Sociale geografie en planologie

Universiteit Utrecht

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

De studie sociale geografie en planologie kijkt naar de wereld om je heen vanuit twee gezichtspunten. Een geograaf doet vooral onderzoek en een planoloog beziet de toekomst en maakt plannen en beleid.

open_in_newwebsite

locatieUtrecht
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvooral Nederlands
deels Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd, deeltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56838
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
Als geograaf kijk je naar de inrichting van gebieden en naar de verschillen ertussen. We houden ons bijvoorbeeld bezig met de volgende vraag: Kunnen we politieke conflicten in de wereld verklaren door de ongelijke spreiding van grondstoffen? Als planoloog leer je van de veranderingen in de wereld en denk je na over de beste inrichting van een gebied. Moeten er nieuwe woningen komen buiten de bebouwde kom?

De opleiding bestaat uit twee delen: de major vormt maximaal driekwart van de opleiding, het overige deel is profileringruimte. In het eerste jaar maak je kennis met de sociale geografie en planologie. Je volgt verplichte vakken zoals Inleiding Sociale Geografie en Inleiding Planologie en keuzevakken, zoals Planningtheorie, Economische geografie en Stadsgeografie I; gebruik van de stad. Vervolgens specialiseer je je bijvoorbeeld in stadsgeografie, economische geografie of ontwikkelingsstudies.

Matching: ga na of een studie goed bij je past en doorloop je studie succesvol. Schrijf je in voor 1 mei en maak via verplichte studieactiviteiten uitgebreid kennis met de opleiding. Meer informatie vind je op www.uu.nl/matching.
de studiekeuzecheck

Waarom aan de UU?

 1. Grootste bacheloropleiding sociale geografie en planologie in Nederland. Alle geografische specialisaties zijn aanwezig.
 2. Combinatie van de vakgebieden sociale geografie en planologie.
 3. Na je eerste bachelorjaar bepaal je zelf welke richting het beste bij je past.
 4. Veel keuzemogelijkheden tijdens je studie om zelf je programma samen te stellen.
 5. Ruimte in het programma om eventueel cursussen bij andere opleidingen binnen de Universiteit Utrecht of daarbuiten te volgen.
 6. Een internationaal karakter: mogelijkheid om te studeren in het buitenland en buitenlandse excursies.
 7. Studievereniging V.U.G.S. waardoor je je medestudenten snel en goed leert kennen.
 8. Veel contact met de docenten.


Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwEen belangrijk kenmerk van de bacheloropleiding Sociale Geografie en Planologie van de Universiteit Utrecht is de grote keuzevrijheid. Je bepaalt zelf welke onderdelen het beste passen bij jouw ambitie en interesses. We raden je aan om ook vakken te volgen in het buitenland voor een bredere kijk op de wereld en je eigen omgeving.
1e jaar In het eerste jaar maak je kennis met de Sociale Geografie en Planologie. Je volgt vier verplichte vakken en vier keuzevakken. De invulling van de majorgebonden keuzeruimte is in het eerste jaar nog volledig vrij: je kunt deze ruimte benutten om je belangstelling te ontdekken.
periode
Excursie
Inleiding Planologie
Inleiding Sociale Geografie
Statistische analyse
Wetenschappelijke analyse en rapportage
2e jaar Vanaf het tweede studiejaar zul je een keuze maken om je meer op de Sociale Geografie óf op de Planologie te gaan richten. De invulling van de majorgebonden keuzevakken zal hiermee samenhangen. De bachelorfase sluit je af met een onderzoek dat past binnen de door jou gekozen richting. Het uiteindelijke verslag heet de bachelorthesis. Dat is je opstap naar de masterfase.
3e jaar
periode
Bachelorthesis
keuzevak stage

specialisaties

specialisatie Economische geografie

Economisch geografen zijn geïnteresseerd in hoe en waar mensen en bedrijven geld verdienen en uitgeven. Ze vragen zich bijvoorbeeld af waarom een bedrijf voor een bepaalde vestigingsplaats kiest.

specialisatie Stadsgeografie

Stadsgeografen bestuderen het gebruik en de beleving van de stedelijke omgeving. Waarom wonen bepaalde groepen in bepaalde wijken? Hoe reizen zij van huis naar werk en weer terug?

En waar zoeken zij vertier?

specialisatie Planologie

Planologen benaderen het vak op een toegepaste manier. Ze buigen zich over vragen zoals: de totstandkoming van ruimtelijke planning, hoe deze is ingebed in de maatschappij en welke belangen er spelen.

specialisatie Ontwikkelingsgeografie

van oudsher richten geografen in deze hoek zich op ontwikkelingsproblematiek. Ze onderzoeken onder andere welke effecten globalisering heeft op verschillende delen van de wereld.

specialisatie Regionale en culturele geografie

Regionaal geografen kunnen je meer vertellen over hoe regio's zijn ingebed in een groter geheel, welke samenhang er is tussen de inrichting van een regio en de economie, bevolking, cultuur, enz.

Ook identiteitsvraagstukken zijn regionaal geografen niet vreemd. Daarnaast oriënteer je op de educatieve toepassingsvelden waarin de omgevingswetenschappen een rol spelen.

specialisatie Geo Informatie

Werken met Geografische Informatie Systemen is een toegepaste vorm van geografie. Hoe je kunt werken met geografische gegevens en ze kunt gebruiken in onderzoek, staat centraal in deze richting.

Onderwijs

taal van onderwijs70% nl
30% en
onderwijsopzet50% zelfstudie
50% theorie
30% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, literatuurstudie, mondelinge presentatie, stage, computer opdrachten, onderzoek, onderzoeksproject, excursie, onderzoeksvoorstel, werkcollege, hoorcollege, ontwerpproject, werkgroep, groepsopdracht, workshop, groepsdiscussie, poster presentatie, individuele opdracht, zelfstudie, project, seminar
bindend studieadvies
 • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program Honours College Geowetenschappen

Getalenteerde en gemotiveerde studenten die een extra uitdaging zoeken, kunnen geselecteerd worden voor het honours programma.

Je kunt vanaf je eerste studiejaar deelnemen, maar ook als je aan het begin van het tweede jaar start, kun je nog voldoen aan alle eisen om in aanmerking te komen voor een honours bachelordiploma. Het in 3 jaar succesvol afronden van het honours programma, naast de normale bacheloropleiding, geeft recht op het honours bachelordiploma.

Toelating en kosten

toelaatbare profielen
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
336kamerhuur in Utrechtrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1204totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

745 studenten volgen deze opleiding
41% daarvan is vrouw
149 eerstejaars gestart in 2017
38% daarvan is vrouw
30945 studenten aan de Universiteit Utrecht
59% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

V.U.G.S.


Op kamers in Utrecht

66691studenten studerend
31446studenten woonachtig   
€ 336gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
18 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Kijk ook eens naar ..


Kom je er echt niet uit? Zoek hulp bij een studiekeuzeadviseur in jouw buurt.

opleidinggelijkenis met Sociale geografie en planologie
Bestuurs- en organisatiewetenschap
bekijk

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.14.0
inhoud3.83.8
docenten3.63.6
studiefaciliteiten3.53.5
studielast3.73.7
studiebegeleiding3.43.5
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Sociale geografie en planologie aan de Universiteit Utrecht is beoordeeld door 277 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.
bron: Universiteit Utrecht 2023
deze
opleiding
landelijk
studenttevredenheid 4 4
aantal eerstejaars 223 138
ervaren contacttijd per week 12-18 12-18
doorstroom naar tweede jaar 84% 77%
diploma binnen 4 jaar 68% 63%
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Als sociaal geograaf of planoloog kun je overal aan de slag. Sommigen gaan bij de overheid werken, anderen in het bedrijfsleven.
Denk bijvoorbeeld aan:

 • werken als stadsgeograaf bij adviesbureaus voor stadsinrichting
 • werken als economisch geograaf bij vastgoedontwikkelaars
 • planoloog bij adviesbureaus, projectontwikkelaars en ingenieursbureaus
 • educatiegeograaf bij een uitgever
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2244gemiddeld bruto maandloon
61%kans op een vaste baan
17%kans op een voltijd baan
40%kans op een baan op niveau
43%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
72%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
UvHBurgerschap & Kwaliteit van Samenlevengeen aanvullende eisen
Wageningen UniversityClimate Studies+ aanv. eisen
RUGClinical and Psychosocial Epidemiology researchgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitCommunicatiewetenschap+ 60 EC pre-master
RUGCPE Track Health Systems and Prevention researchgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityData Science and Society+ aanv. eisen
RUGDDM International Programme in Economic Geography geen aanvullende eisen
Wageningen UniversityDevelopment and Rural Innovation+ aanv. eisen
RUGEconomic Geographygeen aanvullende eisen
RUGRegional Competitiveness and Tradegeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitEnvironment and Society studies+ aanv. eisen
RUGEnvironmental and Infrastructure Planninggeen aanvullende eisen
RUGEuroculture (EM)geen aanvullende eisen
RUGEuropese Studiesgeen aanvullende eisen
Wageningen UniversityForest and Nature Conservation+ aanv. eisen
Wageningen UniversityGeo-information Science+ aanv. eisen
UUGeographical Information Management and Applications (GIMA) full-time,part-timegeen aanvullende eisen
TU DelftGeomatics+ aanv. eisen
RUGHeritage and Religion+ aanv. eisen
Amsterdam VUHeritage Studies full-time,part-time+ basiskennis
+ motivatiebrief
UUHuman Geography researchgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitHuman geography dual+ aanv. eisen
TU DelftIndustrial Ecology+ aanv. eisen
Wageningen UniversityInternational Development Studies+ aanv. eisen
UUInternational Development Studiesgeen aanvullende eisen
RUGIslands and Sustainability (EM)geen aanvullende eisen
Wageningen UniversityLandscape Architecture and Planning+ aanv. eisen
UULeraar VHO aardrijkskunde full-time,part-time educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Aardrijkskunde part-time educational+ 60 EC pre-master
Wageningen UniversityManagement, Economics and Consumer Studies+ aanv. eisen
UvHMaster Humanistiekgeen aanvullende eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
RUGPopulation Studies+ basiskennis
RUGReal Estate Studies+ aanv. eisen
RUGSociety, Sustainability and Planninggeen aanvullende eisen
Universiteit TwenteSpatial Engineering+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitSpatial Planning+ aanv. eisen
UUSpatial Planning full-time,part-time+ motivatiebrief
RUGSpatial Sciences researchgeen aanvullende eisen
UUSustainable Development research+ aanv. eisen
TU DelftTransport, Infrastructure and Logistics+ aanv. eisen
UUUrban and Economic Geography+ cijfergemiddelde
+ motivatiebrief
Wageningen UniversityUrban Environmental Management+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
+ cijfergemiddelde
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

afdelingshoofd ruimtelijke ordening
beleidsmedewerker infrastructuur
beleidsmedewerker planologie en volkshuisvesting
planoloog
verkeers- en stedenbouwkundige
verkeersplanoloog
bron: UWV

Contact

E: studievoorlichting@uu.nl
T: 030 2532670
bachelorvoorlichting geowetenschappen

voorlichter Sociale geografie en planologie

E: voorlichting.geo@uu.nl
T: 030 253 7403
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite