Deze opleiding

This two-year master's programme provides you with a thorough introduction to the general philosophy and methodology of statistical modelling, data analysis and data science.

open_in_newwebsite

locatieLeiden
diplomaMSc
typeregulier, 120 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Engels
opleidingsduur2 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60957
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
The two-year master's programme in Statistical Science provides you with a thorough introduction to the general philosophy and methodology of statistical modelling and data analysis. The programme consists of a core programme shared by all students, and specialisation specific courses, electives, an internship or research project and master's thesis. You can specialise in either life and behavioural sciences, where the emphasis is on the application in multidisciplinary environments, or in data sciences where you focus more on data mining, pattern recognition and deep learning.

The field of statistics, like other areas of applied mathematics, often attracts students who are interested in the analysis of patterns in data: developing, understanding, abstracting, and packaging analytical methods for general use in other subject areas. Statistics is also, by definition, an information science. Imaginative use of both computing power and new computing environments drives much current research - so an interest in computation and/or computer science can also be a start for a statistician. With the growing importance of data within our society, you will be highly in demand with a degree in Statistical Sciences.
Deze opleiding heeft meerdere vormen :
Discover why our students choose the Statistical Science master's programme

Waarom aan de Universiteit Leiden?

Why study Statistical Science at Leiden University?
  • Each specialisation offers you a unique combination of knowledge and expertise. These allow for a thorough preparation for a career as a data scientist, researcher or statistician anywhere.
  • Job perspectives after graduation are great: statisticians and data scientists are highly sought after in various industries.
  • The programme is a collaborative effort between various institutes in Leiden, Wageningen UR and VUMC.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

specialisaties

specialisatie Statistical Science for the Life and Behavioural Sciences: Data Science for Statistical ScienceThe Data Science for Statistical Science specialisation gives you a better understanding of statistical models, especially in relation to Data Science, including their application and interpretation in a broad range of empirical research. With this knowledge, you'll be able to critically study scientific research and develop new models and techniques. Topics that will be discussed within this programme are Data Mining, Machine Learning, Networks, Pattern Recognition, and Deep Learning.

Are you interested in the statistical aspects of data science and its application? Do you feel at ease with and be attracted to quantitative and mathematical techniques and concepts? Then the master's specialisation in data science is the right choice. You will learn practical skills such as statistical programming, statistical consultation, database management and written and oral presentation of analysis and research results.

specialisatie Statistical Science for the Life and Behavioural Sciences: Statistical ScienceYou will gain a thorough knowledge and understanding of statistical models, including their application and interpretation in a broad range of empirical research. Key topics of the programme are longitudinal analysis, genomics, genetics, high dimensional (“big”) data, medical imaging and psychometrics. You will gain practical skills such as statistical programming, statistical consultation, and being able to write and orally present analyses and research results. After the programme you will be able to critically study scientific research and develop new models and techniques. This specialisation emphasises the application of statistics in the multidisciplinary environments of the life and behavioural sciences.

Do you want to get a thorough introduction to the general philosophy and methodology of statistical modelling and data analysis? Then this master's specialisation is the right choice. You will also gain knowledge of statistical methods and research designs as used in a broad range of empirical research, and practical skills such as statistical programming, statistical consultation, and written and oral communication of research results.

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
onderwijsopzet40% zelfstudie
30% theorie
30% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, computer opdrachten, excursie, groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, practicum, project, stage, werkcollege, werkgroep, zelfstudie
onderwijsvormen
Courses combine lectures and hands-on tutorials. Most courses include assignments, a project and/or presentations. During the Statistical Consulting course students will meet and work with real clients. The internship usually takes place at an institute or company outside university and consists of a practical research project. The final product is the master's thesis, concerning a big research project carried out under the supervision of one of the professors in the program.
doelstelling
The nominal duration of the program is two years (120 ECTS). The programme consists of mandatory courses, specialisation courses, electives, an internship (10 ECTS), and a master's thesis (24 ECTS).
The first year consists of core courses and specialisation courses. The second year consists mostly of specialisation courses, an internship and writing a master's thesis.

Core courses are: Statistics & Probability, Mathematics for Statisticians, Statistical Computing with R, Linear & Generalized Linear Models and Linear Algebra, Bayesian Statistics, Multivariate and Multidimensional Data Analysis, Mixed and Longitudinal modelling, Advanced Statistical Computing, and Statistical Consulting.

Specialisation courses are: Introduction to the Life and Behavioural Sciences, Study Designs, R for LBS, Survival Analysis*, Statistical Genetics*, Psychometrics and Structural Equation Modelling*, Statistical Learning*, and High-dimensional Data Analysis*.

During the 7-8 week internship, students are free to apply their knowledge and skills at positions in a wide array of institutes and companies. The master's thesis is targeted to be more theoretical with stringent requirements in terms of supervision and academic content.

  • Indicates courses that are not mandatory but can be chosen from (electives).


Toelating en kosten

startmomenten

1 februari 2021

aanmelding deadline : 1 december 2020
collegegeld nog niet bekend

1 september 2020

aanmelding deadline : 15 juni 2020
wettelijk tarief : € 2143 (€1072 in het eerste jaar)
niet-EU/EER studenten : € 18300

1 september 2021

aanmelding deadline : 15 juni 2021
collegegeld nog niet bekend

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
350kamerhuur in Leidenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1218totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

79 studenten volgen deze opleiding
54% daarvan is vrouw
36 eerstejaars gestart in 2017
58% daarvan is vrouw
27713 studenten aan de Universiteit Leiden
59% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

De Leidsche Flesch
De Leidsche Flesch is de studievereniging voor Natuurkunde, Sterrenkunde, Wiskunde en Informatica. De voornaamste doelen van De Leidsche Flesch zijn het bijdragen aan het contact tussen haar leden en de wetenschap en het bijdragen aan het contact tussen de leden onderling.
Deze dingen probeert ze te realiseren door een breed scala aan activiteiten te organiseren, zoals (lunch)lezingen, excursies, studiereizen, maar ook borrels, feesten, pubquizzen en allerlei andere dingen. Verder laten we de studenten alvast kennismaken met wat er allemaal mogelijk is na hun studie: behalve oriëntatie op mogelijkheden om door te gaan in het onderzoek laten we de leden ook kennismaken met het bedrijfsleven, d.m.v. bijvoorbeeld bedrijfslezingen of inhousedagen.

Voor de eerstejaars organiseert De Leidsche Flesch elk begin van het collegejaar het eerstejaarsweekend. Dit weekend biedt eerstejaars de mogelijkheid om kennis te maken met elkaar en met de vereniging. Het eerstejaarsweekend vindt plaats in het weekend na de eerste twee collegeweken.

Verder is er bij De Leidsche Flesch de mogelijkheid om zelf dingen te organiseren door in een commissie te gaan, of je kan je aansluiten bij een gilde.

Een ander belangrijk aspect - en tevens voor velen een reden om lid te worden - van De Leidsche Flesch waar elk lid van profiteert is de boekenactie. Twee keer per jaar organiseert De Leidsche Flesch een boekenactie, waarbij alle leden hun boeken gemakkelijk en met korting via internet bij ons kunnen bestellen.

Op kamers in Leiden

31058studenten studerend
12630studenten woonachtig   
€ 350gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/3 Universiteit Leiden
Statistical Science for the Life and Behavioural Sciences
€ 350 gemiddelde kamerhuur
36 eerstejaars
58% vrouw
? uur contacttijd/week
2/3 Universiteit Leiden
Statistical Science
€ 350 gemiddelde kamerhuur
36 eerstejaars
33% vrouw
? uur contacttijd/week
3/3 Universiteit Leiden
Statistical Science
€ 350 gemiddelde kamerhuur
36 eerstejaars
58% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.93.9
inhoud4.04.0
docenten4.04.0
studiefaciliteiten3.43.4
studielast3.23.2
studiebegeleiding3.43.4
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Statistical Science for the Life and Behavioural Sciences aan de Universiteit Leiden is beoordeeld door 21 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.9 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Students graduated in Statistical Science are in high demand: almost all students find jobs within six months after graduation, but a large group is immediately employed! About half of the students find jobs at companies and research institutes outside university, and the other half starts a PhD project.
There is a large demand for applied statisticians at both the master's and the PhD level. Job opportunities can be found in, but are not limited to, biomedical research institutes, health care, TNO Institutes, agricultural research institutes and companies, bio-technology companies, pharmaceutical industry, educational testing service (ETS, CITO), the national institute of public health and the environment (RIVM), social survey institutes such as Statistics Netherlands (CBS), the Social and Cultural Planning Office (SCP), the National Forensic Institute (NFI), marketing companies, banking, food industry and other industries.

Contact

Studielijn Universiteit Leiden
E: studielijn@leidenuniv.nl
T: +31 (071)5271111
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite