Accountancy and Control: Accountancy

Universiteit van Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Je MSc-en RA-titel halen met colleges op vrijdag.

open_in_newwebsite

locatieAmsterdam
diplomaMSc
typeregulier, 60 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur18 maanden deeltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60900
numerus fixusnee
honoursnee
Om de wettelijke titel RA te mogen voeren, moet je een MSc- en een Post-Master opleiding hebben gevolgd. Bij de Amsterdam Business School van de Universiteit van Amsterdam bieden we daartoe de deeltijdopleiding Master of Science in Accountancy en de Post-Master Accountancy (PMA) aan met alleen op vrijdag colleges.

Snelle opleiding tot RA
De master Accountancy in deeltijd duurt anderhalf jaar. Als je van het HBO komt, moet je daar nog een éénjarig schakelprogramma bij rekenen. Indien je in het bezit bent van een HBO AC diploma, dan duurt het deficiëntieprogramma maar een half jaar. Na je master ga je door met de Post-Master Accountancy. Afhankelijk van je eigen planning en ambitie kun je deze in één tot twee jaar afronden. Het is hard werken, maar voor de gemotiveerde student goed te doen.

Voor vragen kun je altijd contact opnemen met ons secretariaat. Houd ook onze voorlichtingsavonden in de gaten; je bent van harte uitgenodigd!
Deze opleiding heeft meerdere vormen :

Waarom aan de Amsterdam UVA?

Colleges op vrijdag
De colleges van Accountancy in deeltijd worden op vrijdag verzorgd, incidenteel vinden ze in de avonduren plaats. Studenten kunnen in hun werkplanning rekening houden met de studie, hiertoe wordt een gedetailleerd overzicht verstrekt van de planning van het collegejaar.
Colleges in het Nederlands
De colleges zijn vrijwel uitsluitend in het Nederlands, zowel in het deficiëntieprogramma als in de master. Wel wordt gebruikt gemaakt van Engelstalige literatuur. Je moet dus zowel Nederlands als Engels goed beheersen.

Onderzoek en praktijk
De opleiding Accountancy in deeltijd aan de Amsterdam Business School staat bekend als een uitstekende opleiding met een goede balans tussen wetenschap en praktijk. Het onderwijs is 'research-based' wat wil zeggen dat de vakgroep die verantwoordelijk is voor het onderwijs regelmatig publiceert in de meest vooraanstaande wetenschappelijke tijdschriften binnen het vakgebied.

Meer dan 75 jaar ervaring
Al meer dan 75 jaar biedt de Universiteit van Amsterdam Accountancy opleidingsprogramma's aan die in deeltijd gevolgd kunnen worden. Hierdoor is veel ervaring en kennis opgedaan die vertaald wordt naar de huidige programma's. Het onderwijs en de begeleiding van de studenten sluit goed aan op de vraag van de studenten. De colleges worden verzorgd door (gepromoveerde) docenten van de Universiteit van Amsterdam en door docenten die werkzaam zijn in het bedrijfsleven.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouw
Snelle opleiding tot RA
Als je een diploma HBO-AC/AA/RA hebt, duurt je RA-opleiding 3 tot 4 jaar. De opleiding bestaat uit een deficiëntieprogramma (0,5 jaar), de master (1,5 jaar) en de Post-Master (1 tot 2 jaar, afhankelijk van je eigen planning en wensen). Indien je een HBO BE diploma hebt, duurt het deficiëntieprogramma 1 jaar.
Tijdsbesteding
Gemiddeld besteedt de student naast de collegedag nog 16 uur per week aan zelfstudie.
Tevens is het van belang te weten dat aanwezigheid bij de colleges is vereist en dat er actieve deelname wordt verlangd. Tijdens de colleges wordt stof behandeld die op het tentamen of in de opdrachten aan de orde komt.

Deficiëntieprogramma voor HBO AC of HBO BE vooropleiding
Het deficiëntieprogramma is bestemd voor mensen met een HBO-opleiding. Er is een standaard deficiëntieprogramma voor studenten met een diploma HBO-AC/AA/RA en een standaard deficiëntieprogramma voor studenten met een diploma HBO-BE. Het HBO BE deficiëntieprogramma kun je binnen één jaar voltooien. Met een HBO-AC/AA/RA diploma is het zelfs mogelijk om het deficiëntieprogramma in een half jaar af te ronden.
periode
Sustainability, Accountability and Ethics
Financial Accounting Research
Management Control
International Financial Reporting Standards 1
Accounting Information Systems
Assurance
Internal Control & Risk Management
International Financial Report Standards 2
Accounting Research Seminar & Professional Skills
Master-scriptie

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, computer opdrachten, groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, project, seminar, werkcollege, werkgroep, zelfstudie

Toelating en kosten

startmomenten

1 februari 2021

collegegeld nog niet bekend

1 september 2021

collegegeld nog niet bekend

Toelaatbaarheid
Wanneer je overweegt met Accountancy in deeltijd te beginnen neem dan contact met ons op voor het toetsen van je toelaatbaarheid tot de opleiding. Je kunt hiervoor een mail sturen naar acd@uva.nl met daarin vermelding van:
  • Een overzicht van de behaalde (of te behalen) relevante diploma's inclusief de middelbare school;
  • Een scan of kopie van officiële cijferlijsten
  • Aantal toegekende EC's

Op grond van je vooropleiding op hoger onderwijs niveau krijg je een instroomadvies.
Inschrijving
Nadat we je toelaatbaarheid hebben getoetst en je een instroomadvies hebt ontvangen, kun je je met één van onderstaande inschrijfformulieren op deze site inschrijven.
Als je eerst deficiëntievakken moet behalen, voordat je met het masterprogramma mag beginnen, dan dien je gebruik te maken van het inschrijfformulier Deficiëntievakken Accountancy & Control in deeltijd 2019-2020. Indien je echter rechtstreeks toelaatbaar bent tot het Masterprogramma, dan schrijf je je in met het inschrijfformulier MSc Accountancy & Control in deeltijd 2019-2020.

Als we je inschrijving hebben ontvangen, krijg je van ons een bevestiging met het verzoek om het volgende te komen laten zien:
  • Originele middelbare school diploma's en cijferlijsten;
  • Originele HBO/WO/Post HBO diploma's en cijferlijsten;
  • Paspoort (of Europese identiteitskaart);
  • 1 recente pasfoto.

Het eerstvolgende instroommoment voor zowel het masterprogramma als de deficiëntiefase is september 2019. De deadline om je aan te melden is 1 augustus.


studie kosten
bron: Universiteit van Amsterdam
bedrag kostenpost
€ 300studiematerialenper jaar
inbegrepen in collegegeld
registration fee
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

155 studenten volgen deze opleiding
26% daarvan is vrouw
4 eerstejaars gestart in 2017
75% daarvan is vrouw
32588 studenten aan de Universiteit van Amsterdam
55% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/2 Amsterdam UVA
Accountancy
€ 424 gemiddelde kamerhuur
4 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
2/2 Amsterdam UVA
Control
€ 424 gemiddelde kamerhuur
4 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.14.1
inhoud3.83.8
docenten3.93.9
studiefaciliteiten3.73.7
studielast3.83.8
studiebegeleiding3.53.5
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Accountancy and Control: Accountancy aan de Universiteit van Amsterdam is beoordeeld door 60 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Na het succesvol afronden van het programma ontvangt de student de titel Master of Science in Accountancy & Control - Accountancy van de Universiteit van Amsterdam.
De opleiding is geaccrediteerd door de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO).

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Tijdens de studie leer je naar verschillende type organisaties te kijken vanuit een financieel en economisch perspectief. Je vergaart waardevolle kennis en vaardigheden om hier na de studie mee aan de slag te kunnen.
Naast werken als intern of extern accountant, kunnen studenten met een Master of Science in Accountancy functies uitoefenen als controller, financieel directeur, informatiemanager en consultant, zowel in commerciële als in non-profit organisaties. De arbeidsmarktperspectieven zijn uitstekend.
Na het behalen van je mastertitel kun je doorstromen naar de Post-Master Accountancy, de deeltijd studie die opleidt voor het theoretisch RA certificaat.
beroepen: Informatiemanager,,Controller,Financieel Directeur

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
UULeraar VHO algemene economie full-time,part-time educational+ 30 EC pre-master
Universiteit LeidenLeraar VHO in Algemene economie educationalgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Bedrijfseconomie educationalgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Bedrijfseconomie part-time educationalgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Algemene economie educationalgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Algemene economie part-time educationalgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

accountant
consultant
controller
financieel directeur
informatiemanager
bron: StudieData

Contact

Secretariaat Accountancy In Deeltijd
E: acd@uva.nl
T: 020-525 4174
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite