Executive Master of Finance and Control

Universiteit van Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

De RC opleiding voor controllers en financial managers

open_in_newwebsite

locatieAmsterdam
diplomaEMFC
typeregulier, post-initieel, 63 EC
start1 februari, 1 september
taaldeels Engels
deels Nederlands
opleidingsduur30 maanden deeltijd
accreditatiesNVAO
croho-code75019
numerus fixusnee
honoursnee
De Executive Master of Finance & Control, opleiding tot Register Controller, is een tweejarig parttime programma voor ambitieuze controllers en financieel managers die zich willen specialiseren op het vakgebied van Finance & Control. De Universiteit van Amsterdam kent afgestudeerden van de EMFC het universitaire diploma Executive Master of Finance and Control (EMFC). Dit is een Master of Science-diploma. De opleiding onderscheidt zich daarmee als hoogst haalbaar op het vakgebied van Finance and Control.

Reflective practitioner
Tijdens de colleges wordt een combinatie gemaakt van techniek & theorie gekoppeld aan het uitwerken van praktijkcases. Belangrijk element is de eigen input van studenten en de daarop volgende discussies. Studenten wordt geleerd verder te denken dan de theorie en het eigen bedrijf, maar te werken als 'reflective practitioner'.

Themaseminars
Tijdens de opleiding zijn zes themaseminars gepland. Deze tweedaagse seminars vormen een belangrijk onderdeel van de opleiding. De eerstejaars volgen het 'Introductie seminar', 'Vaardigheden' en 'Informatiemanagement' en de tweedejaars 'Logistiek', 'Internationaal Management' en 'Methodologie'.

Waarom aan de Amsterdam UVA?

Colleges op vrijdag, goed te combineren met uw baan.
De Amsterdam Business School verzorgt al meer dan 10 jaar bedrijfskundig onderwijs. Gerenommeerde (gepromoveerde) docenten uit het bedrijfsleven en uit de academische wereld verzorgen de colleges voor een goede combinatie van actuele praktijk en academische vaardigheden.
Waarom de RC opleiding?
 • Het hoogst haalbare op het vakgebied van Finance en Control;
 • Kleinschalige groepen van 25-40 studenten;
 • Casusgericht onderwijs met focus op management control;
 • Docenten uit de top van het bedrijfsleven en wetenschap;
 • Studenten werken vanuit vier hoofdpijlers van de opleiding: Accounting Information Systems, Management Accounting, Financial -

Accounting en Finance, zie curriculum;
 • Tijdens de opleiding zijn zes themaseminars gepland o.a. Business Analytics;
 • Aandacht voor persoonlijke effectiviteit en attitude;
 • Fieldwork: een belangrijk doel van de EMFC opleiding is dat deelnemers een overkoepelende blik ontwikkelen over waarom een bedrijfsmodel wel of niet succesvol is;
 • Triple Crown accreditatie: AACSB, EQUIS en AMBA (top 76 business schools wereldwijd);
 • Verkort programma voor RA's: vanaf augustus 2017 is het voor Register Accountants mogelijk aan de Amsterdam Business School een verkort RC-programma te volgen. Deze verkorte opleiding levert ook de titel Executive Master of Finance and Control (MSc) op en afgestudeerden kunnen zich daarna inschrijven bij de Vereniging van Register Controllers en de titel Register Controller (RC) voeren.


Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwHet programma van de EMFC bestaat uit twee jaar colleges en het schrijven van een scriptie (6-8 weken). De colleges vinden plaats op vrijdagen tussen 9.00 en 17.00 uur. Een studiejaar bestaat uit twee semesters met elk twee blokken van 7 collegeweken. Elk blok wordt afgesloten met tentamens. Er kan in augustus of februari gestart worden met de opleiding.
Het programma van de EMFC bestaat uit twee jaar colleges en het schrijven van een scriptie (6-8 weken). Een studiejaar bestaat uit twee semesters met elk twee blokken van 7 collegeweken. Elk blok wordt afgesloten met tentamens. Er kan in februari of september gestart worden met de opleiding.
periode
1
Internal Governance and Corporate Governance
Management Accounting I - 'Accounting for Decision Making'
Management Accounting III
Management Accounting II - 'Strategic Cost Management'
3 EC

Onderwijs

taal van onderwijs50% en
50% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, onderzoeksvoorstel, seminar, zelfstudie

Toelating en kosten

startmomenten

1 februari 2022

collegegeld nog niet bekend

1 september 2021

collegegeld nog niet bekend

1 september 2022

collegegeld nog niet bekend

Toelating
Lees eerst de toelatingseisen
Download onze brochure
Vul de CV Quick Scan (zie onderstaande link) in voorzien van je curriculum vitae en kopieën van relevante diploma's en getuigschriften.
We nemen aan de hand van de CV Quick scan graag contact met je op voor het maken van een afspraak voor een oriëntatiegesprek. Heb je vooraf vragen, neem dan gerust contact met ons op.
Oriëntatiegesprek
Tijdens het oriëntatiegesprek wordt aan de hand van de toelatingscriteria vastgesteld of je aan de toelatingseisen voldoet. Eventuele deficiënties worden aan de hand van dit gesprek geïnventariseerd, tevens infromeren wij je over de mogelijkheden voor het wegwerken van deze deficiëntie vakken. Daarnaast is er voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen en wordt het studieprogramma nader toegelicht.

Inschrijven
Op basis van het oriëntatiegesprek wordt er een toelatingsbericht verstuurd. Wanneer je bent toegelaten tot de EMFC opleiding, onvang je een uitnodiging om je officieel in te schrijven voor de opleiding via onderstaande link.
De opleiding kent 2 instroommomenten: september 2017 en februari 2018. Het eerst volgende startmoment is1 september 2017. Inschrijven is mogelijk tot en met vrijdag 4 augustus 2017 via onderstaande link.


toelatingseisen

aanvullende vakeisen
Student heeft de volgende vakken tijdens haar of zijn vorige opleiding afgerond;

 • Bedrijfsadministratie (Voortgezet boekhouden)
 • Belastingrecht
 • Bestuurlijke Informatie Verzorging - Administratieve Organisatie (specialisatie niveau)
 • Comptabele Externe Verslaggeving
 • Strategisch Management
 • Management Accounting (verbredingsniveau)
 • Ondernemingsfinanciering
 • Ondernemingsrecht
 • Marketing

Studenten met een post-HBO diploma dienen tevens een deficiëntievak Onderzoeksmethodologie te volgen.

toelatingsgesprek
Tijdens het oriëntatiegesprek wordt aan de hand van de toelatingscriteria vastgesteld of aan de toelatingseisen wordt voldaan. Indien niet alle bovengenoemde vakken hebben afgerond, kun je alsnog één of meer van deze vakken overdag of 's avonds aan de UvA volgen.

vooropleiding
Student heeft een doctoraal-examen/masteropleiding of eventueel post-HBO opleiding (bijv. Hofam) afgerond.

werkervaring
Minimaal twee jaar werkervaring.

motivatiebrief
Versturen van een CV, cijferlijst en diploma is vereist.

studie kosten
bron: Universiteit van Amsterdam
bedrag kostenpost
€ 500studiematerialenper jaar
inbegrepen in collegegeld
registration fee
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2017
?% daarvan is vrouw
32588 studenten aan de Universiteit van Amsterdam
55% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/5 Amsterdam UVA
Executive Master of Finance and Control
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
50% Nederlandstalig
50% Engelstalig
2/5 Nyenrode
Executive Master of Finance & Control (RC)
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/5 RUG
Executive Master of Finance and Control
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/5 TIAS
Register Controller - Executive Master of Finance & Control (EMFC)
star Keuzegids topopleiding 2019  1e  78
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/5 Amsterdam VU
Executive Master of Finance and Control
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Na het succesvol afronden van de opleiding ontvang je het Master of Science-diploma Executive Master of Finance and Control van de Universiteit van Amsterdam.
Ben je afgestudeerd aan de opleiding en voldoe je tevens aan de inschrijvingsvereisten van de Vereniging van Register Controllers, dan kun je worden ingeschreven in het register van de VRC als Register Controller.

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
UULeraar VHO algemene economie full-time,part-time educational+ 30 EC pre-master
Universiteit LeidenLeraar VHO in Algemene economie educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Bedrijfseconomie educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Algemene economie educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Algemene economie part-time educational+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

controller
financieel manager
bron: StudieData

Contact

Recruitment

Voor allerhande vragen over de opleiding, correspondentie richting het Management Team en inschr

E: m.j.tjong@uva.nl
T: 020 525 4020
Secretariaat

Het secretariaat van de opleiding bevindt zich eveneens op de begane grond van het M-gebouw, kam

E: emfc@uva.nl
T: + 31 (0)20 525 4
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite