Rechtsgeleerdheid

Universiteit van Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Wil jij leren hoe je het recht kunt inzetten voor een rechtvaardige samenleving? Aan de UvA leer je denken èn werken als een academisch opgeleid jurist, die het verschil kan maken.

open_in_newwebsite

locatieAmsterdam
diplomaLLB
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvoornamelijk Nederlands
zeer weinig Engels
opleidingsduur3 jaar deeltijd
accreditatiesNVAO
croho-code50700
numerus fixus25plaatsen
honoursheeft honours track
Als je rechten komt studeren aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) ben je jurist vanaf dag één en ga je actief met het recht aan de slag. Daarnaast vul je zelf een deel van je programma in. Je bestudeert alle rechtsgebieden, ook in Europese en internationale context, en leert dat je als jurist midden in de maatschappij staat. Het recht staat wat ons betreft altijd in verbinding met de veranderende wereld om ons heen.

We dagen jou uit om kritische vragen te stellen over het rechtssysteem en geven je de mogelijkheid de theorie toe te passen in de praktijk. Je leert hoe je het recht kunt inzetten voor verandering in de samenleving.

De studie Rechtsgeleerdheid is iets voor jou als je je hierin herkent:
  • je hebt een vwo-diploma (ongeacht je profiel) of een hbo-Rechten propedeuse;
  • je bent geïnteresseerd in maatschappelijke vraagstukken;
  • je vindt het leuk om zaken te analyseren en tot een oplossing te komen;
  • je kunt dit goed onder woorden brengen, mondeling en schriftelijk;
  • je wilt leren hoe je onrecht kunt voorkomen of aanpakken;
  • je wilt graag mensen of bedrijven helpen bij juridische kwesties.

Deze opleiding heeft meerdere vormen :

Waarom aan de Amsterdam UVA?

De Amsterdam Law Firm: je gaat actief aan de slag als jurist en vergroot je kansen op de arbeidsmarkt.
De Asser-werkgroepen: speciale jaargroepen waarmee voor optimale voorbereiding op de toelating tot de Amsterdam Law Firm en/of het Honours College.
Een half jaar keuzeruimte: kies een minor of ga een half jaar studeren in het buitenland.
Amsterdam Law Hub: doe ervaring op met maatschappelijke vraagstukken en geef juridisch advies.
Je studeert in het juridisch en economisch hart van Nederland!

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwIn het eerste jaar krijg je inleidende vakken van alle rechtsgebieden. Zo krijg je een goed beeld van hoe het rechtssysteem is opgebouwd. Ook maak je kennis met het werkveld. Je gaat met je mentorgroep op bezoek bij bijvoorbeeld een advocatenkantoor of de rechtbank. De juridische basisvaardigheden leer je in de werkgroepen van verschillende vakken.

In het tweede jaar verdiep je je verder in het rechtssysteem. In het derde jaar heb je een half jaar keuzeruimte en schrijf je je scriptie.
1e jaar In het eerste jaar krijg je inleidende vakken van alle rechtsgebieden. Zoals Inleiding privaatrecht en Inleiding strafrecht. Zo krijg je een goed beeld van hoe het rechtssysteem is opgebouwd. In het eerste semester maak je in het vak Zicht op de rechtspraktijk kennis met het werkveld. De juridische basisvaardigheden leer je in de werkgroepen van verschillende vakken. De nadruk ligt hierbij op schrijfvaardigheid.
periode
Gebonden keuze
Constitutioneel recht
Europees recht
Fundamentele rechten
Inleiding bestuursrecht
Inleiding privaatrecht
Inleiding strafrecht
Inleiding tot het recht
Personen- en familierecht
Recht en menselijk gedrag
Rechtswetenschappelijk onderzoek
Zicht op de rechtspraktijk
2e jaar Vanuit de basiskennis van alle rechtsgebieden verdiep je je in het tweede jaar verder in het rechtssysteem. Je volgt vakken als Aansprakelijkheidsrecht en Internationaal publiekrecht. Ook kun je kiezen voor deelname aan een oefenrechtbank. Als je interesse hebt in zaken als vrijheid van meningsuiting en privacy kun je het vak Informatierecht volgen.
periode
Aansprakelijkheidsrecht
Bestuursprocesrecht
Bestuursrecht
Contractenrecht
Europese rechtsgeschiedenis
Formeel strafrecht
Goederenrecht
Internationaal publiekrecht
Materieel strafrecht
3e jaar In het derde jaar kun je zelf je studie vormgeven. Kies jij een minor van rechten of van een andere studie? Of ga je een half jaar in het buitenland studeren aan een van de vele law schools waarmee wij samenwerken? De opleiding sluit je af met het schrijven van een bachelorscriptie. Na het behalen van je bachelordiploma kun je kiezen uit één van de 19 juridische masteropleidingen die de faculteit aanbiedt.
periode
Bachelorscriptie FdR
Burgerlijk procesrecht
Insolventierecht en zekerheid
Ondernemingsrecht
Rechtsfilosofie
Vrije keuze: Minor of studeren in het buitenland

Onderwijs

taal van onderwijs80% nl
20% en
onderwijsopzet60% zelfstudie
40% theorie
avondonderwijs100 %
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
mondelinge presentatie, onderzoeksproject, werkcollege, hoorcollege, werkgroep
bindend studieadvies
  • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program Amsterdam Honours College of Law

Studenten met goede resultaten kunnen meedoen aan een extra uitdagend programma met extra studiepunten. Veel van de onderwerpen in dit programma zijn interdisciplinair.

Het honoursprogramma bestaat uit 30 studiepunten boven op de 180 studiepunten van de bachelor Rechtsgeleerdheid of Fiscaal Recht. Het programma bestaat uit 30 studiepunten waarvan 15 EC aan verplichte vakken en 15 EC keuzeruimte in te vullen met honourswaardige vakken.

Honoursstudenten die de reguliere bachelor en het honoursprogramma binnen 3 jaar afronden, met een gewogen gemiddelde van een 7,50 of hoger, ontvangen aan het einde van de bachelor het afzonderlijke honourscertificaat.

Eenmaal toegelaten dien je de eerste twee jaar nominaal te studeren en een gewogen cijfergemiddelde van boven de 7,00 te behouden.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2022

aanmelding deadline : 1 mei 2022
collegegeld nog niet bekend

1 september 2023

aanmelding deadline : 1 mei 2023
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
inbegrepen in collegegeld
registration fee

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

2962 studenten volgen deze opleiding
64% daarvan is vrouw
442 eerstejaars gestart in 2019
67% daarvan is vrouw
32588 studenten aan de Universiteit van Amsterdam
55% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/5 Amsterdam UVA
Rechtsgeleerdheid
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
2/5 Erasmus
Rechtsgeleerdheid
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/5 Universiteit Leiden
Rechtsgeleerdheid
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
4/5 Open Universiteit
Rechtsgeleerdheid
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
5/5 Radboud Universiteit
Rechtsgeleerdheid
€ 315 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.94.1
inhoud3.73.8
docenten3.63.7
studiefaciliteiten3.23.6
studielast3.63.7
studiebegeleiding3.23.3
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam is beoordeeld door 398 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.9 uit 5.
bron: Universiteit van Amsterdam 2022
deze
opleiding
landelijk
studenttevredenheid 4 4.1
aantal eerstejaars 487 447
ervaren contacttijd per week 12-18 12-18
doorstroom naar tweede jaar 68% 71%
diploma binnen 4 jaar 39% 45%
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Als je bent afgestudeerd, krijg je de titel Bachelor of Laws (LLB) en heb je kennisgemaakt met alle basisgebieden van het recht.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Na je studie heb je goede kansen op de arbeidsmarkt. De meeste studenten volgen nog een master om zich verder te specialiseren. Tijdens je studie kun je al ervaring opdoen met echte zaken in de Amsterdam Law Firm. Studievereniging JFAS organiseert ook bezoeken aan (advocaten)kantoren en (gerechtelijke) instanties om je een beeld van de rechtspraktijk te geven. Zo kom je al snel in contact met potentiële toekomstige werkgevers.
beroepen: Advocaat,Rechter,Procureur-generaal,Paralegal,Jurist bij overheidsdiensten,Jurist in het bedrijfsleven,Officier van Justitie,Politicus,Wetenschapper

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 3455gemiddeld bruto maandloon

Let op: dit bedrag kan vertekenend zijn omdat deeltijd-opleidingen vooral door mensen met eerdere werkervaring worden gevolgd.
65%kans op een vaste baan
5%kans op een voltijd baan
48%kans op een baan op niveau
50%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
88%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
ErasmusAansprakelijkheid en Verzekering+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
RUGArbeidsrecht+ aanv. eisen
ErasmusArbeidsrecht+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
Amsterdam UVAArbeidsrecht part-timegeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenArbeidsrecht+ aanv. eisen
Amsterdam UVAArbeid en onderneminggeen aanvullende eisen
Amsterdam VUArtificial Intelligence+ aanv. eisen
UvHBurgerschap & Kwaliteit van Samenlevengeen aanvullende eisen
Amsterdam VUEnvironment and Resource Managementgeen aanvullende eisen
RUGEuroculture (EM)geen aanvullende eisen
UUEuropean Lawgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenEuropean Law+ aanv. eisen
Maastricht UniversityEuropean Law School+ instaptoets
Amsterdam UVAEuropean Private Lawgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitEuropese Studies+ aanv. eisen
RUGEuropese Studiesgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitFilosofie van een bepaald wetenschapsgebiedgeen aanvullende eisen
ErasmusFinancieel Rechtgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitFiscaal recht+ aanv. eisen
Tilburg UniversityFiscaal Recht+ aanv. eisen
Maastricht UniversityFiscaal Recht+ aanvullende vakeisen
Amsterdam VUFiscaal Recht+ aanv. eisen
RUGFiscaal Recht full-time,part-time,dual+ aanv. eisen
Amsterdam UVAInternationaal en Europees belastingrechtgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVANederlands belastingrechtgeen aanvullende eisen
Wageningen UniversityFood Safety+ cijfergemiddelde
+ motivatiebrief
Amsterdam UVAGezondheidsrechtgeen aanvullende eisen
UUGlobal Criminologygeen aanvullende eisen
ErasmusHealth Economics, Policy & Lawgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAInformatierecht part-timegeen aanvullende eisen
UUInternationaal publiekrechtgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityInternational and European Law+ aanv. eisen
Amsterdam UVAEuropean Union Lawgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAInternational Trade and Investment Lawgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAPublic International Lawgeen aanvullende eisen
UUPublic International Lawgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenPublic International Law+ aanv. eisen
Tilburg UniversityInternational Business Lawgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUInternational Crimes, Conflict and Criminology+ aanv. eisen
RUGIT-recht+ aanv. eisen
Amsterdam VULaw and Politics of International Security+ motivatiebrief
+ cijfergemiddelde
Tilburg UniversityLaw and Technologygeen aanvullende eisen
Amsterdam VUInternational Migration and Refugee Lawgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUInternational Technology Lawgeen aanvullende eisen
UULegal Research researchgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Maatschappijleer educational+ 90 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Maatschappijleer part-time educational+ 90 EC pre-master
UvHMaster Humanistiekgeen aanvullende eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitNederland-Duitsland Studies+ toelatingsgesprek
+ motivatiebrief
RUGNederlands recht full-time,part-time,dual+ aanv. eisen
UUNotarieel rechtgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUNotarieel Recht+ aanvullende vakeisen
UUOnderneming en Rechtgeen aanvullende eisen
ErasmusOndernemingsrechtgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityOndernemingsrecht+ 12 EC pre-master
RUGOndernemingsrecht+ aanv. eisen
Amsterdam VUOndernemingsrecht aan de Zuidas+ motivatiebrief
+ cijfergemiddelde
RUGOndernemingsrecht-duaal dual+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitPolitiek en Parlementgeen aanvullende eisen
UUPrivaatrechtgeen aanvullende eisen
RUGPrivaatrecht+ aanv. eisen
Amsterdam UVACommerciële rechtspraktijkgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAPrivaatrechtelijke rechtspraktijk part-timegeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAStaats- en bestuursrecht part-timegeen aanvullende eisen
RUGStaats- en bestuursrecht+ aanv. eisen
UUStaats- en bestuursrechtgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAStrafrechtgeen aanvullende eisen
RUGStrafrecht+ aanv. eisen
UUStrafrechtgeen aanvullende eisen
ErasmusRecht van de Gezondheidszorggeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenRechtsgeleerdheid+ aanv. eisen
Amsterdam VURechtsgeleerdheidgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityRechtsgeleerdheidgeen aanvullende eisen
RUGRechtswetenschappelijk Onderzoek research+ aanv. eisen
Tilburg UniversitySociaal Recht en Sociale Politiekgeen aanvullende eisen
ErasmusTogamaster+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
RUGTogamaster dualgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

advocaat
jurist bij overheidsdiensten
jurist in het bedrijfsleven
officier van justitie
paralegal
politicus
procureur-generaal
rechter
wetenschapper
bron: StudieData

Contact

Central Student Service Desk
T: 31 (0)20 525 1401
Onderwijsbalie der Faculteit Rechtsgeleerdheid Uva
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite