Deze opleiding

Het geaccrediteerde masterprograma Bestuur en Beleid voor professionals versterkt uw analytische kracht bij de tegenstrijdige eisen rondom rationaliteit, legitimiteit en verantwoording.

open_in_newwebsite

locatieUtrecht
diplomaMSc
typeregulier, 60 EC
start1 februari
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur2 jaar deeltijd
accreditatiesNVAO
croho-code75057
numerus fixusnee
honoursnee
De master Bestuur en Beleid voor professionals is bedoeld voor leidinggevenden en beleidsmedewerkers werkzaam in het publieke domein. De studie is direct verbonden aan uw eigen organisatiecontext en uw persoonlijke ervaring. U leert reflecteren op eigen denken en handelen en ontwikkelt een combinatie van kennis, vaardigheden en attitudes om situaties in de professionele beroepspraktijk kritisch en adequaat te hanteren. Kennis van de bestuurs-, beleids- en organisatiewetenschappen draagt bij aan een heldere analyse van bestuurs-en beleidsprocessen. Hetzelfde geldt voor het leren toepassen van dit multidisciplinaire, theoretische perspectief op concrete vraagstukken die spelen in organisaties met een publieke functie.

In deze tweejarige master wordt u uitgedaagd om uw denken en handelen in de praktijk te toetsen aan theoretische kennis en praktijkervaring van anderen en daarop te reflecteren. U ontwikkelt een combinatie van kennis, vaardigheden en attitudes om situaties in de professionele bestuurs- en beleidspraktijk kritisch en adequaat te hanteren.

Wij verbinden uw werkervaring aan academische verdieping.

Waarom aan de UU?

Geaccrediteerde masteropleiding; kleinschalig, maximaal 22 deelnemers, combinatie wetenschap en praktijk; kennisuitwisseling diverse sectoren; multidisciplinariteit; gedurende 24 maanden met dezelfde groepssamenstelling; De programmacoördinator geeft sturing aan de koppeling van de praktijk van bestuur en beleid aan academische competenties. Bovendien bewaakt hij het individuele leerproces en het groepsproces.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwJaar 1:
 • Openbaar bestuur in beweging
 • Organiseren en organisaties
 • Actuele klassiekers
 • Beleid maken en sturen
 • Bestuur en beleid: synthese
 • Onderzoek

Jaar 2:
 • Publiek management
 • Sturing en verandering in organisaties
 • Besturen in internationaal perspectief
 • Normatieve en ethische dilemma's
 • Publieke verantwoording
 • Afstudeerproject
1e jaar
periode
1234
Actuele klassiekers: rationaliteit, macht en verantwoording
5 EC
Verantwoord besturen: trends in bestuur en samenleving
4 EC
Beleidscyclus: ontwikkelen, uitvoeren, handhaven en evalueren
5 EC
Mondeling tentamen
2 EC
Organiseren en organisaties van beleid en bestuur
5 EC
Onderzoek in beleid en bestuur: methoden en technieken
5 EC
2e jaar
periode
1234
Visies op sturing en interventie
4 EC
Multilevel governance
5 EC
Management in publieke domeinen
4 EC
Normatieve en ethische dilemma's bij bestuur en beleid
3 EC
Publieke verantwoording en verantwoordelijkheid
3 EC
Afstudeerproject

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet30% zelfstudie
30% theorie
40% praktijk
avondonderwijs30 %
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, literatuurstudie, colloquium, mondelinge presentatie, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, werkcollege, hoorcollege, werkgroep, groepsopdracht, groepsdiscussie, individuele opdracht, zelfstudie, seminar
docenten
alle kerndocenten zijn verbonden aan de USBO en zijn erkende deskundigen op hun vakgebied. Daarnaast worden voor specifieke onderwerpen gastdocenten ingezet.

Toelating en kosten

toelatingseisen

toelatingsgesprek

werkervaring
minimaal 4 jaar relevante werkervaring in strategische of beleidsfuncties.

motivatiebrief
combinatie van (motivatie-)brief en CV.

inbegrepen in collegegeld
lunch
examination
literature
study material

De stad

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2017
?% daarvan is vrouw
30945 studenten aan de Universiteit Utrecht
59% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

aan het woord: studenten en docenten

"Door toepassen van theorie in de eigen praktijk werd alles 'echt'"

directiesecretaris gemeente VenloVolgde het Masterprogramma Bestuur en Beleid voor professionals bij het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap, Universiteit Utrecht

Op het moment dat ik de overstap maakte van bestuursvoorlichter van de gemeente Venlo naar de functie van directiesecretaris binnen diezelfde gemeente beloofde ik mezelf om dit te combineren met een opleiding op het gebied van bestuur, beleid en organisatie. Ik was op dat moment 43 jaar en toe aan een doorstart op een ander vakgebied...
Ik ben gedurende mijn loopbaan altijd trainingen en cursussen blijven volgen, want ik vind het geweldig om nieuwe informatie en kennis op te doen en daardoor tot nieuwe inzichten te komen. Toch bleef het kriebelen: ik wilde een 'echte' opleiding volgen, én ik wilde mijn horizon verleggen richting bestuurs- en organisatieadvies. In de zomer van 2009 ben ik op zoek gegaan naar een opleiding die aansloot bij mijn achtergrond en bij mijn ambities. Omdat de universiteit Utrecht erg goed staat aangeschreven, ben ik daar begonnen, gewoon via de website. Uiteraard heb ik ook bij andere universiteiten gekeken. In Utrecht kwam ik al snel terecht bij de opleiding 'Bestuur en beleid voor professionals', een wat vage titel eerlijk gezegd, maar zodra ik het programma zag, was ik verkocht. Trends in bestuur en samenleving, organiseren en organisaties van beleid en bestuur, management in publieke domeinen, multilevel governance, publieke verantwoording. Precies de onderwerpen waar mijn belangstelling lag, en waar ik graag nog meer van wilde weten. Ook de aanpak zat als gegoten. De multidisciplinaire samenstelling van de groep heb ik echt als een verrijking ervaren. Het is zo boeiend om bij andere branches in de keuken te kijken. Het toepassen van de theorie in de eigen praktijk: daar was ik best wat sceptisch over in het begin. Dat belooft immers elke opleiding ons, nietwaar? Maar hier wordt het waargemaakt. Bij elke opdracht die we kregen, elk paper dat we moesten schrijven (en dat waren er veel!) kon ik gebruik maken van een actueel thema of dossier binnen mijn werksituatie. Daarmee wordt alles 'echt' wat je doet en wat je op papier zet. Het was een pittige opleiding in die zin dat het veel tijd kostte, zo'n vijftien tot twintig uur per week gemiddeld. In september 2009 ben ik begonnen en in oktober 2011 ben ik afgestudeerd. Een zeer dankbaar moment na al dat harde werken! Ik denk met veel plezier terug aan mijn studietijd en heb nog zeer geregeld contact met mijn studiegenoten. De studie heeft mijn huidige functie en mijzelf verrijkt en verbreed; ik pak nu veel sneller de adviesrol en laat van me horen. Dat smaakt naar meer, dus die geambieerde functie binnen het bestuurs- of organisatieadvies komt er ook wel!


lees verder ...
oud student
"de opzet van de cursus en met name de mogelijkheid om door middel van interviews met personen op de werkvloer verbinding te leggen met de literatuur leverde voor mij een hoog rendement op."

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/3 UU
Bestuur en beleid voor professionals
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
2/3 UU
Organisatie, cultuur en management
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
3/3 UU
Management van Publieke Vraagstukken
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Potentiële beroepen

ambtelijk secretaris or
bestuurder
docent juridische dienstverlening
gemeentesecretaris
hoogleraar rechtswetenschappen
inspecteur overheidsinstelling
manager algemene bestuursdienst
raadadviseur
secretaris overheidsdiensten
sectordirecteur gemeente
universitair (hoofd)docent rechtswetenschappen
voorzitter adviesorgaan (overheid)
wetenschappelijk onderzoeker rechtswetenschappen
wijkmanager
bron: UWV

Contact

Erika Winkler

Projectassistent

E: e.winkler@uu.nl
T: 030 253 8777
W: Erika Winkler
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite