Bestuurs- en organisatiewetenschap

Universiteit Utrecht

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

In de opleiding bestuurs- en organisatiewetenschap richten we ons op het besturen en organiseren van publieke vraagstukken, in wisselwerking met politieke en maatschappelijke ontwikkelingen.

open_in_newwebsite

locatieUtrecht
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code50007
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
De bachelor bestuurs- en organisatiewetenschap koppelt onderwijs en onderzoek aan actuele ontwikkelingen in de samenleving. Die ontwikkelingen bestudeer je vanuit verschillende perspectieven en disciplines. Je maakt kennis met de praktijk van bijvoorbeeld overheidsorganisaties, ziekenhuizen, scholen en adviesbureaus. Je leert verschillende onderzoeksmethoden hanteren en je ontwikkelt je sociale en professionele vaardigheden. De opleiding wordt gekenmerkt door interactiviteit en persoonlijke betrokkenheid. Wij verwachten van jou dan ook een gemotiveerde, actieve houding.

De opleiding bestaat uit een hoofdprogramma, dat maximaal driekwart van de opleiding vormt, en de keuzeruimte. In het eerste jaar leer je de belangrijkste theorieën en onderzoeksopvattingen en in het tweede jaar verdiep je je inzicht. In het derde jaar, je profileringsruimte, houd je je o.a. bezig met een leerkring, waarin je zelfstandig met medestudenten aan de slag gaat, begeleid door docenten. Je kunt hierbij denken aan de leerkringen 'Management van human resources' of 'Governance, democratie en verantwoording'. Daarnaast is er ruimte voor vrije keuzecursussen. Je sluit ieder bachelorjaar af met een onderzoek.
de studiekeuzecheck

Waarom aan de UU?

Bij B&O bestudeer je actuele ontwikkelingen in de samenleving. Je volgt kleinschalig en interactief onderwijs. Er is aandacht voor de praktijk en je verwerft professionele vaardigheden voor de arbeidsmarkt. In de Keuzegids Hoger Onderwijs en de onderwijsenquête van Elsevier is Bestuurs- en Organisatiewetenschap in Utrecht al meerdere jaren uitgeroepen tot de beste opleiding op dit gebied in Nederland. In 2017 kreeg de opleiding het kwaliteitszegel van de Keuzegids Hoger Onderwijs.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
1e jaar In het eerste jaar laten we zien wat het domein van B&O precies is.
periode
B&O klassieken
Bestuurskunde: bestuur, beleid en organisatie
Economie en openbare financiën
Inleiding onderzoek naar B&O: methoden en statistiek
Kwantitatief onderzoek naar publieke organisaties
Managementwetenschappen: management van dienstverlening
Ontwikkelingen in de Nederlandse samenleving
Organisatiewetenschappen: perspectieven op organiseren
2e jaar In het tweede jaar gaan we vervolgens dieper in op de kerndisciplines van het vakgebied.
periode
Beleid, rationaliteit en macht
Comparative analysis of political institutions
Kwalitatief onderzoek
Organisaties en organiseren
Staats- en Bestuursrecht
Wetenschapsfilosofie
Keuzevak keuzevak
3e jaar In het derde jaar krijg je ruimte voor een stage, studieperiode in het buitenland of keuzevakken. Daarna ga je publieke vraagstukken analyseren vanuit governance, organisatieontwikkeling en het management van organisaties en je leert daarover adviseren. Bovendien volg je een leerkring, waarin je samenwerkt rondom een thema. Deze rond je af met een bacheloronderzoek en –scriptie.
periode
Keuzevak keuzevak
Keuzevak keuzevak
Keuzevak keuzevak
Keuzevak keuzevak
Bacheloronderzoek afstuderen
stage keuzevak stage

specialisaties

specialisatie Governance, democratie en verantwoordingspecialisatie Organiseren van interactiespecialisatie Toekomst van werk: management van mens en organisatiespecialisatie Organisaties in bewegingspecialisatie Publiek managementspecialisatie Civil Society: organiseren tussen staat en marktOnderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet30% zelfstudie
35% theorie
35% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, literatuurstudie, mondelinge presentatie, stage, onderzoek, onderzoeksproject, excursie, onderzoeksvoorstel, werkcollege, hoorcollege, werkgroep, groepsopdracht, workshop, groepsdiscussie, zelf-evaluatie, individuele opdracht, zelfstudie, project, seminar
bindend studieadvies
  • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program B&O Academie

De B&O Academie is het kader waarin de verbredende, verdiepende, onderscheidende en internationale activiteiten van de bacheloropleiding Bestuurs- en organisatiewetenschap zijn samengebracht.

Je kunt daarbij denken aan (interdisciplinaire) onderzoeksprojecten naast het reguliere programma, een boekenclub waarin meer literatuur gelezen wordt, modules die samen met de studievereniging worden georganiseerd, een stage, studeren in het buitenland of deelname aan een internationaal onderzoeksproject.

Toelating en kosten

toelaatbare profielen
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
hbo-ptoelaatbaar
toelatingseisen

toelatingsgesprek

instaptoets

cijferlijst

reference letter

motivatiebrief

inbegrepen in collegegeld
registration fee
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
336kamerhuur in Utrechtrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1204totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

348 studenten volgen deze opleiding
54% daarvan is vrouw
76 eerstejaars gestart in 2017
55% daarvan is vrouw
30945 studenten aan de Universiteit Utrecht
59% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Perikles
Perikles is de studievereniging van Bestuurs- en Organisatiewetenschap. Perikles is een jonge snelgroeiende vereniging die op het moment al 500 leden heeft. Perikles organiseert uiteenlopende activiteiten die zowel educatief als ontspannend van aard zijn.
Hierbij valt te denken aan lezingen over actuele vakgerelateerde onderwerpen, debatten, stedentrips, feesten, loopbaanoriëntatie actviteiten en borrels. Daarnaast kunnen leden hun studieboeken met korting bij sv Perikles kopen.

Op kamers in Utrecht

66691studenten studerend
31446studenten woonachtig   
€ 336gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
18 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/2 UU
Bestuurs- en organisatiewetenschap
€ 336 gemiddelde kamerhuur
76 eerstejaars
55% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/2 Amsterdam VU
Bestuurs- en Organisatiewetenschap
€ 424 gemiddelde kamerhuur
52 eerstejaars
48% vrouw
? uur contacttijd/week
85% Nederlandstalig
15% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Kijk ook eens naar ..


Kom je er echt niet uit? Zoek hulp bij een studiekeuzeadviseur in jouw buurt.

opleidinggelijkenis met Bestuurs- en organisatiewetenschap
Sociale geografie en planologie
bekijk
Wiskunde
bekijk
Informatiekunde
bekijk

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.34.0
inhoud4.23.8
docenten4.13.7
studiefaciliteiten3.23.4
studielast3.93.9
studiebegeleiding3.93.5
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Bestuurs- en organisatiewetenschap aan de Universiteit Utrecht is beoordeeld door 140 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.3 uit 5.
bron: Universiteit Utrecht 2023
deze
opleiding
landelijk
studenttevredenheid 4.5 4.2
aantal eerstejaars 95 108
ervaren contacttijd per week 12-18 12-18
doorstroom naar tweede jaar 100% 78%
diploma binnen 4 jaar 77% 63%
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Natuurlijk kun je na je bachelor gaan werken. Je kansen op een goede baan zijn groter als je eerst nog een masteropleiding volgt. De meeste studenten vinden daarna snel een baan. Zij dragen nu bij aan de inrichting van de samenleving en zijn aan het werk in startposities als beleidsmedewerker, organisatieadviseur, manager of onderzoeker. Soms als trainee bij een ministeries of adviesbureau, als projectmanager, als HRM adviseur of als beleidsmedewerker bij een gemeente of de provincie.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Tijdens de hele opleiding heb je contact met organisaties waar je als B&O'er zou kunnen werken. Je leert wetenschappelijk onderzoek doen in de praktijk, er zijn gastcolleges door professionals en bovendien wordt je in het onderwijs op het gebied van vaardigheden goed voorbereid op het functioneren in een organisatie. Afgestudeerden verwerven daardoor uitstekende startposities als trainee, projectleider, beleidsmedewerker, onderzoeker of adviseur bij zowel publieke als private organisaties.
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2432gemiddeld bruto maandloon
71%kans op een vaste baan
12%kans op een voltijd baan
53%kans op een baan op niveau
43%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
72%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Amsterdam VUBeleid, Communicatie en Organisatiegeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitBeleidsadviseringgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitBesturen van veiligheidgeen aanvullende eisen
UUBestuur en beleidgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitBestuur en Management van Lokale Vraagstukkengeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityBestuurskundegeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitBestuurskundegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUBesturen van Maatschappelijke Organisaties full-time,part-timegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUBesturen van Veiligheid full-time,part-timegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUKwaliteit van Besturen full-time,part-timegeen aanvullende eisen
UvHBurgerschap & Kwaliteit van Samenlevengeen aanvullende eisen
UUCommunicatie, beleid en managementgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUCommunicatiewetenschapgeen aanvullende eisen
Wageningen UniversityCommunication, Health and Life Sciences+ aanv. eisen
Universiteit LeidenCrisis and Security Management+ aanv. eisen
Amsterdam VUCulture, Organization and Managementgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityData Science and Society+ aanv. eisen
Universiteit TwenteEuropean Studiesgeen aanvullende eisen
Wageningen UniversityForest and Nature Conservation+ 30 EC pre-master
UUHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
ErasmusHuman Resource Management+ basiskennis
TU EindhovenInnovation Management+ 30 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Maatschappijleer educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Maatschappijleer part-time educational+ 60 EC pre-master
Universiteit LeidenManagement van de publieke sector - MSc.+ aanv. eisen
UvHMaster Humanistiekgeen aanvullende eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
UUOrganisaties, verandering en managementgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityOrganization and Management Studies+ aanv. eisen
Universiteit TwentePublic Administrationgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenPublic Administration - MSc.+ aanv. eisen
Universiteit LeidenEconomics and Governance - MSc.+ aanv. eisen
Universiteit LeidenInternational and European Governance - MSc.+ aanv. eisen
Universiteit LeidenPublic Management and Leadership - MSc.+ aanv. eisen
UUPubliek Managementgeen aanvullende eisen
UUResearch in Public Administration and Organisational Science researchgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUSociologie full-time,part-timegeen aanvullende eisen
UUSportbeleid en sportmanagement dualgeen aanvullende eisen
UUStrategic Human Resource Managementgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityStrategic Management+ 30 EC pre-master
UUStrategisch human resource managementgeen aanvullende eisen
RUGWerk en Zingeving+ aanv. eisen
ErasmusZorgmanagement part-timegeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

(management) trainee
adviseur
beleidsmedewerker
onderzoeker
projectleider
bron: StudieData

Contact

Anneke Versluis

Aanmelding, selectie & toelating B&O

Hetty Faber

Studieadviseur

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite