Deze opleiding

Na de eenjarige, Engelstalige master Environmental & Energy Management ben je in staat sociaal-technologische veranderprocessen op energie-, water- en milieugebied te leiden, beheren en sturen.

open_in_newwebsite

locatieLeeuwarden
diplomaMSc
typeregulier, 60 EC
start1 september
taalvolledig Engels
opleidingsduur1 jaar voltijd, deeltijd
accreditatiesNVAO
croho-code69319
numerus fixusnee
honoursnee
Met deze masteropleiding - die je volgt in Leeuwarden, Friesland - word je een deskundig bestuurder en manager op het gebied van milieu, energie en water, drie cruciale natuurlijke hulpbronnen die nauw met elkaar samenhangen.
De uitdagingen van onze tijd – zoals klimaatverandering, uitputting van hulpbronnen of verstedelijking – vragen om professionals die sociaal-technologische verandering kunnen organiseren, beheren en leiden. Deze combinatie van denken en doen vormt de kern van de opleiding. De master geeft je kennis en vaardigheden mee in disciplines als management, (openbaar) bestuur en recht. Je richt je op de administratieve, organisatorische en technische oorzaken van water-, milieu- of energieproblemen, en op strategieën voor verantwoord beheer en duurzame ontwikkeling.
Er zijn drie specialisaties: Energy Management, Environmental Management en Water Management. Je kunt aan de slag bij de overheid of in een multidisciplinair team van ondernemers, consultants of onderzoekers.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
EnergyDe specialisatie Energiemanagement helpt je om kansen en problemen te begrijpen die samenhangen met de overgang naar een duurzamere configuratie van maatschappelijke energiesystemen, waaronder energiemarkten, regio's, steden, gemeenschappen en industrieën. Je duikt dieper in het mondiale energiesysteem, inclusief de onderliggende bestuursstructuren en- afhankelijkheden en gebruikt deze inzichten om implicaties te vinden voor verandering in de energiesector.

EnvironmentalDe overgang naar een groene economie is een uitdaging, omdat het een fundamentele transformatie vereist van de manier waarop onze economie werkt, inclusief industriële processen, het gebruik van hulpbronnen en consumptiepatronen. Wil je inzicht krijgen in de belangrijkste concepten en principes die managementstrategieën in de richting van ecologische en sociale duurzaamheid sturen? Dan is de specialisatie Milieumanagement iets voor jou.

WaterDe toenemende vraag naar water, in combinatie met een groeiende bevolking, klimaatverandering en aantasting van het milieu, heeft waterbeheer tot een kritiek punt gemaakt voor duurzame ontwikkeling en klimaatverandering. Wat is er nodig om de duurzaamheid en veerkracht van waterbronnen en watervoorziening te waarborgen? De specialisatie Watermanagement helpt je om verantwoorde strategieën te bedenken voor het beheer van waterbronnen en het tegen gaan van klimaatverandering.

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, groepsopdracht, groepsdiscussie, individuele opdracht, hoorcollege, onderzoeksproject, zelf-evaluatie, zelfstudie, werkcollege, werkgroep, workshop

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2024

aanmelding deadline : 1 juli 2024
collegegeld nog niet bekend

toelatingseisen

universitaire bachelor
Bachelorgraad in (gerelateerde) natuur, technische, milieu of sociale wetenschappen. Andere studies alleen in combinatie met relevante werkervaring.

werkervaring
Aan te raden.

basiskennis
Goede communicatievaardigheden. Interesse in milieu- en energievraagstukken.

vooropleiding

studie kosten
bron: Universiteit Twente
bedrag kostenpost
€ 480per jaar
€ 310per jaar