Deze opleiding

De opzet en breedte van het masterprogramma Gezondheidsrecht zijn uniek. De gezondheidszorg is een omvangrijke sector van de samenleving waarin zich veel rechtsvragen voordoen.

open_in_newwebsite

locatieAmsterdam
diplomaLLM
typeregulier, 60 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60516
numerus fixusnee
honoursnee
Wat denk jij: is de overheid verplicht nieuwe geneesmiddelen altijd te vergoeden? Of heeft een patiënt recht op euthanasie? Onderzoek deze en andere kwesties tijdens de nieuwe master Gezondheidsrecht. Zoek de verdieping op met een meer gevarieerd programma, nieuwe vakken en een aangepast curriculum.

De master Gezondheidsrecht kent een brede benadering van het vakgebied, onder meer gebaseerd op de actuele onderwerpen in het werkveld. Je bestudeert de rechten van de patiënt, maar ook de inrichting van het zorgstelsel in Nederland, de verhouding tussen recht en ethiek en de betekenis van internationale regelingen. In dat kader komen elementen uit het publiekrecht, privaatrecht en strafrecht samen. Het onderwijs vindt grotendeels plaats in werkcolleges. Je ontwikkelt academische onderzoeksvaardigheden en raakt goed thuis in de relatie tussen juridische en ethische aspecten. Er wordt een actieve deelname verwacht, zoals bijvoorbeeld bij het schrijven en presenteren van (groeps)papers.

Waarom aan de Amsterdam UVA?

De master Gezondheidsrecht is kleinschalig, zodat er veel aandacht is voor de individuele student.

In het curriculum ligt de focus op actuele onderwerpen. Deze onderwerpen vormen een geïntegreerd deel van het studieprogramma.

Het ervaringsleren van de Amsterdam Law Practice inspireert tot het doen van academisch onderzoek en het verdiepen van kennis.

Het onderwijs wordt gegeven door topdocenten met veel praktijkervaring.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwDeze master biedt een uniek programma voor ervaringsonderwijs als onderdeel van de Amsterdam Law Practice (ALP). In het vak Patiëntenrechten: theorie en praktijk werk je samen met een zorgverlener uit het AMC aan een praktijkonderzoek over het waarborgen van patiëntenrechten. In de Amsterdam Law Clinics werk je samen Faculteit der Rechtsgeleerdheid met een advocaat en met intensieve begeleiding van onze 'clinical' docenten aan rechtszaken voor goede doelen.
periode
Advocatuur en beroepsethiek keuzevak
Amsterdam Law Clinic keuzevak
Law lab 'Design of Justice; design the courtroom of the future' keuzevak
Patiëntenrechten en medische aansprakelijkheid keuzevak
Rechtshandhaving in de gezondheidszorg keuzevak
Stage keuzevak
Studentenparlement (practicum) keuzevak
Zorginstelling en recht keuzevak
Beginsel van de democratische rechtsstaat
Gezondheidsrecht
Masterscriptie Rechtsgeleerdheid
Overheid en gezondheidszorg
Rechtsvragen rond het begin en het einde van het leven keuzevak

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijs50 %
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
werkcollege, hoorcollege, werkgroep

Toelating en kosten

startmomenten

1 februari 2023

collegegeld nog niet bekend

1 september 2022

collegegeld nog niet bekend

1 september 2023

collegegeld nog niet bekend

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

23 studenten volgen deze opleiding
70% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2017
?% daarvan is vrouw
32588 studenten aan de Universiteit van Amsterdam
55% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Het belang van gezondheidsrecht en het aantal functies binnen het vakgebied neemt toe. Onze alumni komen terecht binnen de gezondheidszorg, bij toezichthoudende organisaties of (aansprakelijkheids)verzekeraars, bij non-profitorganisaties en uiteraard ook in togaberoepen, zoals de advocatuur. Denk aan functies als jurist in een ziekenhuis of bij een koepel- of brancheorganisatie, secretaris van een klachtencommissie of rechtshulpverlener voor patiënten of zorgaanbieders.

Contact

Central Student Service Desk
T: 31 (0)20 525 1401
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite