Communicatie- en informatiewetenschappen

Universiteit Utrecht

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

De bachelor CIW leidt studenten op tot specialisten die communicatieprocessen analyseren, duiden en optimaliseren in een veranderend medialandschap.

open_in_newwebsite

locatieUtrecht
diplomaBA
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56826
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
Je bestudeert hoe mensen in allerlei contexten met elkaar communiceren en wat daarbij de rol is van verschillende media.

Bij de bachelor in Utrecht krijg je een combinatie aangeboden van taalwetenschap en mediastudies. Je leert hoe wij met elkaar communiceren en hoe dit aan verandering onderhevig is.

De bachelor bereidt je voor op tal van beroepen in de media- en communicatiesector.

Matching: ga na of een studie goed bij je past en doorloop je studie succesvol. Schrijf je in voor 1 mei en maak via verplichte studieactiviteiten uitgebreid kennis met Communicatie- en informatiewetenschappen. Meer informatie vind je op www.uu.nl/matching.
de studiekeuzecheck

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

specialisaties

specialisatie Audiovisuele media en communicatiespecialisatie Communicatie, taal en interactiespecialisatie Cultuur, communicatie en diversiteitspecialisatie Digitale media en communicatieOnderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet70% zelfstudie
30% theorie
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
werkcollege, hoorcollege, groepsopdracht, practicum, zelfstudie
bindend studieadvies
  • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden

Toelating en kosten

toelaatbare profielen
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
336kamerhuur in Utrechtrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1204totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

295 studenten volgen deze opleiding
73% daarvan is vrouw
61 eerstejaars gestart in 2017
67% daarvan is vrouw
30945 studenten aan de Universiteit Utrecht
59% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Contact
Communicatie en informatiewetenschappen

Op kamers in Utrecht

66691studenten studerend
31446studenten woonachtig   
€ 336gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
18 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/11 UU
Communicatie- en informatiewetenschappen
€ 336 gemiddelde kamerhuur
123 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/11 RUG
Communication and Information Studies
€ 303 gemiddelde kamerhuur
9 eerstejaars
88% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/11 Radboud Universiteit
International Business Communication
€ 315 gemiddelde kamerhuur
120 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
4/11 Radboud Universiteit
Communicatie- en Informatiewetenschappen
€ 315 gemiddelde kamerhuur
117 eerstejaars
70% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
5/11 Tilburg University
Communicatie- en Informatiewetenschappen
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
40% Nederlandstalig
60% Engelstalig
6/11 Amsterdam VU
Language and Media
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
7/11 Amsterdam VU
Language Learning and Language Teaching
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
8/11 Amsterdam VU
Communication and Information Studies
€ 424 gemiddelde kamerhuur
34 eerstejaars
85% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
9/11 Amsterdam VU
English Language and Communication Studies
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
10/11 Amsterdam VU
Communicatie- en Informatiewetenschappen
€ 424 gemiddelde kamerhuur
68 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
11/11 Amsterdam VU
Media en Journalistiek
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Kijk ook eens naar ..


Kom je er echt niet uit? Zoek hulp bij een studiekeuzeadviseur in jouw buurt.

opleidinggelijkenis met Communicatie- en informatiewetenschappen
International Business Communication
Radboud Universiteit
bekijk

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.83.9
inhoud3.63.6
docenten3.53.6
studiefaciliteiten3.33.6
studielast3.73.5
studiebegeleiding3.53.5
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Communicatie- en informatiewetenschappen aan de Universiteit Utrecht is beoordeeld door 100 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.8 uit 5.
bron: Universiteit Utrecht 2022
deze
opleiding
landelijk
studenttevredenheid 3.9 3.9
aantal eerstejaars 74 100
ervaren contacttijd per week 12-18 12-18
doorstroom naar tweede jaar 85% 65%
diploma binnen 4 jaar 64% 56%
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Met het bachelordiploma op zak kun je een master gaan volgen om je verder te specialiseren. Er zijn nog geen cijfers bekend van studenten die na de bachelor direct de arbeidsmarkt op gaan. Veel studenten gaan verder met een masterprogramma.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2059gemiddeld bruto maandloon
61%kans op een vaste baan
19%kans op een voltijd baan
29%kans op een baan op niveau
49%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
64%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
RUGApplied Linguistics - TEFL+ aanv. eisen
Amsterdam VUComparative Arts and Media Studies+ aanv. eisen
Amsterdam VUDesign Cultures+ aanv. eisen
UvHBurgerschap & Kwaliteit van Samenlevengeen aanvullende eisen
ErasmusBusiness Information Management+ basiskennis
Radboud UniversiteitCommerciële Communicatie+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitCommunicatie en Beïnvloedinggeen aanvullende eisen
RUGCommunicatie en educatiegeen aanvullende eisen
UUCommunicatie en organisatie+ motivatiebrief
+ erkende certificaten
Tilburg UniversityCommunicatie- en Informatiewetenschappen+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitCommunicatie- en Informatiewetenschappen (brede master)geen aanvullende eisen
Amsterdam VUJournalistiek+ basiskennis
+ motivatiebrief
Amsterdam VUMultimodal Communicationgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitCommunicatiewetenschap+ 60 EC pre-master
Universiteit TwenteCommunication Sciencegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUCulture, Organization and Management+ aanv. eisen
Tilburg UniversityData Science and Society+ aanv. eisen
RUGDigital Humanitiesgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitEuropese Studies+ aanv. eisen
UUFilm- en televisiewetenschapgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityFilosofie part-time+ 30 EC pre-master
Radboud UniversiteitGlobal Communication and Diversitygeen aanvullende eisen
UUHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
UUInterculturele communicatie+ aanv. eisen
Tilburg UniversityKunst- en Cultuurwetenschappen+ aanv. eisen
RUGLanguage and Cognition research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitLanguage Variation and Multilingualism+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Nederlands educational+ 90 EC pre-master
UULeraar VHO Nederlands full-time,part-time educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Nederlands educational+ aanv. eisen
Tilburg UniversityLerarenopleiding Nederlands - educatieve master educational+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitLinguistics and Communication Sciences (research) research+ cijfergemiddelde
+ toelatingsgesprek
+ motivatiebrief
Tilburg UniversityMarketing Management+ 30 EC pre-master
ErasmusMarketing Management+ basiskennis
UvHMaster Humanistiekgeen aanvullende eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitNederland-Duitsland Studies+ toelatingsgesprek
+ motivatiebrief
UUNew Media and Digital Culture+ aanv. eisen
Tilburg UniversityOrganization and Management Studies+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitProsociale Communicatie+ 60 EC pre-master
Amsterdam VUWork and Organizational Psychology+ aanv. eisen
Universiteit TwentePublic Administration+ 15 EC pre-master
Tilburg UniversityResearch Master in Linguistics and Communication Sciences research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitTaalwetenschappen/Linguistics+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitTourism and Culturegeen aanvullende eisen
RUGVertalen in Europa+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

account director reclame
account executive reclame
bedrijfsjournalist
communicatieadviseur
communicatiemedewerker
communicatietrainer
creative director reclame
manager pr en reclame
mediaplanner
patiëntenvoorlichter
pers- en publieksvoorlichter
pr adviseur
tekstschrijver
traffic manager reclame
bron: UWV