Accountancy and Control: Control

Universiteit van Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

!Deze opleiding communiceert alleen in het Engels.
We tonen daarom de Engelstalige opleidingsinformatie.
De masteropleiding Control in deeltijd is bestemd voor mensen die een HBO of WO-bachelor met relevante bedrijfseconomische kennis hebben afgerond en naast hun werk verder willen studeren.

open_in_newstudy website

locatieAmsterdam
diplomaMSc
typeregulier, 60 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Dutch
opleidingsduur18 maanden deeltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60900
numerus fixusnee
honoursnee
De opleiding is erop gericht je een academisch niveau van denken bij te brengen. De nadruk ligt op de rol die accounting speelt in het bestuderen en beheersen van (delen van) organisaties en individuen. De MSc in Control kan een eindpunt zijn, maar met deze titel op zak is een vervolgstudie tot RC een logische stap.

Waarom aan de Amsterdam UVA?

Colleges op vrijdag
De colleges van beide programma's worden op vrijdag verzorgd. Studenten hoeven niet na een inspannende dag werken nog aan te schuiven in de collegezalen, maar kunnen zich op die ene dag concentreren.
Voorafgaand aan de studie wordt een gedetailleerd overzicht verstrekt van de planning van het collegejaar.
Colleges in het Nederlands
De colleges zijn vrijwel uitsluitend in het Nederlands, zowel in het deficiëntieprogramma als in de master. Wel wordt gebruikt gemaakt van Engelstalige literatuur. Je moet dus zowel Nederlands als Engels goed beheersen.

Onderzoek en praktijk
De opleiding Control in deeltijd aan de Amsterdam Business School staat bekend als een uitstekende opleiding met een goede balans tussen wetenschap en praktijk. Het onderwijs is 'research-based' wat wil zeggen dat de vakgroep die verantwoordelijk is voor het onderwijs regelmatig publiceert in de meest vooraanstaande wetenschappelijke tijdschriften binnen het vakgebied.

Meer dan 10 jaar ervaring
De opleiding Control in deeltijd verzorgt al meer dan 10 jaar bedrijfseconomisch en bedrijfskundig onderwijs in een intensieve parttime vorm voor werkende studenten. Hierdoor is veel ervaring en kennis opgedaan die vertaald wordt naar de huidige programma's. Het onderwijs en de begeleiding van de studenten sluit goed aan op de vraag van de studenten. De colleges worden verzorgd door (gepromoveerde) docenten van de Universiteit van Amsterdam en door docenten die werkzaam zijn in het bedrijfsleven.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouw
In twee jaar je MSc-titel
Ons programma is zó efficiënt opgesteld dat HEAO-ers AC binnen twee jaar hun MSc-titel kunnen halen. En dat is inclusief het deficiëntieprogramma. HEAO-ers BE hebben een uitgebreider deficiëntieprogramma, daarom doen zij er een half jaar langer over.
Tijdsbesteding
Gemiddeld besteedt de student naast de collegedag nog 16 uur per week aan zelfstudie.
Tevens is het van belang dat bij de aanwezigheid bij de colleges is vereist en dat er actieve deelname wordt verlangd. Tijdens de colleges wordt stof behandeld die op het tentamen of in de opdrachten aan de orde komt.

periode
International Financial Reporting Standards 1
Management Control
Accounting Information Systems
Sustainability, Accountability and Ethics
Management Control Research
Management Accounting
Corporate Financial Management
Internal Control & Risk Management
Accounting Research Seminar & Professional Skills
Master-scriptie

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case study, literature study, oral presentation, research, research project, research proposal, tutorial, lecture, working group, group assignment, group discussion, individual assignment, self study, seminar

Toelating en kosten

startmomenten

1 februari 2023

collegegeld nog niet bekend

1 september 2022

collegegeld nog niet bekend

1 september 2023

collegegeld nog niet bekend

Toelaatbaarheid
Wanneer je overweegt met Control in deeltijd te beginnen neem dan contact met ons op voor het toetsen van je toelaatbaarheid tot de opleiding. Je kunt hiervoor een mail sturen naar acd@uva.nl met daarin vermelding van:
  • Een overzicht van de behaalde (of te behalen) relevante diploma's inclusief de middelbare school;
  • Een scan of kopie van officiële cijferlijsten
  • Aantal toegekende EC's

Op grond van je vooropleiding op hoger onderwijs niveau krijg je een instroomadvies.
Inschrijving
Nadat we je toelaatbaarheid hebben getoetst en je een instroomadvies hebt ontvangen, kun je je met één van onderstaande inschrijfformulieren op deze site inschrijven.
Als je eerst deficiëntievakken moet behalen, voordat je met het masterprogramma mag beginnen, dan dien je gebruik te maken van het inschrijfformulier Deficiëntievakken Accountancy & Control in deeltijd 2019-2020. Indien je echter rechtstreeks toelaatbaar bent tot het Masterprogramma, dan schrijf je je in met het inschrijfformulier MSc Accountancy & Control in deeltijd 2019-2020.

Als we je inschrijving hebben ontvangen, krijg je van ons een bevestiging met het verzoek om het volgende te komen laten zien:
  • Originele middelbare school diploma's en cijferlijsten;
  • Originele HBO/WO/Post HBO diploma's en cijferlijsten;
  • Paspoort (of Europese identiteitskaart);
  • 1 recente pasfoto.

Het eerstvolgende instroommoment voor zowel het masterprogramma als de deficiëntiefase is september 2019. De deadline om je aan te melden is 1 augustus.


toelatingseisen

cijferlijst

vooropleiding
De deeltijdopleiding Control is op maat gesneden voor mensen met een HBO-AC/AA/RA of -BE opleiding die naast hun werk een MSc-titel willen halen.
Studenten met een UvA-bachelor in Bedrijfseconomie, richting Accountancy en Control, zijn uiteraard rechtstreeks toelaatbaar tot het 1,5 jarige masterprogramma Control in deeltijd.
Studenten met een andere opleiding kunnen een instroomadvies aanvragen waarin individueel wordt aangegeven welk programma je moet volgen.

estimated monthly costs

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

155 studenten volgen deze opleiding
26% daarvan is vrouw
4 eerstejaars gestart in 2017
75% daarvan is vrouw
32588 studenten aan de Universiteit van Amsterdam
55% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/2 Amsterdam UVA
Control
€ 424 gemiddelde kamerhuur
4 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
2/2 Amsterdam UVA
Accountancy
€ 424 gemiddelde kamerhuur
4 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.14.1
inhoud3.83.8
docenten3.93.9
studiefaciliteiten3.73.7
studielast3.83.8
studiebegeleiding3.53.5
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Accountancy and Control: Control aan de Universiteit van Amsterdam is beoordeeld door 60 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Na het succesvol afronden van het programma ontvangt de student de titel Master of Science in Accountancy & Control - variant Control van de Universiteit van Amsterdam.
De opleiding is geaccrediteerd door de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO).

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Functies op het gebied van management accounting en management control variëren van controller tot financieel directeur. In deze functies ben je verantwoordelijk voor de (financiële) beheersing van organisaties. Als controller ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van organisatiestrategieën. Je vertaalt strategische en operationele doelstellingen in bedrijfseconomische termen en bewaakt vooral de financiële aspecten van de bedrijfsvoering.
Naast werken als intern of extern accountant, kunnen studenten met een Master of Science in Accountancy functies uitoefenen als controller, financieel directeur, informatiemanager en consultant, zowel in commerciële als in non-profit organisaties. De arbeidsmarktperspectieven zijn uitstekend.

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
UULeraar VHO algemene economie full-time,part-time educational+ 30 EC pre-master
Universiteit LeidenLeraar VHO in Algemene economie educationalgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Bedrijfseconomie educationalgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Algemene economie educationalgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Algemene economie part-time educationalgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

consultant
controller
financial director
information manager
risk manager
bron: StudieData

Contact

Secretariaat Accountancy In Deeltijd
E: acd@uva.nl
T: 020-525 4174
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newstudy website