Rechtsgeleerdheid: Straf- en strafprocesrecht

Universiteit Leiden

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Deze specialisatie richt zich op het strafrechtelijk stelsel en de criminele politiek, die zich in een (inter)nationaal verschuivende juridische en maatschappelijke context bevinden.

open_in_newwebsite

locatieLeiden
diplomaLLM
typeregulier, 60 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60084
numerus fixusnee
honoursnee
Deze eenjarige master leidt je op tot jurist en geeft je de bagage die je nodig hebt in de strafrechtspraktijk. De onderwijsthema's zijn actueel en internationaal en sluiten nauw aan bij het onderzoek van de docenten en ander onderzoek dat aan het Instituut voor Strafrecht en Criminologie gelieerd is. Het Instituut heeft nauwe banden met de strafrechtspraktijk, zoals de rechtbanken in Den Haag en Haarlem en het Openbaar Ministerie in Den Haag. Hierdoor heb je uitstekende stagemogelijkheden. Na je afstuderen kom je terecht op een gevarieerde arbeidsmarkt. De ervaring leert dat afgestudeerden snel een baan vinden.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, individuele opdracht, hoorcollege, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, werkcollege
onderwijsvormen
Deze opleiding combineert academische verdieping en de dagelijkse praktijk.In de masteropleiding kent verschillende onderwijsvormen:·        Hoorcolleges/ werkgroepen·        Unieke onderwijsvormen privatissimum en practicum. Het onderwijs is intensief door de unieke onderwijsvormen privatissimum en practicum. Tijdens deze intensieve vakken train je vaardigheden die je in de praktijk als jurist nodig hebt.·        Scriptie. 


doelstelling
De meeste studenten Straf-en Strafprocesrecht vinden snel na afronding van hun masterprogramma een passende functie.
Vaak als gevolg van een stage of juridische bijbaan werken ze in kernfuncties van juridische organisaties, ministeries, kantoren en bedrijven . In Nederland maar in toenemende mate internationaal.


Toelating en kosten

startmomenten

1 februari 2023

aanmelding deadline : 1 december 2022
collegegeld nog niet bekend

1 september 2022

aanmelding deadline : 1 juni 2022
wettelijk tarief : € 2209 (€1105 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 2209

1 september 2023

aanmelding deadline : 1 juni 2023
collegegeld nog niet bekend

toelatingseisen

basiskennis

vooropleiding

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
350kamerhuur in Leidenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1218totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

1273 studenten volgen deze opleiding
62% daarvan is vrouw
147 eerstejaars gestart in 2017
71% daarvan is vrouw
27713 studenten aan de Universiteit Leiden
59% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Leiden

31058studenten studerend
12630studenten woonachtig   
€ 350gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Prof. Cleiren
Testimonial Prof. Cleiren

“Je komt op voor zaken die wij allemaal belangrijk vinden.”

“Strafrecht gaat over de hele samenleving en alle individuen daarbinnen. Dit recht heeft twee kanten: het streeft naar een veilige samenleving zonder criminaliteit, en het biedt bescherming aan verdachten. Dat is belangrijk, want iedereen kan ineens slachtoffer zijn, of zelfs verdachte worden van een strafbaar feit. Als strafrecht-jurist kom je op voor zaken die wij allemaal belangrijk vinden: eigendommen, goederen en je eigen lijf. Deze waarden staan bij iedereen heel hoog op de prioriteitenlijst...
Je bent altijd bezig met de publieke zaak én met mensen. Iedere zaak is weer heel anders en er zijn geen vaste antwoorden.

Onze afstudeerrichting Strafrecht bevat een Practicum en een Privatissimum. Bij het eerste trainen we ambachtelijke vaardigheden, bijvoorbeeld door een pleidooi te schrijven. Het Privatissimum richt zich op de wetenschappelijke vaardigheden. Zo onderzoeken de studenten bijvoorbeeld de rol van de burger in het strafproces. In beide onderwijsvormen schrijven studenten teksten, vonnissen of annotaties. De student traint zijn vaardigheden heel breed, want tijdens de werkgroepen voeren we ook discussies en houden de studenten presentaties. Daarnaast maken we de student vertrouwd met klassieke strafrechtsdenkers, criminologie, handhaving, sancties en internationale dimensies van het strafrecht.

Kortom, deze afstudeerrichting is door het karakter van het vakgebied heel boeiend, en dat versterken we nog eens door het strafrecht vanuit allerlei perspectieven te benaderen. De diverse onderwijsvormen maken het programma bovendien enorm gevarieerd.”


lees verder ...

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/22 Universiteit Leiden
Straf- en strafprocesrecht
€ 350 gemiddelde kamerhuur
147 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/22 Universiteit Leiden
Staats- en bestuursrecht
€ 350 gemiddelde kamerhuur
147 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/22 Universiteit Leiden
European Law
€ 350 gemiddelde kamerhuur
147 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
4/22 Universiteit Leiden
Arbeidsrecht
€ 350 gemiddelde kamerhuur
147 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/22 Universiteit Leiden
Civiel recht
€ 350 gemiddelde kamerhuur
147 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/22 Universiteit Leiden
Financieel recht
€ 350 gemiddelde kamerhuur
147 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/22 Universiteit Leiden
Encyclopedie en filosofie van het recht
€ 350 gemiddelde kamerhuur
147 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
8/22 Universiteit Leiden
Ondernemingsrecht
€ 350 gemiddelde kamerhuur
147 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
9/22 Universiteit Leiden
Public International Law
€ 350 gemiddelde kamerhuur
147 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
10/22 Universiteit Leiden
Rechtsgeleerdheid
€ 350 gemiddelde kamerhuur
147 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
11/22 Tilburg University
Rechtsgeleerdheid
star
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
12/22 Amsterdam VU
Privaatrecht
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
13/22 Amsterdam VU
Strafrecht
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
14/22 Amsterdam VU
Conflicthantering, Rechtspraak en Mediation
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
15/22 Amsterdam VU
Jurist en Overheid
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
16/22 Amsterdam VU
Internet, Intellectuele eigendom en ICT
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
17/22 Amsterdam VU
European and International Law
€ 424 gemiddelde kamerhuur
24 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
18/22 Amsterdam VU
International Technology Law
€ 424 gemiddelde kamerhuur
24 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
19/22 Amsterdam VU
International Migration and Refugee Law
€ 424 gemiddelde kamerhuur
24 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
20/22 Amsterdam VU
Bouwrecht
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
21/22 Amsterdam VU
Rechtsgeleerdheid
€ 424 gemiddelde kamerhuur
24 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
22/22 Amsterdam VU
Arbeidsrecht
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.14.1
inhoud4.04.0
docenten3.93.9
studiefaciliteiten3.73.5
studielast3.53.5
studiebegeleiding3.33.3
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Rechtsgeleerdheid: Straf- en strafprocesrecht aan de Universiteit Leiden is beoordeeld door 337 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Met de master Straf- en strafprocesrecht heb je goede vooruitzichten op de arbeidsmarkt. Er is altijd vraag naar juristen die in strafrecht gespecialiseerd zijn.
Onze afgestudeerden werken in functies in de rechtspleging, bijvoorbeeld:
 • op advocatenkantoren:
 • bij de griffies van de rechtbanken:
 • bij het Openbaar Ministerie:
 • bij de politie.
Andere carrièremogelijkheden zijn:
 • de reclassering:
 • de kinderbescherming:
 • de Nationale Ombudsman:
 • bureaus van sociale raadslieden:
 • verzekeringsmaatschappijen:
 • het bedrijfsleven:
 • een beleids- of adviesfunctie bij een ministerie of gemeente.
Ga je liever de wetenschap in? Ook daar zijn tal van mogelijkheden zoals:
 • de universiteit:
 • het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van Justitie:
 • het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving.
Ook kun je met deze studie de RAIO-opleiding tot rechter of officier van justitie volgen, of een opleiding doen aan de Academie voor Wetgeving.


aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
UUEuropean Criminal Justice in a Global Contextgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenInternational Civil and Commercial Law (Advanced LL.M.)+ motivatiebrief
+ cijfergemiddelde
Amsterdam UVAInternational Tax Law + aanv. eisen
Amsterdam UVAPrivaatrechtelijke rechtspraktijkgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenPublic International Law (Advanced LL.M.)+ motivatiebrief
+ cijfergemiddelde
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

advocaat
advocaat-generaal
ambtelijk secretaris or
docent juridische dienstverlening
docent recht
griffier
inspecteur overheidsinstelling
juridisch, rechtskundig adviseur
jurist
officier van justitie
parketsecretaris
procureur-generaal
raadsheer
rechter
bron: UWV

Contact

Studielijn Universiteit Leiden
E: studielijn@leidenuniv.nl
T: +31 (071)5271111
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite