Rechtsgeleerdheid

Universiteit Leiden

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Dit eenjarige programma biedt een gedegen en veelzijdige juridische opleiding, met uitstekende perspectieven op de arbeidsmarkt.

open_in_newwebsite

locatieLeiden
diplomaLLM
typeregulier, 60 EC
start1 februari, 1 september
taalvoornamelijk Nederlands
zeer weinig Engels
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60084
numerus fixusnee
honoursnee
Als Leids jurist verwerf je een grondige kennis van het recht, en daarnaast krijg je inzicht in hoe het recht tot stand komt en op welke systemen het gefundeerd is. Daardoor ben je na je afstuderen in staat je kennis uit te breiden en te verdiepen. In deze zeer goed aangeschreven opleiding volgen alle studenten één gezamenlijk vak waarin de verschillende hoofdgebieden van het recht worden geïntegreerd. Daarnaast volg je verdiepende vakken op het rechtsgebied dat je hebt gekozen. De specialisaties zijn: Civiel recht, Arbeidsrecht, Encyclopedie en filosofie van het recht, Financieel recht, Ondernemingsrecht, Staats- en bestuursrecht, Straf- en strafprocesrecht, European law en Public International law. De twee laatste worden in het Engels onderwezen. Veel docenten van de faculteit hebben ruime ervaring in de beroepspraktijk. Studie, praktijk en onderzoek zijn daarom sterk met elkaar verweven. Bovendien maken de docenten deel uit van nationale en internationale onderzoeksnetwerken, waarvan je als student profiteert.

Deze opleiding heeft meerdere vormen :

Onderwijs

taal van onderwijs80% nl
20% en
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, individuele opdracht, hoorcollege, mondelinge presentatie, onderzoek, zelfstudie, werkgroep
onderwijsvormen
In de masteropleiding heb je te maken met verschillende onderwijsvormen:<ul><li>Hoorcolleges en werkgroepen</li><li>Unieke onderwijsvormen <i>privatissimum </i>en <i>practicum</i>.
Het onderwijs is intensief door de unieke onderwijsvormen privatissimum en practicum. Tijdens deze intensieve vakken train je vaardigheden die je in de praktijk als jurist nodig hebt. 
 • Scriptie. Voor de scriptie voer je zelfstandig een onderzoek uit en verwoord je dit in een wetenschappelijk betoog.


 • doelstelling
  De meeste studenten vinden snel na afronding van hun masterprogramma een passende functie.
  Vaak als gevolg van een stage of juridische bijbaan werken ze in kernfuncties van juridische organisaties, ministeries, kantoren en bedrijven. In Nederland maar in toenemende mate internationaal.


  Toelating en kosten

  startmomenten

  1 februari 2023

  aanmelding deadline : 1 december 2022
  collegegeld nog niet bekend

  1 september 2022

  aanmelding deadline : 1 juni 2022
  wettelijk tarief : € 2209 (€1105 in het eerste jaar)
  instellingstarief : € 2209

  1 september 2023

  aanmelding deadline : 1 juni 2023
  collegegeld nog niet bekend

  toelatingseisen

  basiskennis

  vooropleiding

  Inschatting maandelijkse studiekosten

  bron: Nibud
  bedragkostenpost
  350kamerhuur in Leidenrond het landelijk gemiddelde
  22internet+tv
  152boodschappen/kostgeld
  32telefoon
  117verzekeringen
  172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
  80studieboeken en -spullen
  29drinken/snoep/snacks
  77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
  30contributies/abonnementen
  132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
  42vervoernaast de OV-kaart
  45overig

  € 1218totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
  Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

  Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

  Studenten en studentenleven

  studentaantallen

  1273 studenten volgen deze opleiding
  62% daarvan is vrouw
  147 eerstejaars gestart in 2017
  71% daarvan is vrouw
  27713 studenten aan de Universiteit Leiden
  59% daarvan is vrouw
  bron: StudieData

  studievereniging

  ELSA Leiden
  De grote kracht van ELSA is haar uitgestrekte Europese netwerk. De activiteiten die ELSA organiseert zijn onder te verdelen in drie categorieën; Academic Activities, Seminars & Conferences en STEP (Student Trainee Exchange Programme).

  Op kamers in Leiden

  31058studenten studerend
  12630studenten woonachtig   
  € 350gemiddelde kamerprijs
  kamer betaalbaarheid
  20 m2gemiddelde kameroppervlak
  kamer beschikbaarheid
  bron: Nationale Studenten Enquête

  aan het woord: studenten en docenten

  Prof. dr. Schrijver
  "Wij zijn veeleisend maar onze studenten willen graag uitgedaagd worden, zo is mijn ervaring."

  "Het internationale recht heeft veel élan, met een grote diversiteit aan rechtsbronnen en een veelheid van rechtsdeelnemers, statelijke en niet-statelijke. Leiden heeft de oudste leerstoel internationaal recht van Nederland en geniet ook internationaal naam en faam op dit vakgebied. Bijzonder is dat onze stafmedewerkers ook zitting hebben in tal van relevante instellingen of deze adviseren...
  Die interculturaliteit motiveert studenten en ook ons als docenten zeer. Een aantal colleges bieden wij op de vestiging van de Universiteit Leiden in Den Haag aan. Onze studenten hebben onder meer toegang tot de bibliotheek van het Vredespaleis, een van de mooiste juridische bibliotheken ter wereld. Dat is echt een voorrecht.

  Bijzonder aan deze master is de onderwijsmethode die wij toepassen: het privatissimum en het practicum. We laten onze studenten zelfstandig een actuele internationale rechtszaak uitzoeken. Zo heeft Argentinië buurland Uruguay aangeklaagd vanwege de bouw van een vervuilende papierfabriek aan de grensrivier. Steeds spelen studenten een andere rol: de ene week zijn zij advocaat, dan weer aanklager of rechter. Iedere week dienen mijn studenten een paper in te leveren waarin tegenstellingen tussen nationaal en internationaal economisch en milieurecht aan de orde komen. Wij zijn veeleisend maar studenten waarderen dat zeer. Zij willen graag uitgedaagd worden, zo is mijn ervaring."


  lees verder ...

  Keuzehulp

  Unsplashed background img 2

  Studievergelijker

  1/22 Universiteit Leiden
  Rechtsgeleerdheid
  € 350 gemiddelde kamerhuur
  147 eerstejaars
  71% vrouw
  ? uur contacttijd/week
  80% Nederlandstalig
  20% Engelstalig
  2/22 Universiteit Leiden
  Ondernemingsrecht
  € 350 gemiddelde kamerhuur
  147 eerstejaars
  71% vrouw
  ? uur contacttijd/week
  100% Nederlandstalig
  3/22 Universiteit Leiden
  Arbeidsrecht
  € 350 gemiddelde kamerhuur
  147 eerstejaars
  71% vrouw
  ? uur contacttijd/week
  100% Nederlandstalig
  4/22 Universiteit Leiden
  European Law
  € 350 gemiddelde kamerhuur
  147 eerstejaars
  71% vrouw
  ? uur contacttijd/week
  100% Engelstalig
  5/22 Universiteit Leiden
  Straf- en strafprocesrecht
  € 350 gemiddelde kamerhuur
  147 eerstejaars
  71% vrouw
  ? uur contacttijd/week
  100% Nederlandstalig
  6/22 Universiteit Leiden
  Staats- en bestuursrecht
  € 350 gemiddelde kamerhuur
  147 eerstejaars
  71% vrouw
  ? uur contacttijd/week
  100% Nederlandstalig
  7/22 Universiteit Leiden
  Financieel recht
  € 350 gemiddelde kamerhuur
  147 eerstejaars
  71% vrouw
  ? uur contacttijd/week
  100% Nederlandstalig
  8/22 Universiteit Leiden
  Encyclopedie en filosofie van het recht
  € 350 gemiddelde kamerhuur
  147 eerstejaars
  71% vrouw
  ? uur contacttijd/week
  100% Nederlandstalig
  9/22 Universiteit Leiden
  Civiel recht
  € 350 gemiddelde kamerhuur
  147 eerstejaars
  71% vrouw
  ? uur contacttijd/week
  100% Nederlandstalig
  10/22 Universiteit Leiden
  Public International Law
  € 350 gemiddelde kamerhuur
  147 eerstejaars
  71% vrouw
  ? uur contacttijd/week
  100% Engelstalig
  11/22 Tilburg University
  Rechtsgeleerdheid
  star
  € 253 gemiddelde kamerhuur
  ? eerstejaars
  NAN% vrouw
  ? uur contacttijd/week
  100% Nederlandstalig
  12/22 Amsterdam VU
  Strafrecht
  gemiddelde kamerhuur
  ? eerstejaars
  NAN% vrouw
  ? uur contacttijd/week
  13/22 Amsterdam VU
  International Migration and Refugee Law
  € 424 gemiddelde kamerhuur
  24 eerstejaars
  66% vrouw
  ? uur contacttijd/week
  100% Engelstalig
  14/22 Amsterdam VU
  Conflicthantering, Rechtspraak en Mediation
  gemiddelde kamerhuur
  ? eerstejaars
  NAN% vrouw
  ? uur contacttijd/week
  15/22 Amsterdam VU
  Jurist en Overheid
  gemiddelde kamerhuur
  ? eerstejaars
  NAN% vrouw
  ? uur contacttijd/week
  16/22 Amsterdam VU
  Internet, Intellectuele eigendom en ICT
  gemiddelde kamerhuur
  ? eerstejaars
  NAN% vrouw
  ? uur contacttijd/week
  17/22 Amsterdam VU
  European and International Law
  € 424 gemiddelde kamerhuur
  24 eerstejaars
  66% vrouw
  ? uur contacttijd/week
  100% Engelstalig
  18/22 Amsterdam VU
  International Technology Law
  € 424 gemiddelde kamerhuur
  24 eerstejaars
  66% vrouw
  ? uur contacttijd/week
  100% Engelstalig
  19/22 Amsterdam VU
  Privaatrecht
  gemiddelde kamerhuur
  ? eerstejaars
  NAN% vrouw
  ? uur contacttijd/week
  20/22 Amsterdam VU
  Rechtsgeleerdheid
  € 424 gemiddelde kamerhuur
  24 eerstejaars
  66% vrouw
  ? uur contacttijd/week
  70% Nederlandstalig
  30% Engelstalig
  21/22 Amsterdam VU
  Arbeidsrecht
  gemiddelde kamerhuur
  ? eerstejaars
  NAN% vrouw
  ? uur contacttijd/week
  22/22 Amsterdam VU
  Bouwrecht
  gemiddelde kamerhuur
  ? eerstejaars
  NAN% vrouw
  ? uur contacttijd/week
  disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

  Feiten en / studie in cijfers

  studentoordelen

  bron: Nationale Studenten Enquete
  deze
  opleiding
  landelijk
  algemeen oordeel4.14.1
  inhoud4.04.0
  docenten3.93.9
  studiefaciliteiten3.73.5
  studielast3.53.5
  studiebegeleiding3.33.3
  De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
  In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

  Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden is beoordeeld door 337 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.

  Na de studie

  Unsplashed background img 2

  Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

  De master Rechtsgeleerdheid biedt goede carrièreperspectieven.
  De opleiding staat hoog aangeschreven bij werkgevers als gevolg van de gedegen scholing en de ruime aandacht die er is voor het ontwikkelen van praktische schrijf-, spreek-, en onderzoeksvaardigheden.Als afgestudeerde kun je terecht in functies bij o.a.:
  • (inter)nationale advocatenkantoren en de rechterlijke macht:
  • multinationals, banken en verzekeringsmaatschappijen, en het midden- en kleinbedrijf, bijvoorbeeld als bedrijfsjurist, directiesecretaris of beleidsmedewerker:
  • belangenorganisaties zoals consumenten-, werkgevers- en werknemersorganisatie:
  • non-profit organisaties:
  • de overheid:
  • de journalistiek:
  • het hoger of wetenschappelijk onderwijs.


  aansluitende masteropleidingen

  instellingopleidinginstroomeisen
  UUEuropean Criminal Justice in a Global Contextgeen aanvullende eisen
  Universiteit LeidenInternational Civil and Commercial Law (Advanced LL.M.)+ motivatiebrief
  + cijfergemiddelde
  Amsterdam UVAInternational Tax Law + aanv. eisen
  Amsterdam UVAPrivaatrechtelijke rechtspraktijkgeen aanvullende eisen
  Universiteit LeidenPublic International Law (Advanced LL.M.)+ motivatiebrief
  + cijfergemiddelde
  bron: doorstroommatrix.nl

  Potentiële beroepen

  advocaat
  advocaat-generaal
  ambtelijk secretaris or
  docent juridische dienstverlening
  docent recht
  griffier
  inspecteur overheidsinstelling
  juridisch, rechtskundig adviseur
  jurist
  officier van justitie
  parketsecretaris
  procureur-generaal
  raadsheer
  rechter
  bron: UWV

  Contact

  Studielijn Universiteit Leiden
  E: studielijn@leidenuniv.nl
  T: +31 (071)5271111
  Meer informatie?
  Bezoek de website van deze opleiding.

  open_in_newwebsite