Strafrecht

Universiteit Utrecht

Unsplashed background img 2

Deze opleidingopen_in_newwebsite

locatieUtrecht
diplomallm M Nederlands recht
typeregulier
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur1 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code66451
numerus fixusnee
honoursnee

Wil je, bijvoorbeeld als rechter of officier van justitie, zelf een afweging maken van de verschillende belangen die in de strafrechtspleging op het spel staan? Wil je weten wanneer het strafrecht kan worden ingezet voor het tegengaan van bepaald gedrag? Kies dan voor de master Strafrecht. In deze master gaan wij uitgebreid in op het  fascinerende vakgebied van het straf(proces)recht. Fascinerend en uitdagend omdat het raakt aan grote belangen in de  samenleving. Het straf(proces)recht heeft verstrekkende consequenties voor mensen die er, bijvoorbeeld als verdachte of als slachtoffer, mee te maken krijgen. Omdat het zo ingrijpend is, is voor de toepassing van het strafrecht een aantal fundamentele rechtsbeschermende waarborgen nodig. In de strafrechtspleging zijn daardoor elementaire uitgangspunten van onze democratische rechtsstaat herkenbaar. De strafrechtspleging is een spiegel voor de samenleving en onderwerp van publieke debatten in de media.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, groepsopdracht, groepsdiscussie, individuele opdracht, hoorcollege, literatuurstudie, mondelinge presentatie, practicum, onderzoek, onderzoeksvoorstel, zelfstudie, seminar, werkcollege, werkgroep
doelstelling

In deze opleiding wordt veel aandacht besteed aan wat de beroepspraktijk vraagt:

  • in toenemende mate aandacht voor de mogelijkheden en de onmogelijkheden van het straf(proces)recht om bepaald gedrag tegen te gaan of juist te bewerkstelligen;
  • steeds meer aandacht voor de beïnvloeding en doorwerking van het Europees strafrecht in de vorm van het recht van de Europese Unie en het EVRM in de nationale strafrechtspleging;
  • specialistische, diepgaande en actuele  kennis van en inzicht in het straf(proces)recht;
  • een multidimensionale benadering van het straf(proces)recht waarbij inzichten verkregen uit ander vakgebieden, rechtsstelsels en disciplines verrijkend kunnen zijn voor het beoordelen van het functioneren van (onderdelen van) de strafrechtspleging en het oplossen van strafrechtelijke vraagstukken en maatschappelijke problemen;
  • flexibiliteit en slagvaardigheid om vraagstukken aan te pakken en op te lossen door toepassing van de verworven kennis en inzichten en deze steeds weer te vernieuwen en te herijken. Het straf(proces)recht verandert immers voortdurend. Studenten moeten dan ook in staat zijn om zich snel een nieuw of vernieuwd onderwerp eigen te maken, om snel de ontwikkeling van een leerstuk of regel te doorgronden en daaraan kennis en inzichten te ontlenen voor het vinden van oplossingen;


Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/19 UU
Intellectueel eigendomsrecht, innovatie en technologie
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/19 UU
Strafrecht
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/19 UU
Privaatrecht
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/19 UU
Staats- en bestuursrecht
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/19 RUG
Ondernemingsrecht
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/19 RUG
Privaatrecht
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/19 RUG
Staats- en bestuursrecht
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
8/19 RUG
Arbeidsrecht
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
9/19 RUG
Strafrecht
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
10/19 Radboud Universiteit
Recht & Management (dubbele master)
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
11/19 Radboud Universiteit
Staats- en Bestuursrecht
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
12/19 Radboud Universiteit
Financieel recht
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
13/19 Radboud Universiteit
Nederlands Recht
star Elsevier
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
14/19 Radboud Universiteit
Ondernemingsrecht
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
15/19 Radboud Universiteit
Recht & Economie (dubbele master)
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
16/19 Radboud Universiteit
Burgerlijk recht
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
17/19 Radboud Universiteit
Publiekrecht
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
18/19 Radboud Universiteit
Strafrecht
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
19/19 Maastricht University
Nederlands Recht
€ 308 gemiddelde kamerhuur
71 eerstejaars
67% vrouw
? uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Potentiële beroepen

advocaat
advocaat-generaal
ambtelijk secretaris or
docent juridische dienstverlening
docent recht
griffier
inspecteur overheidsinstelling
juridisch, rechtskundig adviseur
jurist
officier van justitie
parketsecretaris
procureur-generaal
raadsheer
rechter
bron: UWV