Notarieel recht

Universiteit Leiden

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Deze studie is een wetenschappelijke opleiding waar je een kritische denkhouding aanleert en tegelijk vakken volgt die aansluiten bij de notariële beroepspraktijk.

diplomaLLM
typeregulier, 0 EC
opleidingsduur0 dagen deeltijd
accreditatiesNVAO
croho-code66828
numerus fixusnee
honoursnee
De aangeboden vakken in dit eenjarige programma sluiten goed aan bij de rechtsgebieden waarop de notaris in de praktijk werkzaam is: de vastgoedpraktijk, de ondernemingsrechtpraktijk en de familierechtpraktijk. De opleiding kenmerkt zich door kleinschaligheid, waardoor er actief en intensief onderwijs wordt gegeven. Bovendien zijn de onderwijsthema's in de master nauw verweven met het onderzoek van de docenten en de vakgroep. Leidse studenten kunnen relatief gemakkelijk het civiel effect – waarmee ook de uitoefening van de rechterlijke macht en advocatuur openstaan – verkrijgen door naast de studie Notarieel Recht het extra bachelorvak straf- en strafprocesrecht te halen. Voor afgestudeerden zijn de arbeidsmarktperspectieven goed: de Leidse notarieel afgestudeerde jurist is gewild voor verschillende, goed betaalde functies.

Deze opleiding heeft meerdere vormen :

Onderwijs

avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
individuele opdracht, hoorcollege, mondelinge presentatie, practice, zelfstudie, werkgroep
onderwijsvormen
In de Leidse master Notarieel Recht besteden we veel aandacht aan de beginselen van het vermogensrecht en de betekenis hiervan voor de toepassing van het civiel en fiscaal recht in de notariële praktijk. Daarnaast behandelen we in de vakken ook de notariële belastingen: successie- en schenkingsrecht en overdrachtsbelasting.Lees verder op www.universiteitleiden.nl/onderwijs/opleidingen/master/notarieel-recht/over-de-opleiding


doelstelling
De meeste studenten Notarieel recht vinden snel na afronding van hun masterprogramma een passende functie.
Vaak als gevolg van een stage of juridische bijbaan werken ze in kernfuncties van juridische organisaties, ministeries, kantoren en bedrijven. In Nederland maar in toenemende mate internationaal.


Toelating en kosten

toelatingseisen

basiskennis

vooropleiding

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
0kamerhuur in onder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 868totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

72 studenten volgen deze opleiding
76% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2019
?% daarvan is vrouw
27713 studenten aan de Universiteit Leiden
59% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in

?studenten studerend
?studenten woonachtig   
gemiddelde kamerprijs
?gemiddelde kamerprijs
? m2gemiddelde kameroppervlak
?kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/3 Universiteit Leiden
Notarieel recht
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
2/3 Radboud Universiteit
Notarieel recht
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
3/3 Amsterdam VU
Notarieel Recht
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4
inhoud3.7
docenten4.4
studiefaciliteiten4
studielast4.1
studiebegeleiding3.5
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2013 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Notarieel recht aan de Universiteit Leiden is beoordeeld door 22 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

De meeste afgestudeerden gaat de notariële praktijk in. Een kandidaat-notaris doet op een kantoor zes jaar praktijkervaring op, gecombineerd met de driejarige Beroepsopleiding Notariaat.
Hierna ben je formeel benoembaar tot notaris. Maar er zijn ook veel andere carrièremogelijkheden. Als studenten ook hebben voldaan aan het zogenoemde civiel effect, kunnen zij ook gaan werken in de toga-beroepen. Afgestudeerden Notarieel recht zijn ook vaak erg gewild in het bedrijfsleven of bij de overheid.


Potentiële beroepen

docent notariële wetenschappen
kandidaat-notaris
notaris
bron: UWV

Contact

Studielijn Universiteit Leiden
E: studielijn@leidenuniv.nl
T: +31 (071)5271111
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.