Deze opleiding

Vrijheid van meningsuiting, auteursrecht, privacy, regulering van media en internet.

open_in_newwebsite

locatieAmsterdam
diplomaLLM
typeregulier, 60 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur12 maanden deeltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60223
numerus fixusnee
honoursnee
Hoe draagt intellectueel eigendomsrecht optimaal bij aan technologische innovatie en de beschikbaarheid van informatieproducten en -diensten? Wat zijn de grenzen aan de vrijheid van meningsuiting online? Hoe is zeggenschap over persoonsgegevens geregeld, en voldoet de wetgeving nog in de internationale platformeconomie? Dit zijn bij uitstek vragen die aan de orde komen in de selectieve master Informatierecht. De bestudering van juridische aspecten van productie, distributie, toegang en gebruik van informatie en communicatie-infrastructuren staat daarbij centraal.

Het informatierecht is een dynamische, sterk Europees en internationaal georiënteerde discipline. Volg je opleiding bij een van de grootste en meest vooraanstaande onderzoeksinstituten ter wereld op dit terrein: het Instituut voor Informatierecht (IViR.nl). Het onderwijs profiteert van de laatste wetenschappelijke inzichten uit het succesvolle onderzoeksprogramma. De opleiding is toekomstgericht, kleinschalig en intensief. De docenten zijn niet alleen voortreffelijke wetenschappers, maar hebben ook ruime praktijkervaring. Dit maakt de master Informatierecht uniek in Nederland.
Deze opleiding heeft meerdere vormen :

Waarom aan de Amsterdam UVA?

Het onderwijs wordt verzorgd door de internationale staf van het Instituut voor informatierecht (het IViR), een van de grootste onderzoeksinstituten voor informatierecht ter wereld. Dit betekent directe toegang tot recent, hoogwaardig academisch onderzoek.
Je profiteert van de meest actuele kennis en kunt zelfs een onderzoeksstage doen.

Werken aan echte beleidsvraagstukken doen we in het IVIR Information Law & Policy Lab dat in het voorjaar van 2019 is gestart.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwDe academische vorming op basis van de laatste onderzoeksinzichten kun je combineren met praktijkgerichte activiteiten. In het Information Law & Policy Lab werken studenten aan beleidsvraagstukken, in samenwerking met o.a. maatschappelijke organisaties. Voor wie burgers en startende ondernemers van concreet juridisch advies wil voorzien is de Clinic TMC geknipt. Onder begeleiding van advocaten run je met medestudenten een echte adviespraktijk. Ook kun je een onderzoekstage aan het IViR doen.
periode
Informatierecht
Information Law & Policy Lab
Intellectueel eigendomsrecht
Masterscriptie Rechtsgeleerdheid
Paperextensie, Master Informatierecht
Clinic technologie, media en communicatie keuzevak
International Intellectual Property Law keuzevak
International Media Law, Policy and Practice keuzevak
IViR Research Internship keuzevak
Patent Law keuzevak
Privacy en gegevensbescherming keuzevak
Telecommunicatierecht keuzevak

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, hoorcollege, traineeship, werkcollege, werkgroep

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2022

collegegeld nog niet bekend

1 september 2023

collegegeld nog niet bekend

toelatingseisen

toelatingsgesprek

cijfergemiddelde
er wordt gekeken naar de cijfers behaald tijdens de bachelor

resumee

motivatiebrief

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

85 studenten volgen deze opleiding
66% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2019
?% daarvan is vrouw
32588 studenten aan de Universiteit van Amsterdam
55% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.34.3
inhoud3.93.9
docenten3.93.9
studiefaciliteiten--
studielast3.43.4
studiebegeleiding--
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Informatierecht aan de Universiteit van Amsterdam is beoordeeld door 15 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.3 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

De vraag naar informatierechtjuristen van de UvA is groot. Door het hoge niveau en de disciplineoverschrijdende aanpak in ons programma heb je een voorsprong op de arbeidsmarkt. Onze alumni werken in de advocatuur en andere juridische dienstverlening, in het bedrijfsleven bij ICT, media e.a. sectoren, bij (semi)overheid, rechterlijke macht, maatschappelijke belangengroeperingen en Europese en internationale NGO's.

Potentiële beroepen

beleidsmedewerker economische zaken
economisch adviseur
hoofd economische zaken
hoogleraar rechtswetenschappen
juridisch, rechtskundig adviseur
jurist
universitair (hoofd)docent rechtswetenschappen
wetenschappelijk onderzoeker rechtswetenschappen
bron: UWV

Contact

Central Student Service Desk
T: 31 (0)20 525 1401
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite