Neerlandistiek/Dutch Studies: Taalbeheersing van het Nederlands

Universiteit Leiden

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

In de specialisatie Taalbeheersing van het Nederlands, verdiep je je in de effecten van taalgebruik.

open_in_newwebsite

locatieLeiden
diplomaMA
typeregulier, 60 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60849
numerus fixusnee
honoursnee
Deze master beslaat het hele terrein van retorica, argumentatietheorie, pragmatiek en stilistiek.Breed aanbodWelke strategieën zijn er om je taalgebruik effectiever te maken? En is dat anders in de politiek dan in het recht of in een discussie met vrienden? Hoe zetten politici en andere publieke sprekers (subtiele) stilistische keuzes in om hun publiek te overtuigen? In de specialisatie Taalbeheersing van het Nederlands word je een specialist in het analyseren van taalgebruik vanuit een gedegen theoretische basis. Zo kun je na je master aan de slag als speechschrijver, webredacteur, taaltrainer of -adviseur, docent, enzovoort. De docenten beslaan met hun verschillende achtergronden een breed terrein van onderzoek. Retorica, argumentatietheorie,  pragmatiek en  stilistiekHoe bereiken schrijvers van hedendaagse reclameboodschappen, medische voorlichtingsteksten of ministeriële toespraken hun doel? Hoe kun je de gedachten en het gedrag van je gesprekspartner of lezer beïnvloeden met een strategische woordkeus en grammaticale constructies? Binnen het programma Taalbeheersing van het Nederlands verdiep je je in dit soort vragen, door inzichten te bestuderen uit de retorica, argumentatietheorie,  pragmatiek en stilistiek.
Geesteswetenschappen: Jouw vooruitzicht op werk

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
hoorcollege, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, zelfstudie, theory, werkcollege
onderwijsvormen
Randvoorwaarden master:<ul><li>Je kiest twee specialisatiewerkgroepen binnen de opleiding (2x10 EC).</li><li>Daarnaast kies je een onderdeel dat aansluit bij de specialisatie.
Je kunt dit keuze-onderdeel ook invullen met een wetenschappelijke stage die aansluit bij je specialisatie.
 • Tot slot heb je nog een vrijekeuzeruimte van 10 EC, waarin je elk vak kunt kiezen dat je wilt.
 • Je sluit je studie af met een scriptie op het gebied van je specialisatie (20 EC).


 • doelstelling
  De MA Neerlandistiek geeft je ruime kennis van en inzicht in de inhoud van het vakgebied en in de kernbegrippen, het apparaat, de onderzoeksmethoden en -technieken en de ontwikkeling van één van de specialisaties van de neerlandistiek. Daarnaast ontwikkel je kennis van en inzicht in de speciale positie van de neerlandistiek als discipline waarbinnen de studie van de moedertaal in al haar facetten hier in Nederland ter hand wordt genomen.


  Toelating en kosten

  startmomenten

  1 februari 2023

  aanmelding deadline : 1 december 2022
  collegegeld nog niet bekend

  1 september 2022

  aanmelding deadline : 1 juni 2022
  wettelijk tarief : € 2209 (€1105 in het eerste jaar)
  instellingstarief : € 2209

  1 september 2023

  aanmelding deadline : 1 juni 2023
  collegegeld nog niet bekend

  toelatingseisen

  basiskennis

  taaltoets

  vooropleiding

  studie kosten
  bron: Universiteit Leiden
  bedrag kostenpost
  € 10000levensonderhoudper jaar

  Inschatting maandelijkse studiekosten

  bron: Nibud
  bedragkostenpost
  350kamerhuur in Leidenrond het landelijk gemiddelde
  22internet+tv
  152boodschappen/kostgeld
  32telefoon
  117verzekeringen
  172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
  80studieboeken en -spullen
  29drinken/snoep/snacks
  77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
  30contributies/abonnementen
  132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
  42vervoernaast de OV-kaart
  45overig

  € 1218totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
  Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

  Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

  Studenten en studentenleven

  studentaantallen

  42 studenten volgen deze opleiding
  76% daarvan is vrouw
  2 eerstejaars gestart in 2017
  100% daarvan is vrouw
  27713 studenten aan de Universiteit Leiden
  59% daarvan is vrouw
  bron: StudieData

  studievereniging

  Nieuw Nederlands Peil
  Het N.N.P. organiseert het hele jaar door activiteiten, zoals feesten, museumbezoeken, literaire wandelingen en een jaarlijks studieweekend naar een Belgische stad. In de jaarlijkse almanak en in het NNP-magazine Hoog Water lees je geregeld poëzie en proza van studenten. Hoogtepunt van het jaar is naast de Belgiëreis het Open Podium, een avond vol eigen werk, dans, zang, toneel, muziek, cabaret en andere culturele uitspattingen. Ook krijg je tien procent korting op je studieboeken.

  Op kamers in Leiden

  31058studenten studerend
  12630studenten woonachtig   
  € 350gemiddelde kamerprijs
  kamer betaalbaarheid
  20 m2gemiddelde kameroppervlak
  kamer beschikbaarheid
  bron: Nationale Studenten Enquête

  Keuzehulp

  Unsplashed background img 2

  Studievergelijker

  1/9 Universiteit Leiden
  Taalbeheersing van het Nederlands
  € 350 gemiddelde kamerhuur
  2 eerstejaars
  100% vrouw
  ? uur contacttijd/week
  2/9 Universiteit Leiden
  Moderne Nederlandse letterkunde
  € 350 gemiddelde kamerhuur
  2 eerstejaars
  100% vrouw
  ? uur contacttijd/week
  3/9 Universiteit Leiden
  Nederlandse taalkunde
  € 350 gemiddelde kamerhuur
  2 eerstejaars
  100% vrouw
  ? uur contacttijd/week
  4/9 Universiteit Leiden
  Oudere Nederlandse letterkunde
  € 350 gemiddelde kamerhuur
  2 eerstejaars
  100% vrouw
  ? uur contacttijd/week
  5/9 Universiteit Leiden
  Nederlandkunde
  € 350 gemiddelde kamerhuur
  2 eerstejaars
  100% vrouw
  ? uur contacttijd/week
  6/9 Universiteit Leiden
  Neerlandistiek/Dutch Studies
  € 350 gemiddelde kamerhuur
  2 eerstejaars
  100% vrouw
  ? uur contacttijd/week
  7/9 RUG
  Neerlandistiek
  € 303 gemiddelde kamerhuur
  ? eerstejaars
  NAN% vrouw
  ? uur contacttijd/week
  8/9 UU
  Neerlandistiek
  € 336 gemiddelde kamerhuur
  12 eerstejaars
  ?% vrouw
  ? uur contacttijd/week
  9/9 Amsterdam UVA
  Nederlandse taal en cultuur
  € 424 gemiddelde kamerhuur
  1 eerstejaars
  100% vrouw
  ? uur contacttijd/week
  disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

  Feiten en / studie in cijfers

  studentoordelen

  bron: Nationale Studenten Enquete
  deze
  opleiding
  landelijk
  algemeen oordeel4.44.1
  inhoud4.14.0
  docenten4.24.1
  studiefaciliteiten3.83.7
  studielast3.93.6
  studiebegeleiding3.73.8
  De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
  In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

  Neerlandistiek/Dutch Studies: Taalbeheersing van het Nederlands aan de Universiteit Leiden is beoordeeld door 25 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.4 uit 5.

  Na de studie

  Unsplashed background img 2

  Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

  Van de afgestudeerden komt ruim 40 procent terecht in het onderwijs, inclusief volwasseneneducatie en zakentrainingen. Neerlandici zijn goed in schrijven en redigeren.
  Zij komen dan ook vaak in communicatiefuncties terecht. Mogelijke functies zijn journalist of redacteur bij media en uitgeverijen, voorlichter, communicatiemedewerker of consultant/adviseur. Een aantal gaat ook aan de slag als freelancer met een eigen tekst- en taalbureau. Voorbeelden van functies die onze alumni bekleden zijn on


  aansluitende masteropleidingen

  instellingopleidinginstroomeisen
  Universiteit LeidenLeraar VHO in Nederlands educationalgeen aanvullende eisen
  UULeraar VHO Nederlands full-time,part-time educational+ aanv. eisen
  Amsterdam UVALerarenopleiding Nederlands educational+ 60 EC pre-master
  bron: doorstroommatrix.nl

  Potentiële beroepen

  copywriter
  dichter
  hoogleraar taal- en letterkunde
  schrijver
  tekstdichter
  tekstschrijver
  universitair (hoofd)docent taal- en letterkunde
  wetenschappelijk onderzoeker taal- en letterkunde
  bron: UWV

  Contact

  Studielijn Universiteit Leiden
  E: studielijn@leidenuniv.nl
  T: +31 (071)5271111
  Coordinator Of Studies Neerlandistiek/dutch

  Coordinator Of Studies Neerlandistiek/Dutch Studies MA

  Meer informatie?
  Bezoek de website van deze opleiding.

  open_in_newwebsite