Deze opleiding

Het masterprogramma Gezondheidszorg landbouwhuisdieren en veterinaire volksgezondheid (LH/VV) valt onder de masteropleiding Diergeneeskunde. Je wordt opgeleid tot algemeen bevoegd dierenarts.

open_in_newwebsite

locatieUtrecht
diplomaMSc
typeregulier, 180 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesAVMA, CVMA, EAEVE, NVAO
croho-code66570
numerus fixus225plaatsen
honoursheeft honours track
In het masterprogramma LH/VV ligt de nadruk op de preventieve gezondheidszorg van landbouwhuisdieren. Je leert te kijken naar het bedrijf, de bedrijfsvoering, de productietechnische processen, de veehouder, de dieren en de omgeving waarin de dieren leven.

Het programma richt zich op:
  • Planmatig werken
  • Gezondheidsmanagement
  • Kwaliteitssystemen
  • Veterinaire volksgezondheid

Je verzamelt en analyseert vervolgens data en maakt een plan van aanpak. Je gaat in gesprek met de veehouder en adviseert om het bedrijf zo in te richten dat dieren gezond blijven en dat er geen/zo min mogelijk gezondheidsproblemen ontstaan. Je adviseert het bedrijf op het gebied van:
  • Diergezondheid
  • Dierwelzijn
  • Volksgezondheid

Je kunt gaan werken als practicus, maar ook terecht komen bij een farmaceutisch bedrijf, de voederindustrie of beleidsmatig aan de slag. De dierenarts is (ook) in de toekomst steeds meer preventief bezig en draagt zorg voor het voorkomen van gezondheidsproblemen bij dieren.

In aanmerking voor toelating komen studenten met een bachelordiploma diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht of EAEVE of AVMA -geaccrediteerde opleiding diergeneeskunde met aanvullende eisen.

Waarom aan de UU?

De masteropleiding Diergeneeskunde leidt op tot dierenartsen met een algemene bevoegdheid. De opleiding Diergeneeskunde wordt erkend door Europese organisaties en de overkoepelende organen in de Verenigde Staten en Canada. Dit betekent dat afgestudeerde dierenartsen met hun diploma wereldwijd aan de slag kunnen.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

tracks

track verdieping landbouwhuisdieren en veterinaire volksgezondheid (klinisch)

De doelstelling van de track verdieping landbouwhuisdieren en veterinaire volksgezondheid is dat je reeds opgedane kennis en vaardigheden verbreedt en / of verdiept.

De track bestaat uit drie onderdelen:

  • Kleine herkauwer (geit, schaap)
  • Senior coschap kliniek
  • Keuzecoschapweken.

track bestuur en beleid

.

De track bestuur en beleid is interessant voor je als je belangstelling hebt voor organisaties in de maatschappij die zich op een of andere wijze bezighouden met dieren en diergeneeskunde, maar ook als je politiek geïnteresseerd bent en inzicht wil krijgen in de invloed van de politiek op de diergeneeskunde.

track onderzoek

De track onderzoek is mogelijk je eerste stap in de opleiding tot onderzoeker..

Een onderzoeker die veterinair en biomedisch relevante thema's kan integreren, vraagstellingen op dit terrein kan formuleren en onderzoek zelfstandig kan uitvoeren.

trackThe master track Animal Welfare Management is developed in order to allow veterinarians to function in the rapidly developing part of the profession, situated at the interplay between animals, their owners, society, the environment, the economy and politics.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet32% zelfstudie
11% theorie
57% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
honours-/excellence program master diergeneeskunde

Het honoursprogramma master diergeneeskunde biedt excellente studenten de mogelijkheid om zich te verdiepen in veterinair wetenschappelijk onderzoek..

Soms kan het programma in de master een eerste stap zijn naar een later af te ronden promotieonderzoek.
Ongeveer 5% van de studenten kan deelnemen aan dit honoursprogramma. De selectieprocedure hiervoor vindt plaats in het derde jaar van de bachelor. Het programma start jaarlijks in september voorafgaand aan andere onderdelen van de master.
Het programma wordt gedurende één jaar fulltime gevolgd. Tijdens dat jaar volgt de student nauwelijks regulier onderwijs.

Toelating en kosten

startmomenten

1 februari 2022

collegegeld nog niet bekend

1 september 2021

collegegeld nog niet bekend

1 september 2022

collegegeld nog niet bekend

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
336kamerhuur in Utrechtrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1204totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

213 studenten volgen deze opleiding
66% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2019
?% daarvan is vrouw
30945 studenten aan de Universiteit Utrecht
59% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

D.S.K. (Diergeneeskundige Studenten Kring)


Op kamers in Utrecht

66691studenten studerend
31446studenten woonachtig   
€ 336gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
18 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/3 UU
Gezondheidszorg landbouwhuisdieren en veterinaire volksgezondheid
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
2/3 UU
Gezondheidszorg paard
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
3/3 UU
Geneeskunde van gezelschapsdieren
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.04.0
inhoud3.93.9
docenten3.63.6
studiefaciliteiten3.23.2
studielast3.13.1
studiebegeleiding3.23.2
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Gezondheidszorg landbouwhuisdieren en veterinaire volksgezondheid aan de Universiteit Utrecht is beoordeeld door 326 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.0 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
UULeraar VHO biologie full-time,part-time educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Biologie educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Biologie educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Biologie part-time educational+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

dierenarts
hoogleraar diergeneeskunde
keuringsdierenarts
universitair (hoofd)docent diergeneeskunde
veearts
veterinair patholoog
wetenschappelijk onderzoeker diergeneeskunde
bron: UWV

Contact

E: studievoorlichting@uu.nl
T: 030 2532670
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite