Fiscaal recht

Universiteit van Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Wil jij leren hoe je het recht kunt inzetten voor een rechtvaardige samenleving? Aan de UvA leer je denken èn werken als een academisch opgeleid jurist, die het verschil kan maken.

open_in_newwebsite

locatieAmsterdam
diplomaLLB
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvoornamelijk Nederlands
zeer weinig Engels
opleidingsduur3 jaar deeltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56827
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
Iedereen betaalt belasting – als fiscaal jurist sta je dus midden in de maatschappij. Fiscaal recht houdt zich bezig met de vraag hoe belastingheffing zo rechtvaardig mogelijk kan worden verdeeld onder burgers en bedrijven. De docenten werken vrijwel allemaal als fiscalist en leren je hoe belastingwetten in de praktijk uitwerken. Omdat de wereld waarin we leven continu verandert, verandert ook de belastingwetgeving. Er dienen zich dus steeds weer nieuwe vraagstukken aan. Deze komen in de verschillende fiscaalrechtelijke vakken aan bod. Daarnaast volg je veel vakken over andere rechtsgebieden samen met de bachelorstudenten Rechtsgeleerdheid.

De studie Fiscaal recht is iets voor jou als je je hierin herkent:
  • je hebt je vwo-diploma (ongeacht profiel) of een hbo-Rechten propedeuse;
  • je vindt het leuk om zaken te analyseren;
  • je hebt gevoel voor cijfers en voor taal;
  • je bent geïnteresseerd in het belastingstelsel en hoe dit volgens de wet geregeld is;
  • je wilt nadenken over een rechtvaardige verdeling in de maatschappij;
  • je wilt bijvoorbeeld als belastingadviseur of fiscalist gaan werken.

Deze opleiding heeft meerdere vormen :

Waarom aan de Amsterdam UVA?

Recht uit het juridisch hart:

De Amsterdam Law Firm: je gaat actief aan de slag als jurist en vergroot je kansen op de arbeidsmarkt.

Onze docenten werken vrijwel allemaal in de fiscale praktijk en gebruiken veel actuele voorbeelden.

Het onderzoeksinstituut Amsterdam Centre for Tax Law (ACTL) staat hoog aangeschreven en voedt de bachelor inhoudelijk.

Je studeert in het juridisch en economisch hart van Nederland en leert makkelijk de fiscale praktijk kennen.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwIn je eerste studiejaar volg je inleidende vakken van alle rechtsgebieden, zoals Inleiding privaatrecht en Inleiding strafrecht. Als afsluiting van het eerste jaar volg je het vak Inleiding fiscaal recht. Hoewel de bachelor Fiscaal recht grote overeenkomsten vertoont met de bachelor Rechtsgeleerdheid, krijg je vanaf het eerste jaar specifieke fiscale vakken: in het eerste jaar een inleiding en het tweede en het derde jaar bestaan voor 30 procent uit fiscale vakken.
1e jaar In je eerste studiejaar volg je inleidende vakken van alle rechtsgebieden, zoals Inleiding privaatrecht en Inleiding strafrecht. In de werkgroepen is veel aandacht voor schrijfvaardigheid, want als jurist is het erg belangrijk dat je je schriftelijk goed uit kunt drukken. In het vak Zicht op de rechtspraktijk maak je kennis met het werkveld via een bezoek aan een advocatenkantoor of aan de rechtbank. Als afsluiting van het eerste jaar volg je het vak Inleiding fiscaal recht.
periode
Constitutioneel recht
Europees recht
Fundamentele rechten
Inleiding bestuursrecht
Inleiding fiscaal recht
Inleiding privaatrecht
Inleiding strafrecht
Inleiding tot het recht
Personen- en familierecht
Recht en menselijk gedrag
Zicht op de rechtspraktijk
2e jaar In het tweede jaar verdiep je je verder in het rechtssysteem en krijg je nog meer vakken fiscaal recht, zoals Inleiding belastingrecht particulieren, Inleiding directeur-grootaandeelhouder en Fiscaal bestuursrechtelijk onderzoek. Daarnaast krijg je ook de volgende algemene vakken: Bestuursprocesrecht, Internationaal publiekrecht en Europese rechtsgeschiedenis.
periode
Bestuursprocesrecht
Bestuursrecht
Europese rechtsgeschiedenis
Fiscaal bestuursrechtelijk onderzoek
Formeel strafrecht
Inkomstenbelasting DGA, inleiding
Inleiding belastingrecht particulieren
Inleiding Europees belastingrecht
Inleiding internationaal belastingrecht
Internationaal publiekrecht
Materieel strafrecht
3e jaar In het derde jaar krijg je nog twee fiscale vakken, Inleiding belastingrecht ondernemers en Inleiding belastingrecht rechtspersonen, naast vakken over andere rechtsgebieden. Je sluit je opleiding af met het schrijven van een bachelorscriptie over een fiscaal-juridisch onderwerp. Na het behalen van je bachelordiploma kun je kiezen voor de mastertrack Internationaal en Europees belastingrecht of Nederlands belastingrecht.
periode
Aansprakelijkheidsrecht
Bachelorscriptie FdR
Burgerlijk procesrecht
Contractenrecht
Goederenrecht
Inleiding belastingrecht ondernemers
Inleiding belastingrecht rechtspersonen
Insolventierecht en zekerheid
Ondernemingsrecht
Rechtsfilosofie

Onderwijs

taal van onderwijs80% nl
20% en
onderwijsopzet60% zelfstudie
40% theorie
avondonderwijs100 %
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
colloquium, onderzoeksproject, hoorcollege, werkgroep, individuele opdracht
bindend studieadvies
  • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2022

aanmelding deadline : 1 mei 2022
collegegeld nog niet bekend

1 september 2023

aanmelding deadline : 1 mei 2023
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
hbo-pindien in bezit van een deelcertificaat Nederlands op vwo-niveau, behalve hbo-Rechten (direct toelaatbaar)
inbegrepen in collegegeld
registration fee

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

60 studenten volgen deze opleiding
23% daarvan is vrouw
46 eerstejaars gestart in 2017
37% daarvan is vrouw
32588 studenten aan de Universiteit van Amsterdam
55% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Sfeer


Porta Adriani - fiscalistenvereniging

Fiscale economie en Fiscaal recht

Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/3 Amsterdam UVA
Fiscaal recht
€ 424 gemiddelde kamerhuur
46 eerstejaars
36% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
2/3 Erasmus
Fiscaal recht
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/3 Universiteit Leiden
Fiscaal recht
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.94.1
inhoud3.63.9
docenten3.83.8
studiefaciliteiten3.43.5
studielast3.73.7
studiebegeleiding3.13.3
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Fiscaal recht aan de Universiteit van Amsterdam is beoordeeld door 36 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.9 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Na het behalen van je bachelor krijg je de titel Bachelor of Laws (LLB) en heb je kennis van alle basisgebieden van het recht en heb je een specialisatie op het gebied van Fiscaal recht. Om gespecialiseerd fiscalist te worden is het nodig om ook een master Fiscaal recht te behalen. De meesten van onze studenten vinden een baan bij één van de accountants- en advocatenkantoren. Ook de rechtelijke macht, de Belastingdienst en de gemeentelijke overheid zijn altijd op zoek naar fiscaal juristen.
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 4380gemiddeld bruto maandloon

Let op: dit bedrag kan vertekenend zijn omdat deeltijd-opleidingen vooral door mensen met eerdere werkervaring worden gevolgd.
86%kans op een vaste baan
82%kans op een voltijd baan
59%kans op een baan op niveau
77%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
86%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Amsterdam UVAArbeid en onderneminggeen aanvullende eisen
UvHBurgerschap & Kwaliteit van Samenlevengeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAEuropean Private Lawgeen aanvullende eisen
ErasmusFinancieel Recht+ aanvullende vakeisen
Universiteit LeidenFiscaal recht+ aanv. eisen
Tilburg UniversityFiscaal Rechtgeen aanvullende eisen
RUGFiscaal Recht full-time,part-time,dual+ aanv. eisen
Amsterdam UVAGezondheidsrechtgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAInformatierecht part-timegeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityInternational Business Lawgeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityInternational Laws+ erkende certificaten
Tilburg UniversityLaw and Technologygeen aanvullende eisen
UvHMaster Humanistiekgeen aanvullende eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
ErasmusOndernemingsrecht+ aanvullende vakeisen
Tilburg UniversityOndernemingsrecht+ 12 EC pre-master
Amsterdam UVACommerciële rechtspraktijkgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAPrivaatrechtelijke rechtspraktijk part-timegeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAStaats- en bestuursrecht part-timegeen aanvullende eisen
Tilburg UniversitySociaal Recht en Sociale Politiekgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

advocaat
belastingadviseur
belastinginspecteur
fiscaal jurist bij bedrijf of overheidsinstelling
rechter
bron: StudieData