Notarieel recht

Universiteit Leiden

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Deze studie is  een wetenschappelijke opleiding waar je een kritische denkhouding aanleert en tegelijk vakken volgt die aansluiten bij de notariële beroepspraktijk.

open_in_newwebsite

locatieLeiden
diplomaLLM
typeregulier, 60 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code66828
numerus fixusnee
honoursnee
De aangeboden vakken in dit eenjarige programma sluiten goed aan bij de rechtsgebieden waarop de notaris in de praktijk werkzaam is: de vastgoedpraktijk, de ondernemingsrechtpraktijk en de familierechtpraktijk. De opleiding kenmerkt zich door kleinschaligheid, waardoor er actief en intensief onderwijs wordt gegeven. Bovendien zijn de onderwijsthema's in de master nauw verweven met het onderzoek van de docenten en de vakgroep. Leidse studenten kunnen relatief gemakkelijk het civiel effect – waarmee ook de uitoefening van de rechterlijke macht en advocatuur openstaan – verkrijgen door naast de studie Notarieel Recht het extra bachelorvak straf- en strafprocesrecht te halen. Voor afgestudeerden zijn de arbeidsmarktperspectieven goed: de Leidse notarieel afgestudeerde jurist is gewild voor verschillende, goed betaalde functies.

Deze opleiding heeft meerdere vormen :
Master Notarieel recht
Notarieel recht

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
individuele opdracht, hoorcollege, mondelinge presentatie, practice, zelfstudie, werkgroep
onderwijsvormen
In de Leidse master Notarieel Recht besteden we veel aandacht aan de beginselen van het vermogensrecht en de betekenis hiervan voor de toepassing van het civiel en fiscaal recht in de notariële praktijk. Daarnaast behandelen we in de vakken ook de notariële belastingen: successie- en schenkingsrecht en overdrachtsbelasting.Lees verder op www.universiteitleiden.nl/onderwijs/opleidingen/master/notarieel-recht/over-de-opleiding


doelstelling
De meeste studenten Notarieel recht vinden snel na afronding van hun masterprogramma een passende functie.
Vaak als gevolg van een stage of juridische bijbaan werken ze in kernfuncties van juridische organisaties, ministeries, kantoren en bedrijven. In Nederland maar in toenemende mate internationaal.


Toelating en kosten

startmomenten

1 februari 2023

aanmelding deadline : 1 december 2022
collegegeld nog niet bekend

1 september 2022

aanmelding deadline : 1 juni 2022
wettelijk tarief : € 2209 (€1105 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 2209

1 september 2023

aanmelding deadline : 1 juni 2023
collegegeld nog niet bekend

toelatingseisen

basiskennis

vooropleiding

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
350kamerhuur in Leidenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1218totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

67 studenten volgen deze opleiding
76% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2017
?% daarvan is vrouw
27713 studenten aan de Universiteit Leiden
59% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Leiden

31058studenten studerend
12630studenten woonachtig   
€ 350gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Professor Huijgen
Testimonial Professor Huijgen

“In deze fase wordt de samenhang tussen het civiele en fiscale recht duidelijk.”

“Overgang van vermogensbestanddelen en heffing van belastingen ter zake daarvan zijn belangrijke thema's voor een notaris. In Leiden wordt daarom ook veel aandacht besteed aan de zogenaamde notariële belastingen (successie- en schenkingsrecht en overdrachtsbelasting). Het interessante van successierecht is dat het om mensen gaat. Achter iedere vererving heeft een mens gezeten die getracht heeft zijn wensen zo goed mogelijk te realiseren...
De notaris kan de wensen van de aanstaande erflater regelen.

Ieder geval is anders. Bij de overgang van ondernemingsvermogen spelen andere problemen en belangen dan bij de overgang van beleggingen. Een nog vrij nieuwe ontwikkeling is estate planning. Dat is geplande en gestructureerde vermogensovergang. Dit fenomeen is komen overwaaien uit de VS. Vroeger durfden Nederlanders niet te praten over wat er bij hun dood moest gebeuren met hun vermogen. Mede door de estate planning is dat veranderd.

Het leuke van de notariële belastingen is dat zij geënt zijn op het civiele recht, dit in tegenstelling tot andere belastingen die meer op economische leest zijn geschoeid. Studenten vinden estate planning vaak moeilijk. Als zij echter het civiele recht beheersen krijgen zij – nogal eens na doorbijten – ook dit vak wel onder de knie. Ik spoor de studenten altijd aan vragen te stellen tijdens college, eventueel per e-mail of Blackboard.”


lees verder ...

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/4 Universiteit Leiden
Notarieel recht
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/4 Radboud Universiteit
Notarieel recht
star Keuzegids beste opleiding 2016  1e
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
3/4 UU
Notarieel recht
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/4 Amsterdam VU
Notarieel Recht
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.3
inhoud3.9
docenten4
studiefaciliteiten4
studielast3.8
studiebegeleiding
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Notarieel recht aan de Universiteit Leiden is beoordeeld door 12 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.3 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

De meeste afgestudeerden gaat de notariële praktijk in. Een kandidaat-notaris doet op een kantoor zes jaar praktijkervaring op, gecombineerd met de driejarige Beroepsopleiding Notariaat.
Hierna ben je formeel benoembaar tot notaris. Maar er zijn ook veel andere carrièremogelijkheden. Als studenten ook hebben voldaan aan het zogenoemde civiel effect, kunnen zij ook gaan werken in de toga-beroepen. Afgestudeerden Notarieel recht zijn ook vaak erg gewild in het bedrijfsleven of bij de overheid.


Potentiële beroepen

docent notariële wetenschappen
kandidaat-notaris
notaris
bron: UWV

Contact

Studielijn Universiteit Leiden
E: studielijn@leidenuniv.nl
T: +31 (071)5271111
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite