Arbeidsrecht: Arbeid en onderneming

Universiteit van Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Discussies over bonussen, falend toezicht, krimpende vakbonden, verouderd insolventierecht: de relatie arbeid-kapitaal is continu in het nieuws. Tijd voor juristen die deze discussies kunnen duiden!

open_in_newwebsite

locatieAmsterdam
diplomaLLM
typeregulier, 60 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60222
numerus fixusnee
honoursnee
Mag een overnemende partij het personeel ontslaan na een overname? Welke bescherming genieten werknemers op het moment dat de onderneming failliet is verklaard? En kan een ondernemingsraad (OR) een fusie tegenhouden als hem niet om advies is gevraagd? Fusies, overnames en reorganisaties zijn aan de orde van de dag. In de mastertrack Arbeid en onderneming staan herstructureringen centraal. Vanuit verschillende perspectieven worden complexe casusposities bekeken en wordt gezocht naar (praktische) oplossingen.

Deze breed opgezette geïntegreerde master op het snijvlak van onder­nemingsrecht en arbeidsrecht wordt alleen aan de UvA aangeboden. Amsterdam – met de Zuidas, de Ondernemingskamer en het internationale bedrijfsleven – is bij uitstek de plek om deze opleiding te volgen. De praktijk wordt veelvuldig bij het onderwijs betrokken en er is veel aandacht voor vaardigheden. Studenten passen hun kennis van beide rechtsgebieden toe in een aantal specifieke vakken over herstructureringen, zoals Arbeidsrecht en Herstructureringen. Het is een flexibele opleiding voor studenten die graag over de grenzen van hun vakgebied heen kijken.

Waarom aan de Amsterdam UVA?

We hebben een eigen academisch onderzoeksinstituut op het gebied van arbeid: AIAS-HSI. Een enorme bron van kennis.

We hebben uitstekende connecties met de grote kantoren in de regio, gunstig voor een snelle start van jouw juridische carrière.

De opleiding reikt zowel over de grenzen van het juridisch vakgebied als over onze landsgrenzen; de insteek is duidelijk Europees.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwDeze master biedt een uniek pro­gramma voor ervaringsonderwijs als onderdeel van de Amsterdam Law Practice. Je kan kiezen uit 4 verschillende vaardighedenvakken, waarbij mensen uit de praktijk betrokken zijn. In het vak Lab: Arbeidsrecht en herstructureringen practicum simuleren studenten bijvoorbeeld een complexe herstruc­turering in verschillende fasen. Ook kun je kiezen voor de Amsterdam Law Clinics. Arbeidsrecht heeft hier een eigen onderdeel binnen: de Fair Work & Equality Law Clinic.
periode
Advocatuur en beroepsethiek keuzevak
Arbeid en sport keuzevak
Bijzondere overeenkomsten keuzevak
Insolventierecht en corporate finance keuzevak
Lab: Arbeidsrecht en herstructureringen practicum keuzevak
Lab: Het arbeidsrecht van de toekomst keuzevak
Stage keuzevak
Arbeidsrecht en Herstructureringen
Vennootschaps- en rechtspersonenrecht
Amsterdam Law Clinics keuzevak
Arbeidsrecht - Individueel keuzevak
Corporate Governance keuzevak
European Company Law keuzevak
Financiering en zekerheid keuzevak
Fusies & overnames en Joint Ventures keuzevak
Legal Tech Lab keuzevak
Pensioenrecht (VU) keuzevak
Arbeidsrecht - Collectief
Masterscriptie
Europees arbeidsrecht keuzevak

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, excursie, groepsdiscussie, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, mondelinge presentatie, werkcollege, werkgroep, zelfstudie

Toelating en kosten

startmomenten

1 februari 2021

collegegeld nog niet bekend

1 september 2021

collegegeld nog niet bekend

inbegrepen in collegegeld
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

70 studenten volgen deze opleiding
69% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2017
?% daarvan is vrouw
32588 studenten aan de Universiteit van Amsterdam
55% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/3 Amsterdam UVA
Arbeid en onderneming
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
2/3 Amsterdam UVA
Arbeidsrecht
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
3/3 Erasmus
Arbeidsrecht
star Keuzegids topopleiding 2016
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.84.0
inhoud3.94.1
docenten3.94.1
studiefaciliteiten-3.3
studielast3.83.8
studiebegeleiding2.83.2
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Arbeidsrecht: Arbeid en onderneming aan de Universiteit van Amsterdam is beoordeeld door 16 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.8 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

De combinatie van arbeidsrecht en ondernemingsrecht is een veelgevraagd specialisme in de praktijk, zowel in de advocatuur als in het bedrijfsleven. De masteropleiding is opgezet naar aanleiding van de vraag uit de praktijk.
Onze studenten komen vaak terecht bij de overheid of bij sociale partners. Zij vormen een spil tussen ondernemingsrecht­ en arbeidsrechtjuristen en kunnen op beide rechtsgebieden goed meepraten. In de advocatuur houden afgestudeerden zich bijvoorbeeld bezig met OR­ adviestrajecten in grote reorganisaties of voeren ze een collectief ontslag uit.

Potentiële beroepen

beleidsmedewerker economische zaken
economisch adviseur
hoofd economische zaken
hoogleraar rechtswetenschappen
juridisch, rechtskundig adviseur
jurist
universitair (hoofd)docent rechtswetenschappen
wetenschappelijk onderzoeker rechtswetenschappen
bron: UWV