Deze opleiding

In deze master leer je hoe je de impact van wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen op de maatschappij kritisch kunt analyseren en beoordelen.

open_in_newwebsite

locatieEnschede
diplomaMSc
typeregulier, 120 EC
start1 september
taalvolledig Engels
opleidingsduur2 jaar voltijd, deeltijd
accreditatiesnvao
croho-code60024
numerus fixusnee
honoursnee
Een groot deel van ons leven is verbonden met technologie, en ook elke grote instelling is in toenemende mate afhankelijk van technologie. Er is een steeds grotere vraag naar deskundigen die het complexe samenspel tussen wetenschap, technologie en maatschappij begrijpen. In de master Philosophy of Science, Technology & Society aan de Universiteit Twente leer je kritisch na te denken over de rol van wetenschap en technologie in de samenleving. In deze tweejarige, Engelstalige master analyseer je vanuit een filosofische benadering de voordelen en gevaren van moderne technologieën en onderzoek je hoe bedrijven en overheden relevante digitale oplossingen kunnen implementeren. Je gaat in op complexe politiek-bestuurlijke en maatschappelijke uitdagingen en leert om te gaan met meerdere - en vaak tegenstrijdige - belangen van stakeholders. Afronding van deze master biedt je veel, uiteenlopende carrièremogelijkheden: je kunt onder meer aan de slag als overheidsadviseur, conceptontwikkelaar of als innovatieadviseur bij een onafhankelijke onderzoeksinstelling, of bijvoorbeeld als business developer bij een verzekeringsmaatschappij.

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
onderwijsopzet50% zelfstudie
25% theorie
25% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, groepsopdracht, groepsdiscussie, individuele opdracht, stage, hoorcollege, onderzoeksproject, mondelinge presentatie, zelfstudie, werkcollege, werkgroep

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2024

aanmelding deadline : 1 juli 2024
collegegeld nog niet bekend

1 september 2023

aanmelding deadline : 1 juli 2023
wettelijk tarief : € 1693 (€847 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 14000
niet-EU/EER studenten : € 14000

toelatingseisen

basiskennis

vooropleiding

De stad

studentaantallen

53 studenten volgen deze opleiding
40% daarvan is vrouw
11 eerstejaars gestart in 2019
27% daarvan is vrouw
9921 studenten aan de Universiteit Twente
35% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.44.4
inhoud4.24.2
docenten4.24.2
studiefaciliteiten4.14.1
studielast3.83.8
studiebegeleiding3.83.8
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Philosophy of Science, Technology & Society aan de Universiteit Twente is beoordeeld door 23 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.4 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
UULeraar VHO filosofie full-time,part-time educationalgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Filosofie educationalgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Filosofie educationalgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Filosofie part-time educationalgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

hoogleraar filosofie
universitair (hoofd)docent filosofie
wetenschappelijk onderzoeker filosofie
bron: UWV