Arabische taal en cultuur

Universiteit van Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Het Arabisch wordt wereldwijd door 200 miljoen mensen gesproken. Met kennis van het Arabisch krijg je toegang tot de culturen en samenlevingen in het Midden-Oosten.

open_in_newwebsite

locatieAmsterdam
diplomaBA
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56040
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
De Amsterdamse opleiding Arabisch leidt je op tot arabist en Midden-Oostendeskundige, met focus op de hedendaagse Arabische wereld. De opleiding heeft een sterke taalvaardigheidscomponent, die je kunt doortrekken tot in het derde jaar. Het is ook mogelijk om je breder te ontwikkelen tot Midden-Oostendeskundige, waarbij je een meer interdisciplinaire invulling aan je studie geeft.
Aan de Universiteit van Amsterdam profiteer je optimaal van alle expertise die de opleiding in huis heeft; naast alle docenten zijn er meer dan vijftig onderzoekers die het Midden-Oosten als hun onderzoeksterrein hebben. Van hun expertise kun je ook goed gebruikmaken in je keuzeruimte. De opleiding voorziet in een studieverblijf in Caïro en biedt goede stagemogelijkheden. Na deze bachelor kun je je studie vervolgen met een masteropleiding; het meest geschikt is de master Midden-Oostenstudies.
Deze opleiding heeft meerdere vormen :

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
periode
Arabische cultuur, islamitische beschaving
Inleiding literatuurwetenschap en Inleiding Arabische letterkunde
Inleiding taalwetenschap en Inleiding Arabische taalkunde
Taalverwerving Arabisch

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
studeren in het buitenland
Om je de Arabische taal en cultuur nog meer eigen te maken, wordt het sterk aanbevolen om in het tweede semester van het tweede jaar aan het Nederlands-Vlaams Instituut te Caïro te studeren.
bindend studieadvies
  • minimaal 48 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program Honoursprogramma FGw

De Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw) biedt een honoursprogramma voor bachelorstudenten die meer willen en aankunnen dan het reguliere programma.

Door het volgen van het Honoursprogramma kun je je verder verdiepen of juist verbreden tijdens je studie. Als je het programma van 30 EC (extra op de reguliere 180 EC) met succes afrondt, worden de behaalde resultaten vermeld op het supplement van je bachelordiploma.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2022

aanmelding deadline : 1 mei 2022
collegegeld nog niet bekend

1 september 2023

aanmelding deadline : 1 mei 2023
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

12 studenten volgen deze opleiding
75% daarvan is vrouw
6 eerstejaars gestart in 2019
83% daarvan is vrouw
32588 studenten aan de Universiteit van Amsterdam
55% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Asafier

Arabische taal en cultuur;, Studievereniging Midden-Oosten.

Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/2 Amsterdam UVA
Arabische taal en cultuur
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
2/2 Amsterdam UVA
Midden-Oostenstudies
€ 424 gemiddelde kamerhuur
6 eerstejaars
50% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.14.1
inhoud3.93.9
docenten4.34.3
studiefaciliteiten3.53.5
studielast3.63.6
studiebegeleiding3.73.7
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Arabische taal en cultuur aan de Universiteit van Amsterdam is beoordeeld door 20 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Je bent na je studie inzetbaar in banen op je specifieke vakgebied, maar ook breder, in andere functies die een kritische, zelfstandige en leergierige geest vereisen. Afgestudeerden in Arabische taal en cultuur gaan vaak werken in heel verschillende functies bij nationale of internationale overheden. Denk aan gemeentelijke diensten op het gebied van migratie en integratie, ministeries en ngo's. Nederland telt tal van grote bedrijven die intensief samenwerken met partners in de Arabische wereld.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Waar je uiteindelijk terecht komt is sterk afhankelijk van de keuzes die je in je studie maakt. Welke major kies je? Volg je een minor Journalistiek, of leer je een extra regionale taal erbij met bijvoorbeeld een minor Hebreeuws? Volg je een stage bij een groot bedrijf of aan een Nederlandse ambassade?
Het is niet eenvoudig om de volledige spanwijdte van de mogelijke arbeidsrichtingen recht te doen, maar voor een algemene indicatie kun je denken aan de volgende gebieden:
  • de landelijke overheid, in het bijzonder de ministeries van Buitenlandse Zaken, Veiligheid en Justitie, Defensie.
  • media, niet alleen landelijke kranten en televisie, maar ook gespecialiseerde mediakanalen.
  • internationaal bedrijfsleven op het gebied van energie, levensmiddelen, landbouwtechniek, etc.
  • Europese overheid, toerisme, dienstverlening, tolk- en vertaalbureaus en het taalonderwijs.

beroepen: woordvoerder/voorlichter,tolk/vertaler,journalist, beleidsmedewerker,adviseur voor overheid of bedrijfsleven,onderzoeker (promovendus)

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
UvHBurgerschap & Kwaliteit van Samenlevengeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenHebrew and Aramaic Studies research+ aanv. eisen
RUGDDM Religion and Pluralism + motivatiebrief
UUHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitIslam, Politiek en Samenlevinggeen aanvullende eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Arabisch educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Arabisch part-time educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam VULanguage Consultancy and Linguistic Documentation+ aanv. eisen
Amsterdam UVALiterary Studies (research MA) researchgeen aanvullende eisen
UvHMaster Humanistiekgeen aanvullende eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAMidden-Oostenstudiesgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenMiddle Eastern Studies+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitReligie en beleidgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitReligiewetenschappen+ aanv. eisen
Amsterdam UVAVertalengeen aanvullende eisen
RUGTheologie & Religiewetenschappen research+ aanv. eisen
RUGTheologie & Religiewetenschappen+ aanv. eisen
Amsterdam UVAIslam in the Modern Worldgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAReligious Diversity in Europegeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

adviseur voor overheid of bedrijfsleven
journalist, beleidsmedewerker
onderzoeker (promovendus)
tolk/vertaler
woordvoerder/voorlichter
bron: StudieData

Contact

Onderwijsbalie Pc Hoofthuis
T: 020 525 4952
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite