Strategic Human Resource Management

Universiteit Utrecht

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

In Strategic Human Resource Management kijken we naar het managen van arbeid en personeel, het belang van de organisatie (goede prestaties) en medewerkers (bijvoorbeeld tevredenheid en motivatie).

open_in_newwebsite

diplomaMSc
typeregulier, 60 EC
start1 september
taalvolledig Engels
opleidingsduur0 dagen voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60446
numerus fixus20plaatsen
honoursnee
In dit masterprogramma maak je studie van concrete onderdelen van HR beleid, zoals werving en selectie, opleiding en ontwikkeling, beoordeling en beloning. Daarnaast neem je kennis van theorie en onderzoek op dit gebied en pas je deze kennis toe in de analyse van beleidsvragen waar organisaties in hun omgeving mee te maken hebben. We doen dat in de context van maatschappelijke ontwikkelingen zoals vergrijzing, internationalisering en technologische veranderingen. Dat betekent dat we HR-beleid niet opvatten als een zelfstandig beleidsdomein, maar als een domein waarin maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen binnen de organisatie verwerkt en geïntegreerd worden in het management.

Dit internationale programma wordt gekenmerkt door: 1. voorbereiding op werken in internationale of multinationale organisaties, 2. de ontwikkeling van kennis en vaardigheden relevant in een internationale context, 3. focus op verschillende institutionele contexten waarin het ontwerp en de implementatie van HRM plaatsvindt, vanuit een internationaal vergelijkend perspectief en 4. deel uitmaken van een internationale groep studenten en internationale cases bestuderen.
Deze opleiding heeft meerdere vormen :

Waarom aan de UU?

strategische HRM vraagstukken met publieke dimensies

actuele casussen en ontwikkeling van competenties voor de praktijk

kleinschalig onderwijs

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwJe volgt cursussen als 'Strategic Human Resource Management', 'HRM and employees' en 'The public dimension of SHRM'. Daarnaast volg je cursussen academische en professionele vaardigheden.
Afsluitend doe je een masterproject, bestaande uit een combinatie van praktijk- en literatuuronderzoek. Je kiest zelf het onderwerp binnen het brede gebied van SHRM.
periode
Academic and professional skills courses
HRM and employees
Research seminar Strategic Human Resource Management afstuderen
Strategic Human Resource Management
The public dimension of SHRM

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
onderwijsopzet30% zelfstudie
35% theorie
35% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, excursie, groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, project, seminar, werkcollege, werkgroep, workshop, zelf-evaluatie, zelfstudie

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 april 2020
wettelijk tarief : € 2143 (€1072 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 11464

1 september 2021

aanmelding deadline : 1 april 2021
collegegeld nog niet bekend

toelatingseisen

aanvullende vakeisen
Bij een andere universitaire bacheloropleiding dan bestuurskunde of bestuurs- en organisatiewetenschap: de minor bestuurs- en organisatiewetenschap

toelatingsgesprek

cijferlijst

reference letter

resumee

motivatiebrief

inbegrepen in collegegeld
registration fee
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
0kamerhuur in onder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 868totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

211 studenten volgen deze opleiding
57% daarvan is vrouw
11 eerstejaars gestart in 2017
45% daarvan is vrouw
30945 studenten aan de Universiteit Utrecht
59% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Perikles
Perikles is de studievereniging van Bestuurs- en Organisatiewetenschap. Perikles is een jonge snelgroeiende vereniging die op het moment al 500 leden heeft. Perikles organiseert uiteenlopende activiteiten die zowel educatief als ontspannend van aard zijn.
Hierbij valt te denken aan lezingen over actuele vakgerelateerde onderwerpen, debatten, stedentrips, feesten, loopbaanoriëntatie actviteiten en borrels. Daarnaast kunnen leden hun studieboeken met korting bij sv Perikles kopen.

Op kamers in

?studenten studerend
?studenten woonachtig   
gemiddelde kamerprijs
?gemiddelde kamerprijs
? m2gemiddelde kameroppervlak
?kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/7 UU
Strategic Human Resource Management
gemiddelde kamerhuur
11 eerstejaars
45% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
2/7 UU
Strategisch human resource management
€ 336 gemiddelde kamerhuur
11 eerstejaars
45% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
3/7 UU
Organisaties, verandering en management
€ 336 gemiddelde kamerhuur
11 eerstejaars
45% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/7 UU
Publiek Management
€ 336 gemiddelde kamerhuur
11 eerstejaars
45% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/7 UU
Communicatie, beleid en management
€ 336 gemiddelde kamerhuur
11 eerstejaars
45% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/7 UU
Bestuur en beleid
€ 336 gemiddelde kamerhuur
11 eerstejaars
45% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/7 UU
European Governance
€ 336 gemiddelde kamerhuur
11 eerstejaars
45% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.24.2
inhoud4.14.1
docenten4.14.1
studiefaciliteiten3.13.1
studielast3.93.9
studiebegeleiding3.83.8
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Strategic Human Resource Management aan de Universiteit Utrecht is beoordeeld door 92 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.2 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Door de competentiegerichte didactiek bereidt het masterprogramma Strategisch human resource management je voor op de beroepspraktijk. Voor de beroepspraktijk van afgestudeerden kun je denken aan: HR-adviseur (in dienst van de organisatie of in dienst van een advies/consultancy-bureau), beleidsmedewerker (in de stafafdelingen van grote organisaties), manager (met een HR-beleidsverantwoordelijkheid) of onderzoeker (bij branche-organisaties of instellingen die onderzoek in opdracht doen).

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Tilburg UniversityLeraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen educationalgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Maatschappijleer educationalgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Maatschappijleer part-time educationalgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

(junior)manager
beleidsmedewerker
hr-adviseur
onderzoeker
bron: StudieData

Contact

Anneke Versluis

Aanmelding, selectie en toelating B&O

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite