Rechtsgeleerdheid: Staats- en bestuursrecht

Universiteit Leiden

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

In deze specialisatie bestudeer je het staatsrecht en het bestuursrecht als één geïntegreerd geheel. Er is daarbij veel aandacht voor de wisselwerking tussen nationaal en Europees recht.

open_in_newwebsite

locatieLeiden
diplomaLLM
typeregulier, 60 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60084
numerus fixusnee
honoursnee

Aandacht voor de invloed over en weer van nationaal staats- en bestuursrecht en internationaal en Europees recht is het handelsmerk van dit eenjarige programma. Een dergelijke integrale benadering is cruciaal in de huidige rechtspraktijk.

Er zijn in ieder geval vijf redenen om de afstudeerrichting Staats- en bestuursrecht te volgen:

    ·Het staats- en bestuursrecht wordt in Leiden bestudeerd als een geïntegreerd geheel; ·Onze docenten behoren tot de wetenschappelijke top, en velen zijn tevens werkzaam in de praktijk; ·De afstudeerrichting Staats- en bestuursrecht biedt kleinschalig en innovatief onderwijs; ·Er zijn veel mogelijkheden voor persoonlijke begeleiding; ·De masterspecialisatie biedt uitstekende carrièreperspectieven.
Voor afgestudeerden is het vinden van een baan geen enkel probleem. Er is grote vraag naar staats- en bestuursrechtjuristen en de mogelijkheden zijn bijzonder divers.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
individuele opdracht, hoorcollege, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, werkcollege
onderwijsvormen
Met deze master bieden we je een jaar aan waarin we veel van je vragen, maar waarin je je ook kunt ontwikkelen tot een kritisch en veelzijdig jurist.

Je leert goed je weg te vinden in het steeds complexer wordende recht. Je krijgt feeling met rechtswetenschappelijke vraagstukken en met de werking van het staats- en bestuursrecht in de praktijk. Ook de ontwikkeling van je mondelinge en schriftelijke juridische vaardigheden vinden we erg belangrijk. Je sluit de opleiding af met een scriptie.doelstelling
Juristen met expertise op het gebied van staats- en bestuursrecht zijn erg in trek op de arbeidsmarkt.

De master heeft bijzondere aandacht in het onderwijs voor de doorwerking van het Europese recht in de Nederlandse rechtsorde.Toelating en kosten

toelatingseisen

vooropleiding

basiskennis

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
350kamerhuur in Leidenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1218totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

1273 studenten volgen deze opleiding
62% daarvan is vrouw
147 eerstejaars gestart in 2017
71% daarvan is vrouw
27713 studenten aan de Universiteit Leiden
59% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Leiden

31058studenten studerend
12630studenten woonachtig   
€ 350gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Knigge
Testimonial Willem

“De docenten zijn gerenommeerde specialisten en doorgaans werkzaam in de praktijk.”

“Vaak kijken medestudenten mij verbaasd aan als ik ze vertel dat ik Staats- en bestuursrecht studeer. Veel studenten lijken het vak staats- en bestuursrecht in de Bachelor ingewikkeld en saai te vinden. Ook ikzelf heb het tentamen voor het bachelorvak pas na drie keer gehaald, maar dat heeft me er niet van weerhouden om voor deze afstudeerrichting te kiezen...
Het programma is zeer intensief, maar ook met een bijbaantje is het goed te doen. De docenten zijn gerenommeerde specialisten en zijn doorgaans werkzaam in de praktijk. Hierdoor heb ik niet alleen geleerd hoe het recht in theorie is, maar ook hoe het in de praktijk wordt toegepast.
Naast de reguliere vakken kunnen studenten ook deelnemen aan activiteiten zoals de VAR-pleitwedstrijd of het Studentenparlement. De VAR-pleitwedstrijd wordt ieder jaar georganiseerd en het Studentenparlement om het jaar. Ons VAR-pleitteam is in 2009 voor de tweede keer op rij eerste geworden. Zelf heb ik deelgenomen aan het Studentenparlement. Zo heb ik meegewerkt aan de totstandkoming van een wet. Dat was een onvergetelijke ervaring.
De studievereniging Res Publica organiseert in de specialisatie leerzame en leuke activiteiten. Zo zijn we dit jaar, samen met de docenten van de afdeling, naar het Hof van Justitie geweest, waar we o.m. een zitting hebben bijgewoond en gesproken hebben met mr. Arjen Meij, rechter in het Gerecht van Eerste Aanleg. Door dit soort activiteiten kregen studenten en docenten een goede band, wat ik persoonlijk heel prettig vond.
Als je van een uitdaging houdt en na je studie goed terecht wilt komen, is de afstudeerrichting Staats- en bestuursrecht echt aan te raden.”


lees verder ...
Prof.mr. T. Barkhuysen
Testimonial Prof.mr. T. Barkhuysen

“Het staats- en bestuursrecht beoogt de complexe verhouding tussen staat en burgers in goede banen te leiden.”

“Na een aanvankelijke keuze voor een studie Geneeskunde werd ik in mijn studietijd al snel gegrepen door het staats- en bestuursrecht. Mijn fascinatie voor dit vakgebied is sindsdien nooit meer verdwenen. We verwachten van de overheid een efficiënt en effectief beleid, goede regelgeving en handhaving daarvan...
Het staats- en bestuursrecht beoogt deze complexe verhouding tussen staat en burgers in goede banen te leiden en dient een balans te vinden tussen het behartigen van het algemeen belang aan de ene kant en het voldoende waarborgen van individuele belangen aan de andere kant. Daarbij komt dat burgers ook voldoende (democratische) zeggenschap moeten hebben ten aanzien van het handelen van de overheid. Dat is een uitdagende, maar niet altijd even makkelijke klus, te meer omdat in veel gevallen ook het Europese Recht zijn invloed doet gelden.

Zowel vanuit mijn functie als hoogleraar in het (master)onderwijs en onderzoek, als vanuit de praktijk (onder meer als advocaat) werk ik dan ook met veel enthousiasme aan de ontwikkeling van het vakgebied. Het is een voorrecht dat te mogen doen in de Leidse afdeling Staats- en Bestuursrecht met een hechte groep medewerkers die bij de top horen en die intensief onderwijs en onderzoek vaak combineren met praktische nevenfuncties. Onze afstudeerrichting, die zowel door alumni als werkgevers zeer hoog wordt gewaardeerd, weerspiegelt deze kenmerken.”


lees verder ...

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/22 Universiteit Leiden
Staats- en bestuursrecht
€ 350 gemiddelde kamerhuur
147 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/22 Universiteit Leiden
European Law
€ 350 gemiddelde kamerhuur
147 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/22 Universiteit Leiden
Straf- en strafprocesrecht
€ 350 gemiddelde kamerhuur
147 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/22 Universiteit Leiden
Financieel recht
€ 350 gemiddelde kamerhuur
147 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/22 Universiteit Leiden
Rechtsgeleerdheid
€ 350 gemiddelde kamerhuur
147 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
6/22 Universiteit Leiden
Ondernemingsrecht
€ 350 gemiddelde kamerhuur
147 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/22 Universiteit Leiden
Arbeidsrecht
€ 350 gemiddelde kamerhuur
147 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
8/22 Universiteit Leiden
Civiel recht
€ 350 gemiddelde kamerhuur
147 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
9/22 Universiteit Leiden
Encyclopedie en filosofie van het recht
€ 350 gemiddelde kamerhuur
147 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
10/22 Universiteit Leiden
Public International Law
€ 350 gemiddelde kamerhuur
147 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
11/22 Tilburg University
Rechtsgeleerdheid
star
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
12/22 Amsterdam VU
Jurist en Overheid
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
13/22 Amsterdam VU
Bouwrecht
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
14/22 Amsterdam VU
Internet, Intellectuele eigendom en ICT
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
15/22 Amsterdam VU
Strafrecht
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
16/22 Amsterdam VU
International Technology Law
€ 424 gemiddelde kamerhuur
24 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
17/22 Amsterdam VU
Privaatrecht
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
18/22 Amsterdam VU
Conflicthantering, Rechtspraak en Mediation
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
19/22 Amsterdam VU
European and International Law
€ 424 gemiddelde kamerhuur
24 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
20/22 Amsterdam VU
International Migration and Refugee Law
€ 424 gemiddelde kamerhuur
24 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
21/22 Amsterdam VU
Rechtsgeleerdheid
€ 424 gemiddelde kamerhuur
24 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
22/22 Amsterdam VU
Arbeidsrecht
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.14.1
inhoud4.04.0
docenten3.93.9
studiefaciliteiten3.73.5
studielast3.53.5
studiebegeleiding3.33.3
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Rechtsgeleerdheid: Staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden is beoordeeld door 337 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Veel studenten denken bij staats- en bestuursrecht aan een baan bij de gemeente.

Dat kan, maar omdat meer dan 90% van alle Nederlandse wetgeving staats- en bestuursrechtelijk van aard is, zijn bestuursrechtjuristen eigenlijk overal nodig. Dat kan bij de overheid, op alle mogelijke niveaus en functies.

Bijvoorbeeld in een functie bij:

    ·de overheid: ministeries, bestuursorganen zoals de de Autoriteit financiële Markten, de Nederlandsche Bank, de Autoriteit Consument en Markt of een inspectie op het terrein van voedsel- en warenveiligheid of milieu; ·het bedrijfsleven (bijv. functies op het gebied van Europese financiële regelgering, vergunningen, subsidies); ·advocatenkantoren (bijv. bij secties ruimtelijke ordening, vastgoed, milieu, gereguleerde markten, energierecht of gezondheidsrecht); ·de rechtspraak, waaronder de Raad van State; ·de Europese Commissie (na het doorlopen van de concours of op contractbasis als consultant)·belangenorganisaties (bijv. organisaties die opkomen voor grondrechten of lobbydiensten); ·consultancy (bijv. als wetgevingsadviseur,  Trainee publiekrecht of Legal consultant)·de politiek (bijv. als persoonlijk of juridisch medewerker); ·de journalistiek (als onderzoeksjournalist of journalist met juridische expertise); ·de wetenschap (bij universiteiten of instituten zoals de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid).aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
UUEuropean Criminal Justice in a Global Contextgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenInternational Civil and Commercial Law (Advanced LL.M.)+ motivatiebrief
+ cijfergemiddelde
Amsterdam UVAInternational Tax Law + aanv. eisen
Amsterdam UVAPrivaatrechtelijke rechtspraktijkgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenPublic International Law (Advanced LL.M.)+ motivatiebrief
+ cijfergemiddelde
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

advocaat
advocaat-generaal
ambtelijk secretaris or
docent juridische dienstverlening
docent recht
griffier
inspecteur overheidsinstelling
juridisch, rechtskundig adviseur
jurist
officier van justitie
parketsecretaris
procureur-generaal
raadsheer
rechter
bron: UWV

Contact

Studielijn Universiteit Leiden
E: studielijn@leidenuniv.nl
T: +31 (071)5271111
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite