepunten in het onderwijsprogramma.

Onderwijs

taal van onderwijs50% nl
50% en
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2020

aanmelding deadline : 15 mei 2020
collegegeld nog niet bekend

1 september 2021

aanmelding deadline : 15 mei 2021
collegegeld nog niet bekend

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

39 studenten volgen deze opleiding
67% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2017
?% daarvan is vrouw
32588 studenten aan de Universiteit van Amsterdam
55% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/4 Amsterdam UVA
Midden-Oostenstudies
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
50% Nederlandstalig
50% Engelstalig
2/4 Amsterdam UVA
Hebrew and Jewish Studies
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/4 Universiteit Leiden
Middle Eastern Studies
€ 350 gemiddelde kamerhuur
11 eerstejaars
45% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
4/4 RUG
Midden-Oostenstudies
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel
inhoud
docenten
studiefaciliteiten
studielast
studiebegeleiding
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Midden-Oostenstudies aan de Universiteit van Amsterdam is beoordeeld door 7 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Na afronding van het programma Midden-Oostenstudies beschik je over een brede én grondige kennis van de culturen en maatschappijen van het Midden-Oosten. Tevens ben je ervaren in het hanteren van de beschikbare bronnen voor de bestudering van cultuurhistorische en maatschappelijke vraagstukken. Door je vakkenpakket strategisch te kiezen, bepaal je zelf waar je zwaartepunt ligt.
Met een masterdiploma Midden-Oostenstudies kun je uiteraard ook solliciteren op een promotieplaats en proberen een carrière in de wetenschap op te bouwen.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Midden-Oostenspecialisten komen terecht in functies in binnen- en buitenland waarvoor een academisch werk- en denkniveau vereist is:
  • bij internationale bedrijven met vestigingen in het Midden-Oosten;
  • bij overheidsinstellingen (bijv. bij ministerie Binnenlandse Zaken, Buitenlandse Zaken);
  • in het onderwijs, de journalistiek en bij uiteenlopende mediabedrijven.

Afgestudeerden Hebreeuws komen relatief gemakkelijk aan de slag in de Joodse culturele sector en de Joodse erfgoed- en kennissector.

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Arabisch educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Hebreeuws part-time educational+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

beleidsmedewerker, voorlichter, woordvoerder
journalist
medewerker bedrijven met vestigingen in het midden-oosten
medewerker bibliotheekwezen, toerisme, onderwijs
wetenschappelijk onderzoeker
bron: StudieData

Contact

Graduate School of Humanities

Admissions Office

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite