Franse taal en cultuur

Universiteit van Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

De bachelor Franse taal en cultuur aan de UvA biedt een wisselwerking tussen wetenschap, maatschappij en cultuur. Je leert de taal uitstekend beheersen en wordt een echte Frankrijkexpert!

open_in_newwebsite

locatieAmsterdam
diplomaBA
typeregulier, 180 EC
start1 september
taaldeels Nederlands
deels Frans
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56808
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
Frankrijk is het land van grote schilders, schrijvers en filosofen. Frankrijk is ook het land van belangrijke historische gebeurtenissen, dat altijd een belangrijke plaats in de Europese geschiedenis heeft ingenomen, en dat nog altijd een belangrijke speler is in de internationale politiek.
Frankrijk is een belangrijke handelspartner van Nederland. Hoger opgeleiden met veel kennis van de Franse taal en cultuur zijn daarom altijd nodig. In de bachelor Franse taal en cultuur bestudeer je de structuur van het Frans, maar ontdek je bijvoorbeeld ook hoe de literaire verbeelding werkt. Bijna alle literaire genres (poëzie, roman, toneel) hebben in Frankrijk periodes van grote bloei gekend. Je bestudeert het werk van Proust, Sartre, Ionesco en Houellebecq en de literaire traditie waaruit ze voortkomen.
De bachelor Frans is van begin tot eind exclusief gericht op deze taal en cultuur. Met deze studie zit je aan de UvA helemaal goed, want in Amsterdam kom je gemakkelijk in contact met Franstaligen. Uiteraard ga je tijdens je studie ook een periode naar een Franstalig land.
Doe je tijdens deze bachelor de minor Educatie, dan krijg je een beperkte tweedegraads lesbevoegdheid.
Deze opleiding heeft meerdere vormen :

Waarom aan de Amsterdam UVA?

  • Een intensieve samenwerking met opleidingen als Geschiedenis, Mediastudies, Europese studies, Taalwetenschap en andere Europese talen.
  • Je krijgt colleges over Hedendaags Frankrijk, Frankrijk en Europa, over Mei '68 en de cineasten van La Nouvelle Vague, maar ook over het Franse culturele erfgoed en de Maghreb-landen.
  • Je volgt ook vakken in een Franstalig land. De opleiding biedt uitwisseling met Parijs en andere steden aan.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
periode
Cultuurkunde
Inleiding Literatuurwetenschap & Inleiding Franse letterkunde
Inleiding Taalwetenschap & Taalkunde van het Frans
Taalverwerving Frans

Onderwijs

taal van onderwijs50% nl
50% fr
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
bindend studieadvies
  • minimaal 48 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program Honoursprogramma FGw

De Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw) biedt een honoursprogramma voor bachelorstudenten die meer willen en aankunnen dan het reguliere programma.

Door het volgen van het Honoursprogramma kun je je verder verdiepen of juist verbreden tijdens je studie. Als je het programma van 30 EC (extra op de reguliere 180 EC) met succes afrondt, worden de behaalde resultaten vermeld op het supplement van je bachelordiploma.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2022

aanmelding deadline : 1 mei 2022
collegegeld nog niet bekend

1 september 2023

aanmelding deadline : 1 mei 2023
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

39 studenten volgen deze opleiding
79% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2019
?% daarvan is vrouw
32588 studenten aan de Universiteit van Amsterdam
55% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Cercle d'Amis

Franse taal en cultuur;, Studievereniging Franse studenten en studenten Frans.

Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/3 Amsterdam UVA
Franse taal en cultuur
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
2/3 Universiteit Leiden
Franse taal en cultuur
€ 350 gemiddelde kamerhuur
7 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
3/3 UU
Franse taal en cultuur
star Elsevier
€ 336 gemiddelde kamerhuur
17 eerstejaars
70% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel-4.2
inhoud3.63.8
docenten-4.1
studiefaciliteiten-3.7
studielast-3.7
studiebegeleiding3.53.7
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Franse taal en cultuur aan de Universiteit van Amsterdam is beoordeeld door 9 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met - uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Een universitaire talenstudie leidt je op tot veel meer dan één bepaald beroep. Je bent uitstekend inzetbaar in banen op je specifieke vakgebied, maar ook breder, in functies die een kritische, zelfstandige en leergierige geest vereisen. Afgestudeerden Franse taal en cultuur zijn zowel taalkundigen als kenners van de Franse cultuur. Zij gaan vaak aan de slag als docent, beleidsmedewerker, woordvoerder of voorlichter.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Mogelijke werkgevers zijn:
  • het onderwijs
  • landelijke en Europese overheden
  • uitgeverijen en bibliotheken
  • het toerisme
  • de media
  • het bedrijfsleven
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 1300gemiddeld bruto maandloon
38%kans op een vaste baan
26%kans op een voltijd baan
33%kans op een baan op niveau
38%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
57%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
UUAncient, Medieval and Renaissance Studies research+ aanv. eisen
UvHBurgerschap & Kwaliteit van Samenlevengeen aanvullende eisen
UUComparative Literary Studies research+ aanv. eisen
Universiteit LeidenEducatieve master Frans educationalgeen aanvullende eisen
RUGEuropese Letteren en Interculturaliteit+ aanv. eisen
Amsterdam UVAFrans (Educatie en communicatie) educationalgeen aanvullende eisen
UUHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
Amsterdam VULinguistics research+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLinguistics+ 20 EC pre-master
UULinguistics research+ aanv. eisen
Amsterdam VULiterature and Contested Spaces research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitLanguage Variation and Multilingualismgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Frans educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Frans educational+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitLetterkundegeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenLinguistics (Research) research+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLinguistics (specialisation)+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitLinguistics and Communication Sciences (research) research+ cijfergemiddelde
+ toelatingsgesprek
+ motivatiebrief
Amsterdam UVALanguage and Educationgeen aanvullende eisen
Amsterdam VULanguage Consultancy and Linguistic Documentation+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitLiterair bedrijfgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenLiterary Studies+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitLiterary Studies research+ cijfergemiddelde
+ toelatingsgesprek
+ motivatiebrief
Amsterdam UVALiterary Studies (research MA) researchgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenFrench Literature and Culture+ aanv. eisen
Amsterdam UVALiterature and Education+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLiterature in Society. Europe and Beyondgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVALiterature, Culture and Society+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitLiteratuur en Samenlevinggeen aanvullende eisen
UvHMaster Humanistiekgeen aanvullende eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenModern Languages+ 20 EC pre-master
RUGMultilingualism+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitDocent en Expertgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitTaal- en Spraakpathologie+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVAVertalengeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitTaalwetenschappen/Linguistics+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitTourism and Culturegeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

docent (vwo, hbo, volwassenen)
onderzoeker (taal- en/of literatuurwetenschap)
tolk/vertaler
bron: StudieData

Contact

Onderwijsbalie Fgw
T: 020 -525 4952
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite