Farmacie

Universiteit Utrecht

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Het driejarige masterprogramma farmacie leidt je op tot basisapotheker: een geneesmiddelendeskundige die op wetenschappelijke basis een actieve rol vervult in de gezondheidszorg.

open_in_newwebsite

locatieUtrecht
diplomaMSc
typeregulier, 180 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code66157
numerus fixusnee
honoursnee
Het onderwijsprogramma is opgebouwd rond de kerntaken van de apotheker in de zorg, de industrie en het onderzoek: farmaceutische patiëntenzorg, medicatiebeleid, productzorg en farmaceutische bedrijfsvoering.

In dit programma volg je onderwijs in multidisciplinaire blokken, maak je vroeg kennis met de praktijk, doe je een onderzoeksproject en kies je voor een geneesmiddel- of patiëntgericht profiel met bijbehorende cursussen.

Je krijgt te maken met de meest recente ontwikkelingen in het farmaceutische vakgebied die relevant zijn voor de beroepspraktijk. Activerende onderwijsvormen zoals probleem gestuurd en projectonderwijs staan centraal.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouw
STUDIEJAAR 1
In het eerste jaar start je met vier kernblokken waarin de kerncompetenties van het beroep van apotheker centraal staan. Ook loop je aan het begin van dit jaar je eerste openbare apotheekstage van 5 weken. Verder maak je in deze fase al even kennis met de ziekenhuisapotheek.
STUDIEJAAR 2
In het tweede jaar vindt verdere verdieping plaats door je keuze van het onderzoeksproject en de profielblokken. Je krijgt de mogelijkheid aan de hand van de ervaringen, opgedaan in de onderwijsblokken en de stage van het eerste jaar, een keuze te maken tussen Geneesmiddel- of Patiëntgerichte blokken die het beste bij jouw toekomstverwachtingen en interesses passen.

Onderzoeksproject
In het onderzoeksproject leer je de academische vaardigheden uit de bachelor toepassen in een onderzoek. Daarbij heb je de vrijheid zelf een onderwerp te kiezen en uit te voeren, voorzover de beschikbare voorzieningen (begeleiding, apparatuur) dit mogelijk maken. Er moet wel een duidelijke relatie met farmacie zijn. De duur van het onderzoeksproject is ongeveer een half jaar.

STUDIEJAAR 3
In het laatste jaar worden de profielblokken afgerond. Daarna start de fase van de opleiding die geheel gericht is op de beroepspraktijk: apotheekmanagement en de stages in de openbare en ziekenhuisapotheek.

1e jaar
periode
beroepsstage
3e jaar
periode
beroepsstage stage

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet35% zelfstudie
25% theorie
40% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
mondelinge presentatie, stage, onderzoeksproject, werkcollege, hoorcollege, werkgroep, groepsopdracht, portfolio, groepsdiscussie, poster presentatie, individuele opdracht, practicum, zelfstudie, project, laboratoriumwerk
exchange programs
  • Partners in het buitenland - Nederland
    Dit programma heeft contracten met Erasmus+ partners in vele landen. Zie voor meer informatie: http://students.uu.nl/beta/farmacie-m/onderwijs/studeren-in-het-buitenland

Toelating en kosten

toelatingseisen

motivatiebrief

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
336kamerhuur in Utrechtrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1204totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

485 studenten volgen deze opleiding
62% daarvan is vrouw
2 eerstejaars gestart in 2017
100% daarvan is vrouw
30945 studenten aan de Universiteit Utrecht
59% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Utrecht

66691studenten studerend
31446studenten woonachtig   
€ 336gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
18 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/3 UU
Farmacie
€ 336 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
2/3 Universiteit Leiden
Farmacie
€ 350 gemiddelde kamerhuur
50 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
3/3 RUG
Farmacie
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.93.9
inhoud3.93.9
docenten3.63.7
studiefaciliteiten3.53.6
studielast3.43.4
studiebegeleiding3.43.3
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Farmacie aan de Universiteit Utrecht is beoordeeld door 148 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.9 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Van de afgestudeerde apothekers en farmaceuten vindt 98% binnen enkele maanden een baan op het eigen vakgebied. De toekomstverwachting met betrekking tot de werkgelegenheid in de farmacie is uitstekend.

Het merendeel van de afgestudeerde apothekers (circa 70%) is werkzaam in de gezondheidszorg als gevestigde of tweede apotheker in een openbare apotheek, of in een ziekenhuisapotheek. Anderen zijn werkzaam in de industrie, bij de overheid, als onderzoeker of als docent.

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Amsterdam UVABrain and Cognitive Sciences (research MSc) research+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

docent
industrie apotheker

Voor apothekers in de farmaceutische industrie zijn er diverse mogelijkheden:

  • ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen
  • geneesmiddelenbereiding in het groot
  • kwaliteitsbeheer van geneesmiddelen
  • registratie van geneesmiddelen
  • het geven van voorlichting en serviceverlening aan afnemers
  • commerciële functies

openbaar apotheker

Een groot deel van de afgestudeerden vindt zijn toekomst in de openbare apotheek (de apotheek om de hoek). De openbare apotheker is medebehandelaar en is daarmee samen met arts en patiënt verantwoordelijk voor het juiste geneesmiddel in de juiste samenstelling bij de juiste patiënt. Daarom zijn begeleiding van het geneesmiddelgebruik, advisering van patiënten en artsen en regelmatige beoordeling van de medicatie belangrijke taken. Als zelfstandig apotheker ben je ook verantwoordelijk voor een goede farmaceutische bedrijfsvoering.

overheid
ziekenhuisapotheker
bron: StudieData

Contact

Studiepunt farmacie
E: science.scph@uu.nl
T: +31 (0)30 – 253
W: Studiepunt farmacie
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite