Neerlandistiek/Dutch Studies

Universiteit Leiden

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

De master Neerlandistiek / Dutch Studies geeft je een stevige basis voor een (inter)nationale loopbaan op het gebied van Nederlandse taal en cultuur.

open_in_newwebsite

locatieLeiden
diplomaMA
typeregulier, 60 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60849
numerus fixusnee
honoursnee
Of je nu het bedrijfsleven in wil, het onderwijs, bij de overheid wil werken of wetenschappelijk onderzoek wil gaan doen: deze master biedt een keur aan perspectieven.De masteropleiding heeft vijf afstudeerrichtingen: - Moderne Nederlandse Letterkunde - Nederlandkunde- Nederlandse taalkunde- Oudere Nederlandse letterkunde- Taalbeheersing van het NederlandsStudenten waarderen deze master vanwege de wetenschappelijke degelijkheid, de keuzemogelijkheden en de internationale oriëntatie van de opleiding. Je kunt kiezen uit 5 afstudeerrichtingen, waarin je je specialiseert in ofwel de talige ofwel de literaire kant van de neerlandistiek. Word je specialist in de letterkunde, zodat je redacteur bij een uitgeverij kunt worden? Of wil je de eigenschappen van de Nederlandse taal onderzoeken, met het oog op een carrière als taaladviseur of speechschrijver? Binnen je richting verdiep je je in onderwerpen die aansluiten bij actuele onderzoeksthema's. Het is ook mogelijk om een brede invulling aan je opleiding te geven door vakken uit de verschillende richtingen te combineren. In de hele opleiding wordt een grondige wetenschappelijke benadering gehanteerd, waardoor een carrière als onderzoeker ook tot de mogelijkheden behoort.
Geesteswetenschappen: Jouw vooruitzicht op werk

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
periode
12
Vakken binnen de gekozen specialisatie
20 EC
Vakken in het verlengde van de gekozen specialisatie
10 EC
Vrije keuzeruimte
10 EC
Scriptie op het gebied van de gekozen specialisatie
20 EC

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
groepsdiscussie, stage, hoorcollege, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, zelfstudie, seminar, theory, werkcollege
onderwijsvormen
De master Neerlandistiek heeft vijf afstudeerrichtingen.
Binnen elke richting, met uitzondering van Nederlandkunde, kun je je eigen vakkenpakket kiezen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
 • 20 EC scriptie op het gebied van de gekozen afstudeerrichting
 • 20 EC vakken binnen de gekozen afstudeerrichting
 • 10 EC in het verlengde van de gekozen afstudeerrichting
 • 10 EC vrije keuzeruimte
Het is ook mogelijk om, in overleg, een breed samengesteld vakkenpakket te kiezen.


doelstelling
De MA Neerlandistiek geeft je ruime kennis van en inzicht in de inhoud van het vakgebied en in de kernbegrippen, het apparaat, de onderzoeksmethoden en -technieken en de ontwikkeling van één van de specialisaties van de neerlandistiek. Daarnaast ontwikkel je kennis van en inzicht in de speciale positie van de neerlandistiek als discipline waarbinnen de studie van de moedertaal in al haar facetten hier in Nederland ter hand wordt genomen.


Toelating en kosten

startmomenten

1 februari 2022

aanmelding deadline : 1 december 2021
wettelijk tarief : € 2209 (€1105 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 2209

1 september 2022

aanmelding deadline : 1 juni 2022
wettelijk tarief : € 2209 (€1105 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 2209

toelatingseisen

aanvullende vakeisen

basiskennis

vooropleiding

studie kosten
bron: Universiteit Leiden
bedrag kostenpost
€ 10000levensonderhoudper jaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
350kamerhuur in Leidenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1218totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

42 studenten volgen deze opleiding
76% daarvan is vrouw
2 eerstejaars gestart in 2017
100% daarvan is vrouw
27713 studenten aan de Universiteit Leiden
59% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Nieuw Nederlands Peil
Het N.N.P. organiseert het hele jaar door activiteiten, zoals feesten, museumbezoeken, literaire wandelingen en een jaarlijks studieweekend naar een Belgische stad. In de jaarlijkse almanak en in het NNP-magazine Hoog Water lees je geregeld poëzie en proza van studenten. Hoogtepunt van het jaar is naast de Belgiëreis het Open Podium, een avond vol eigen werk, dans, zang, toneel, muziek, cabaret en andere culturele uitspattingen. Ook krijg je tien procent korting op je studieboeken.

Op kamers in Leiden

31058studenten studerend
12630studenten woonachtig   
€ 350gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/9 Universiteit Leiden
Neerlandistiek/Dutch Studies
€ 350 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
2/9 Universiteit Leiden
Taalbeheersing van het Nederlands
€ 350 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
3/9 Universiteit Leiden
Oudere Nederlandse letterkunde
€ 350 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
4/9 Universiteit Leiden
Moderne Nederlandse letterkunde
€ 350 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
5/9 Universiteit Leiden
Nederlandkunde
€ 350 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
6/9 Universiteit Leiden
Nederlandse taalkunde
€ 350 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
7/9 RUG
Neerlandistiek
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
8/9 UU
Neerlandistiek
€ 336 gemiddelde kamerhuur
12 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
9/9 Amsterdam UVA
Nederlandse taal en cultuur
€ 424 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.44.1
inhoud4.14.0
docenten4.24.1
studiefaciliteiten3.83.7
studielast3.93.6
studiebegeleiding3.73.8
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Neerlandistiek/Dutch Studies aan de Universiteit Leiden is beoordeeld door 25 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.4 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Van de afgestudeerden werkt ruim veertig procent in het onderwijs, inclusief volwasseneneducatie en zakentrainingen. Neerlandici zijn verder goed in schrijven en redigeren.
Ze komen dan ook vaak in communicatiefuncties terecht. Mogelijke functies zijn journalist of redacteur bij media en uitgeverijen, voorlichter, communicatiemedewerker of consultant/adviseur. Een aantal gaat ook aan de slag als freelancer met een eigen tekst- en taalbureau.Voorbeelden van functies die onze alumni bekleden zijn onder andere:
 • Afdelingsleider VMBO-school - Leeuwarden
 • Beleidsanalist - Axon Healthcare
 • Coördinator Onderwijs - Handle with Care Opleidingen
 • Coördinator van redactie - NU.nl
 • Curator Publieksprogramma- Amsterdam Museum 
 • Development engineer (ontwikkelaar) – ING
 • Docent - Montessori Lyceum Den Haag
 • Docent - Stanislascollege Westplantsoen Delft
 • Docent communicatieve vaardigheden - TU Delft
 • Emvi-consultant - House of Tenders
 • Framingspecialist – Taalstrategie
 • Journalist bij NRC
 • Mentor speciaal onderwijs - Elan college
 • Paralegal - Ministerie van Justitie en veiligheid
 • Redacteur Nederlandstalige fictie – uitgeverij De Bezige Bij
 • Senior intercedent - Randstad
 • Speechschrijver - Rijksoverheid
 • Teamleider IT-servicedesk - OGD
 • Technisch schrijver – ChipSoft


aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Nederlands educationalgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityLeraar VHO in Nederlandse Taal en Cultuur (educatieve post-master) educationalgeen aanvullende eisen
UULeraar VHO Nederlands full-time,part-time educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Nederlands educational+ 60 EC pre-master
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

copywriter
dichter
hoogleraar taal- en letterkunde
schrijver
tekstdichter
tekstschrijver
universitair (hoofd)docent taal- en letterkunde
wetenschappelijk onderzoeker taal- en letterkunde
bron: UWV

Contact

Studielijn Universiteit Leiden
E: studielijn@leidenuniv.nl
T: +31 (071)5271111
Coordinator Of Studies Neerlandistiek/dutch

Coordinator Of Studies Neerlandistiek/Dutch Studies MA

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite