Arbeidsrecht

Universiteit van Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Tijdens de studie Arbeidsrecht verdiep je je in het nationale, Europese en internationale arbeidsrecht. Hoe komen regels tot stand, hoe worden ze toegepast en wat is het effect op de samenleving?

open_in_newwebsite

locatieAmsterdam
diplomaLLM
typeregulier, 60 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur12 maanden deeltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60222
numerus fixusnee
honoursnee
Zijn Deliveroo-bezorgers of Uber-chauffeurs werknemers of zelfstandigen? En hebben zij recht op sociale zekerheid bij arbeidsongeschiktheid of moeten zij dat zelf regelen? En hoe zit het met de arbeidsrechtelijke positie van een profvoetballer? Deze actuele vragen leiden ertoe dat het arbeidsrecht een dynamisch en maatschappelijk relevant rechtsgebied is. In deze masteropleiding ga je samen met medestudenten en docenten op zoek naar een (praktische) oplossing voor deze maatschappelijke vraagstukken.

De masteropleiding Arbeidsrecht aan de UvA is de oudste opleiding arbeidsrecht van Nederland. Het arbeidsrecht wordt vanuit een breder perspectief benaderd, zo is er ook aandacht voor het spanningsveld tussen arbeidsrechtelijke bescherming en het ondernemingsrecht, faillisse­mentsrecht en mededingingsrecht. Als student leer je welke regels er zijn, hoe deze tot stand zijn gekomen en hoe ze kunnen worden toegepast op een concrete casus. Maar er wordt ook gekeken wat de effecten van deze regels zijn op de mensen, organisaties en instituten. Je draagt bij aan het vinden van oplossingen en gaat met elkaar, docenten en maat­ schappelijke partners in discussie.
Deze opleiding heeft meerdere vormen :

Waarom aan de Amsterdam UVA?

We hebben twee eigen academische onderzoeksinstituten op het gebied van arbeid: het HSI en het AIAS
Je krijgt college van UvA-topdocenten, toponderzoekers, en beleidsadviseurs van onderzoeksinstituten en maatschappelijke organisaties.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwDeze master biedt een uniek pro­ gramma voor ervaringsonderwijs als onderdeel van de Amsterdam Law Practice. Je kan kiezen uit maar liefst 5 verschillende vaardighedenvakken. In het vak Lab: Het arbeidsrecht van de toekomst doen studenten in groepen onderzoek naar een relevant arbeidsrechtelijk probleem. In het vak Arbeidsrecht - Moot court ligt de nadruk op de togavaardigheden. Arbeidsrecht heeft ook een eigen onderdeel binnen de Amsterdam Law Clinics: de Fair Work & Equality Law Clinic.
periode
Amsterdam Law Clinics keuzevak
Arbeid en Sport keuzevak
Arbeidsrecht - Moot court keuzevak
Arbeidsrecht en herstructureringen keuzevak
Grondrechten in het Arbeidsrecht keuzevak
Lab: Arbeidsrecht en herstructureringen practicum keuzevak
Lab: het arbeidsrecht van de toekomst keuzevak
Legal Tech Lab keuzevak
Pensioenrecht (VU) keuzevak
Publiek arbeidsrecht: arbeidsomstandigheden en -tijdenwet keuzevak
Stage keuzevak
Arbeidsrecht - Collectief
Arbeidsrecht - Individueel
Europees Arbeidsrecht
Masterscriptie
Socialezekerheidsrecht
Aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad en wanprestatie keuzevak

tracks

track Arbeid en ondernemingOnderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijs50 %
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, werkcollege, hoorcollege, werkgroep, practicum

Toelating en kosten

startmomenten

1 februari 2023

collegegeld nog niet bekend

1 september 2022

collegegeld nog niet bekend

1 september 2023

collegegeld nog niet bekend

toelatingseisen

aanvullende vakeisen
Studenten die tijdens hun vooropleiding niet het vak Arbeidsrecht hebben gevolgd, wordt aanbevolen om het boek Schets van het Nederlandse Arbeidsrecht van H.L.Bakels te lezen.

vooropleiding
Universitair juridisch bachelordiploma of een universitair bachelordiploma gevolgd door een schakelprogramma. Hbo-afgestudeerden kunnen ook door middel van een schakelprogramma toegang tot deze opleiding krijgen.

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

13 studenten volgen deze opleiding
54% daarvan is vrouw
1 eerstejaars gestart in 2017
0% daarvan is vrouw
32588 studenten aan de Universiteit van Amsterdam
55% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.84.0
inhoud3.94.1
docenten3.94.1
studiefaciliteiten-3.3
studielast3.83.8
studiebegeleiding2.83.2
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam is beoordeeld door 16 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.8 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Arbeidsrecht is een veelvuldig gevraagd juridisch speci­alisme, zowel in economisch goede als slechte tijden. In de advocatuur zijn arbeidsjuristen zeer welkom, zowel bij grote kantoren als bij specialistische niche­kantoren. Studenten die geen togaberoep ambiëren kunnen bij­ voorbeeld terecht bij personeelszaken of HR­ afdelingen van bedrijven, als juridisch adviseur bij vakbonden of werkgeversorganisaties of bij de overheid.

Potentiële beroepen

advocaat
arbeidsrechtjurist
bron: StudieData

Contact

Central Student Service Desk
T: 31 (0)20 525 1401
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite