Deze opleiding

Deze eenjarige master Gezondheidszorgpsychologie is bedoeld voor studenten die een klinische specialisatie hebben gekozen.

open_in_newwebsite

locatieAmsterdam
diplomaMSc
typeregulier, 60 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60216
numerus fixusnee
honoursnee
Na de master kunnen studenten in aanmerking komen voor de postmasteropleiding tot GZ-psycholoog of Psychotherapie.

Naast specialistische cursussen bestaat het studiejaar voornamelijk uit de afstudeeropdracht. Je loopt stage, voert zelfstandig psychologisch onderzoek uit en doet hier verslag van (masterthese).
De tracks, waarvoor een selectieprocedure bestaat, binnen de master Gezondheidszorgpsychologie zijn:

  • Klinische Neuropsychologie
  • Klinische Ontwikkelingspsychologie
  • Klinische Psychologie
  • Klinische Forensische Psychologie

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

specialisaties

specialisatie Klinische Neuropsychologie

Als neuropsycholoog bestudeer je de werking van de hersenen op gedragsniveau. Je houdt je bezig met de vraag hoe onze hersenen ons in staat stellen om waar te nemen, denken, voelen, bewegen en doen.

Klinische neuropsychologie richt zich op de belangrijkste functies van menselijk gedrag (inclusief de biologische basis van deze functies) en daarnaast op kennis en vaardigheden die nodig zijn voor een neuropsycholoog in de klinische praktijk.

De kennis die door hersenonderzoekers is vergaard, wordt door klinisch neuropsychologen toegepast in de gezondheidszorg. De klinisch neuropsychologen zetten daarnaast ook de oude traditie voort van wetenschappelijk onderzoek bij neurologische (en tegenwoordig ook psychiatrische) patiënten, met als doel meer te weten te komen over de werking van de hersenen.

Met deze specialisatie kun je de Basisaantekening Psychodiagnostiek en de GZ-aantekening verkrijgen.

specialisatie Klinische Ontwikkelingspsychologie

De specialisatie Klinische ontwikkelingspsychologie is gericht op afwijkende ontwikkeling.

Je probeert te achterhalen op welke wijze afwijkend gedrag ontstaat en hoe dit gedrag in stand wordt gehouden. Daarnaast volg je onder andere vakken op het gebied van diagnostiek en interventie. Je volgt ook een praktijkstage en doet een afstudeeronderzoek.

Met deze specialisatie kun je de Basisaantekening Psychodiagnostiek en de GZ-aantekening verkrijgen.

specialisatie Klinische Psychologie

Het vakgebied klinische psychologie bestrijkt afwijkend of als problematisch ervaren gedrag bij patiënten in alle leeftijdscategorieën.

Wat onder afwijkend gedrag valt wordt breed opgevat. Denk bijvoorbeeld aan gedragsstoornissen (bijvoorbeeld verslaving),
cognitieve en emotionele stoornissen (bijvoorbeeld psychosen, angsten en fobieën), of problemen in de ouder-kind- of partner-relatie. In het masterprogramma Klinische Psychologie volg je o.a. vakken op het gebied van diagnostiek en interventie. Daarnaast volg je een praktijkstage en doe je een afstudeeronderzoek.

Met deze specialisatie kun je de Basisaantekening Psychodiagnostiek en de GZ-aantekening verkrijgen.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, literatuurstudie, colloquium, mondelinge presentatie, stage, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, werkcollege, hoorcollege, werkgroep, groepsopdracht, individuele opdracht, practicum, zelfstudie
onderwijsvormen
In dit masterprogramma ligt de nadruk op zelfstandig werken en wordt de meeste tijd besteed aan een stage en het zelfstandig uitvoeren van een onderzoek, uitmondend in de masterthese. De stage en de masterthese vormen samen een 'meesterproef' waarin men aantoont alle opgedane kennis en vaardigheden te kunnen toepassen. Verder volgt men in elke specialisatie van dit masterprogramma specialistisch onderwijs dat voorbereidt op de afstudeeropdracht.
studeren in het buitenland
Meer informatie is te vinden op:
http://buitenland.uva.nl

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 maart 2020
collegegeld nog niet bekend

1 september 2021

aanmelding deadline : 1 maart 2021
collegegeld nog niet bekend

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

286 studenten volgen deze opleiding
85% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2017
?% daarvan is vrouw
32588 studenten aan de Universiteit van Amsterdam
55% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Ad Forum
Juristen bedrijvendagen
Ad Forum is in 1991 opgericht door een aantal studenten van de Universiteit van Amsterdam. De stichting heeft als doel het contact tussen de vertegenwoordigers van de verschillende beroepsgroepen enerzijds en de studenten anderzijds te bevorderen.

Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/6 Amsterdam UVA
Gezondheidszorgpsychologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
2/6 Amsterdam UVA
Klinische Forensische psychologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
3/6 Amsterdam UVA
Klinische Ontwikkelingspsychologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
4/6 Amsterdam UVA
Klinische Neuropsychologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
5/6 Amsterdam UVA
Klinische Ontwikkelingspsychologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
6/6 Amsterdam UVA
Klinische Psychologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.83.8
inhoud3.73.7
docenten3.73.7
studiefaciliteiten3.23.2
studielast3.13.1
studiebegeleiding3.43.4
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Gezondheidszorgpsychologie aan de Universiteit van Amsterdam is beoordeeld door 47 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.8 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

De mogelijkheden op de arbeidsmarkt zijn groot. Waar je terechtkomt, is mede afhankelijk van je afstudeerrichting:
Dit zijn slechts enkele grepen uit de vele mogelijkheden.
Veel afgestudeerde psychologen komen in meer algemene beroepen terecht.
beroepen: gezondheidszorgpsycholoog,Psycholoog in een psychiatrische inrichting of ziekenhuis,Onderzoeker op het gebied van ADHD of autisme,Hulpverlener in de (geestelijke) gezondheidszorg

Potentiële beroepen

gezondheidszorgpsycholoog
hulpverlener in de (geestelijke) gezondheidszorg
onderzoeker op het gebied van adhd of autisme
psycholoog in een psychiatrische inrichting of ziekenhuis
bron: StudieData

Contact

Central Student Service Desk
T: 31 (0)20 525 1401
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite