Rechtsgeleerdheid

Universiteit Leiden

Unsplashed background img 2

Deze opleidingopen_in_newwebsite

diplomaLLM
typeregulier, 0 EC
start1 februari, 1 september
opleidingsduur0 dagen deeltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60084
numerus fixusnee
honoursnee
Dit eenjarige programma biedt een gedegen en veelzijdige juridische opleiding, met uitstekende perspectieven op de arbeidsmarkt.Als Leids jurist verwerf je een grondige kennis van het recht, en daarnaast krijg je inzicht in hoe het recht tot stand komt en op welke systemen het gefundeerd is. Daardoor ben je na je afstuderen in staat je kennis uit te breiden en te verdiepen. In deze zeer goed aangeschreven opleiding volgen alle studenten één gezamenlijk vak waarin de verschillende hoofdgebieden van het recht worden geïntegreerd. Daarnaast volg je verdiepende vakken op het rechtsgebied dat je hebt gekozen.De specialisaties zijn: Civiel recht, Arbeidsrecht, Encyclopedie en filosofie van het recht, Financieel recht, Ondernemingsrecht, Staats- en bestuursrecht, Straf- en strafprocesrecht, European law en Public International law. De twee laatste worden in het Engels onderwezen.Veel docenten van de faculteit hebben ruime ervaring in de beroepspraktijk. Studie, praktijk en onderzoek zijn daarom sterk met elkaar verweven. Bovendien maken de docenten deel uit van nationale en internationale onderzoeksnetwerken, waarvan je als student profiteert.Het onderwijs van de master Public International Law is in Leiden en Den Haag.

Deze opleiding heeft meerdere vormen :

Onderwijs

avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, individuele opdracht, hoorcollege, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, werkcollege
onderwijsvormen
In de masteropleiding heb je te maken met verschillende onderwijsvormen:<ul><li>Hoorcolleges en werkgroepen</li><li>Unieke onderwijsvormen <i>privatissimum </i>en <i>practicum</i>.
Het onderwijs is intensief door de unieke onderwijsvormen privatissimum en practicum. Tijdens deze intensieve vakken train je vaardigheden die je in de praktijk als jurist nodig hebt. 
 • Scriptie. Voor de scriptie voer je zelfstandig een onderzoek uit en verwoord je dit in een wetenschappelijk betoog.


 • doelstelling
  De meeste studenten vinden snel na afronding van hun masterprogramma een passende functie.
  Vaak als gevolg van een stage of juridische bijbaan werken ze in kernfuncties van juridische organisaties, ministeries, kantoren en bedrijven. In Nederland maar in toenemende mate internationaal.


  Toelating en kosten

  startmomenten

  1 februari 2023

  aanmelding deadline : 1 december 2022
  collegegeld nog niet bekend

  1 september 2023

  aanmelding deadline : 1 juni 2023
  collegegeld nog niet bekend

  Inschatting maandelijkse studiekosten

  bron: Nibud
  bedragkostenpost
  0kamerhuur in onder landelijk gemiddelde
  22internet+tv
  152boodschappen/kostgeld
  32telefoon
  117verzekeringen
  172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
  80studieboeken en -spullen
  29drinken/snoep/snacks
  77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
  30contributies/abonnementen
  132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
  42vervoernaast de OV-kaart
  45overig

  € 868totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
  Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

  Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

  Studenten en studentenleven

  studentaantallen

  1130 studenten volgen deze opleiding
  62% daarvan is vrouw
  101 eerstejaars gestart in 2019
  75% daarvan is vrouw
  27713 studenten aan de Universiteit Leiden
  59% daarvan is vrouw
  bron: StudieData

  Op kamers in

  ?studenten studerend
  ?studenten woonachtig   
  gemiddelde kamerprijs
  ?gemiddelde kamerprijs
  ? m2gemiddelde kameroppervlak
  ?kamer beschikbaarheid
  bron: Nationale Studenten Enquête

  Keuzehulp

  Unsplashed background img 2

  Studievergelijker

  1/6 Universiteit Leiden
  Rechtsgeleerdheid
  gemiddelde kamerhuur
  ? eerstejaars
  NAN% vrouw
  ? uur contacttijd/week
  2/6 Universiteit Leiden
  Financieel recht
  gemiddelde kamerhuur
  ? eerstejaars
  NAN% vrouw
  ? uur contacttijd/week
  3/6 Universiteit Leiden
  Arbeidsrecht
  gemiddelde kamerhuur
  ? eerstejaars
  NAN% vrouw
  ? uur contacttijd/week
  4/6 Universiteit Leiden
  Rechtsgeleerdheid
  gemiddelde kamerhuur
  ? eerstejaars
  NAN% vrouw
  ? uur contacttijd/week
  5/6 Open Universiteit
  Rechtsgeleerdheid
  gemiddelde kamerhuur
  ? eerstejaars
  NAN% vrouw
  ? uur contacttijd/week
  6/6 Amsterdam VU
  Rechtsgeleerdheid
  € 424 gemiddelde kamerhuur
  ? eerstejaars
  NAN% vrouw
  ? uur contacttijd/week
  70% Nederlandstalig
  30% Engelstalig
  disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

  Feiten en / studie in cijfers

  studentoordelen

  bron: Nationale Studenten Enquete
  deze
  opleiding
  landelijk
  algemeen oordeel4.14.1
  inhoud4.04.0
  docenten3.93.9
  studiefaciliteiten3.73.5
  studielast3.53.5
  studiebegeleiding3.33.3
  De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
  In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

  Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden is beoordeeld door 337 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.

  Na de studie

  Unsplashed background img 2

  Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

  De master Rechtsgeleerdheid biedt goede carrièreperspectieven.
  De opleiding staat hoog aangeschreven bij werkgevers als gevolg van de gedegen scholing en de ruime aandacht die er is voor het ontwikkelen van praktische schrijf-, spreek-, en onderzoeksvaardigheden.Als afgestudeerde kun je terecht in functies bij o.a.:(inter)nationale advocatenkantoren en de rechterlijke macht: multinationals, banken en verzekeringsmaatschappijen, en het midden- en kleinbedrijf, bijvoorbeeld als bedrijfsjurist, directiesecretaris of beleidsmedewerker: belangenorganisaties zoals consumenten-, werkgevers- en werknemersorganisatie: non-profit organisaties: de overheid: de journalistiek: het hoger of wetenschappelijk onderwijs.


  aansluitende masteropleidingen

  instellingopleidinginstroomeisen
  UUEuropean Criminal Justice in a Global Contextgeen aanvullende eisen
  Universiteit LeidenInternational Civil and Commercial Law (Advanced LL.M.)+ motivatiebrief
  + cijfergemiddelde
  Amsterdam UVAInternational Tax Law + aanv. eisen
  Amsterdam UVAPrivaatrechtelijke rechtspraktijkgeen aanvullende eisen
  Universiteit LeidenPublic International Law (Advanced LL.M.)+ motivatiebrief
  + cijfergemiddelde
  bron: doorstroommatrix.nl

  Potentiële beroepen

  advocaat
  advocaat-generaal
  ambtelijk secretaris or
  docent juridische dienstverlening
  docent recht
  griffier
  inspecteur overheidsinstelling
  juridisch, rechtskundig adviseur
  jurist
  officier van justitie
  parketsecretaris
  procureur-generaal
  raadsheer
  rechter
  bron: UWV

  Contact

  Studielijn Universiteit Leiden
  E: studielijn@leidenuniv.nl
  T: +31 (071)5271111
  Meer informatie?
  Bezoek de website van deze opleiding.

  open_in_newwebsite